تبیان، دستیار زندگی
درختان موجودات عظیم‌الجثه‌ی دنیای گیاهان هستند. آیا می‌توانید قسمت‌های مختلف زیر را در یك درخت بیابید. ١- برگ‌: برگ‌ها در شكل‌ها و اندازه‌های مختلفی وجود دارند. برخی لبه‌های دندانه‌دار دارند و برخی به تعداد زیادی برگچه‌ی كوچك تقسیم شده‌اند. برگ‌های كاج،
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چوب‌ها و جنگل‌ها

قسمت‌های یك درخت

درختان موجودات عظیم‌الجثه‌ی دنیای گیاهان هستند. آیا می‌توانید قسمت‌های مختلف زیر را در یك درخت بیابید.

١- برگ‌: برگ‌ها در شكل‌ها و اندازه‌های مختلفی وجود دارند. برخی لبه‌های دندانه‌دار دارند و برخی به تعداد زیادی برگچه‌ی كوچك تقسیم شده‌اند. برگ‌های كاج، سوزنی شكل است.

گیاه

٢- شاخه: شاخه‌ها در زمستان به شما كمك می‌كنند كه نوع درخت را تشخیص دهید. شاخه‌های این تصویر از بالا به ترتیب مربوط به درخت فان، درخت زبان گنجشك ، درخت سیب، درخت بلوط و درخت بید هستند.

گیاه

٣- پوست تنه و ریشه: معمولاً ریشه‌های یك درخت را نمی‌توان دید. این درخت بید در یك آبگیر روییده است. آیا می‌توانید ریشه‌های ظریف و مو مانند آن را ببینید.

گیاه

٤- گل‌: برخی درختان گل با گلبرگ‌های مختلفی دارند. گاهی ممكن است گل‌های آن‌ها سبز یا زرد باشند و اصلا شبیه گل به نظر نرسند.

گیاه

٥- میوه: انواع بسیار زیادی از درختان دانه‌دار و میوه‌دار وجود دارند. میوه‌ها و دانه‌ها از طریق جانورانی كه سعی می‌كنند آن‌ها را بخورند پراكنده می‌شوند. برخی از دانه‌ها هم بالهایی دارند كه به وسیله‌ی آن‌ها مانند بالگرد در هوا پرواز می‌كنند.

گیاه

٦- مخروط‌:اغلب درختان كاج همیشه سبز هستند اكثر آن‌ها در زمستان برگ‌های خود را از دست نمی‌دهند. برگ درختان كاج سوزنی‌شكل است. میوه‌ی این درختان دان‌های است كه توسط مخروط‌های كاج حمل می‌شود.

گیاه

٧- درختان خزان‌شونده، مانند درخت گردو، درختانی هستند كه در فصل زمستان برگ‌هایشان را از دست می‌دهند. در هر پاییز برگ این درختان به زرد، نارنجی یا قهوه‌ای تغییر می‌یابد سپس پژمرده می‌شوند و از درخت می‌ریزند. آیا می‌توانید برگ‌های آن‌ها را روی زمین ببینید؟

گیاه