تبیان، دستیار زندگی
به راستی شعله ی خشم دیگران را چگونه می توان خاموش کرد؟ این عمل، روش های مخصوصی دارد که اگر آن ها را در موقعیت های مناسب به کار گیرید، می توانید فرد خشمگین را آرام سازید. در زیر به تعدادی از این شیوه های اشاره شده است:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با آرامش،در بحث هاپیروز شوید

راهکار هایی برای کم کردن خشم دیگران

بحث

به راستی شعله ی خشم دیگران را چگونه می توان خاموش کرد؟ این عمل ، روش های مخصوصی دارد که اگر آن ها را در موقعیت های مناسب به کار گیرید ، می توانید فرد خشمگین را آرام سازید. در زیر به تعدادی از این شیوه ها اشاره شده است:

به فرد عصبانی بگویید که به طور کامل ، حق با اوست:

حرف های او را تأیید کنید. این کار سبب می شود دست از عصبانیت بردارد. با او هم عقیده شوید و بدانید که به این ترتیب، کوتاه می آید. بنابراین، به جای این که با او بحث کنید ، مشتاقانه به حرف هایش گوش دهید چرا که بزرگ ترین مشکل او، نیاز به حس همدلی و درک شدن از سوی دیگران است.سر فرصت وقت برای قانع کردن او وجود دارد.

او را وادارید که سخنان آتشین خود را بدون مخالفت بر زبان آورد:

هنگامی که عصبانیت خود را خالی کرد ، به او یادآور شوید که قبولش دارید و متوجه گرفتاری اش هستید ، ولی از او خواهش کنید در صورت امکان، یک بار دیگر، مشکلش را بر زبان آورد تا شما، آن را اندکی بهتر دریابید. لحظه ای که او شروع به بازگویی مسأله اش می کند ، آرام آرام از خشمش کاسته می شود .

جر و بحث، هرگز منطقی نیست زیرا شما را حتی در عین پیروزی، مغلوب جلوه می دهد ، به جای بگو مگو از کلمه هایی استفاده کنید که به غرور طرف مقابل آسیب نرسانده و جذاب و گیرا باشد.

جر و بحث های کلامی را به راحتی پایان دهید:

به جای این که با جر و بحث در مورد امور جزئی، شانس کامیابی خود را از دست بدهید، بر خشم خود غلبه کنید. جر و بحث، هرگز منطقی نیست زیرا شما را حتی در عین پیروزی، مغلوب جلوه می دهد ، به جای بگو مگو از کلمه هایی استفاده کنید که به غرور طرف مقابل آسیب نرسانده و جذاب و گیرا باشد.

هرگز تحت تأثیر احساسات قرار نگیرید:

در عین این که دارای احساسات هستید ، از فشارهای احساسی دوری جویید. در این صورت است که هیچ گاه به جر و بحث های بیهوده، گرفتار نمی شوید. در ضمن، برای شعله ور کردن خشم دیگران، سوخت فراهم نسازید!!

چنان چه نسبت به شما بی حرمتی شده است ، آن را نادیده انگارید:

توهین دیگران را با تبسمی، بی اثر سازید. وقتی شما جر و بحث راه نیندازید ، آنان ساکت می شوند.

اظهار نظرهایی را که مانند شمشیر به دیگران ، جراحت وارد می کنند ، از یاد ببرید:

همه ی واژه های طعنه آلود ، انتقادی و دلسرد کننده را از فرهنگ واژه ای تان بزدایید ، مهربان، دلسوز و همدل باشید. به فرد خشمگین، اجازه دهید فکر کند که حق با اوست تا برنده ی این نزاع لفظی شود.

به سادگی ، انتقاد پذیر باشید:

او را به خاطر ابراز نظر هوشمندانه اش بستایید و بگویید که به طور کامل، درست می گوید.

به جای حاضر جوابی های انتقام جویانه، با تمجید، او را شگفت زده کنید.

در حضور فرد غضبناک، به نرمی سخن بگویید:

هر چه با او آهسته تر حرف بزنید به طوری که به سختی کلام شما را بشنود ، سریع تر می توانید جلوی خشمش را بگیرید و به ناچار مجبور خواهد شد آهنگ صدایش را پایین آورد .

چهره ی خویشتن را با تبسم، مزین کنید و گرم و محکم با او دست بدهید:

برای لبخند، تنها 12 عضله ی شما به کار می افتد ولی برای اخم کردن 46 عضله به زحمت می افتد. بنابر این، از اخم کردن بپرهیزید و انرژی کمتری هدر بدهید.

فرد عصبانی فقط زبانی را در می یابد که با ایده هایش سازگار باشد و تنها چیزی را می پذیرید که آن را بفهمد، از این رو، به زبان او حرف بزنید.

در همه حال ، آرام نمایان شوید:

هیچ گاه صدای تان را بالا نبرید. دیگران هم در برابر آرامش شما می کوشند هم چون شما آرام باشند و آن گاه عصبانیت از بین می رود.

در لحن صدای تان، خوش بینی و خشنودی را حفظ کنید.

برگرفته از شادکامی و موفقیت_ باتغییر

تنظیم برای تبیان : داوودی

مقالات مرتبط :

احساس خشم می کنم

عصبانی شدن کمکی به من نمی کند

عصبانی نباش!

چگونه خشم خود را مهار کنیم

4 راه کنترل عصبانیت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.