تبیان، دستیار زندگی
هر زمان كه ما می‌گوییم متشكرم ، این به مفهوم یك تفكر عمیق خوب و مثبت است. به این ترتیب ما بیشتر و بیشتر افكار مثبت را در ذهن خود می‌پروریم و افكار منفی را پاك می‌كنیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دعوتش کنید

فکار مثبت

تصور كنید اگر ما بتوانیم با لحظه لحظه عمرمان واقعا زندگی كنیم، آنها را حس كنیم و جدی بگیریم و هر پیشامدی را فرصتی برای ایجاد تغییر و دگرگونی مثبت در زندگی بدانیم و بپذیریم در برابرهر مشكلی تنها یك راه بیشتر نداریم و آن هم ایستادگی و تلاش برای پیدا‌كردن راه‌‌ حل مناسب است؛ چه شور و حالی برای ادامه زندگی نصیب خود می‌كنیم ...

این روش، همان متوقف كردن كامل افكار منفی و در نهایت، مثبت‌اندیشی است. اما نفی افكار منفی به این معنا نیست كه با تمركز بر این موضوع و آن چه نمی‌خواهیم – كه همان افكار منفی محسوب می‌شوند – در واقع به جذب این نوع افكار بپردازیم.

ما با تمرین قدردانی از هر آن چه در طول روز به ما نیروی بهتر زندگی‌كردن می‌بخشد، هرچند بسیار محدود و اندك؛ در واقع می‌توانیم افكار مثبت را در ذهن خود شكل دهیم.

چون مهم این است كه بر چه مسایلی تمركز می‌كنیم اگر‌چه مرحله نفی و توقف باشد. زیرا موضوع این نیست كه می‌خواهیم سعی كنیم افكار منفی را متوقف یا كنترل كنیم و یا اساسا به زور آنها را از خود دور كنیم.‌ به هر حال نتیجه یكسان است چون تمركز ذهن بر افكار منفی است و بنابر قانون جذب، به این طریق شما در واقع از افكار منفی برای حضور در ذهن‌تان بیشتر دعوت می‌كنید.

این واقعیت خیلی ساده و آسان عمل می‌كند. به عبارت دیگر، توقف افكار منفی درست به معنای پرورش و بكار‌گیری افكار مثبت است؛ آن هم به شكل عمیق و قوی.

ما با تمرین قدردانی از هر آن چه در طول روز به ما نیروی بهتر زندگی‌كردن می‌بخشد، هرچند بسیار محدود و اندك؛ در واقع می‌توانیم افكار مثبت را در ذهن خود شكل دهیم.

فکار مثبت

قدردانی برای سلامتی، خانه، شغل، غذا، پوشاك، خانواده، دوستان و هر آن چیزی كه به نوعی به ما تعلق دارد و از آن‌ها بهره مند می‌شویم.تشكر برای همه چیز، ریز و درشت.

هر زمان كه ما می‌گوییم "متشكرم" ، این به مفهوم یك تفكر عمیق خوب و مثبت است. به این ترتیب ما بیشتر و بیشتر افكار مثبت را در ذهن خود می‌پروریم و افكار منفی را پاك می‌كنیم.

زیرا در واقع تمركز ما دیگر بر افكار مثبت است و طبیعت به این طریق، بیشتر برای دعوت از افكار مثبت، عمل می‌كند و هیچ توجهی به افكار منفی ندارد.

هیچ نگران برگشت یا بروز یك فكر منفی جدید نباشید، اگر هر موردی پیش بیاید شما می‌توانید به آنها توجه نكرده و آنها را نپذیرید و در واقع به آنها اجازه دهید كه یادآور این نكته باشند كه تنها باید هرچه عمیق‌تر به افكار مثبت اندیشید.

هرچه بیشتر بتوانید در طول روز افكار مثبت را در ذهن خود مرور كنید، زندگی شما سریع‌تر به حداكثر تغییرات و دگرگونی‌های خوب در كلیه موارد، دست خواهد یافت.

هر زمان كه ما می‌گوییم "متشكرم" ، این به مفهوم یك تفكر عمیق خوب و مثبت است. به این ترتیب ما بیشتر و بیشتر افكار مثبت را در ذهن خود می‌پروریم و افكار منفی را پاك می‌كنیم.

اگر شما تنها یك روز خود را با گفت و گو در باره چیزهای خوب بگذرانید و از هر فرصتی قدردانی كنید، متوجه می‌شوید كه به طور غیرارادی دیگر منتظر فردا نیستید كه چه پیش خواهد آمد. چون همه چیز به طور طبیعی، سیر خود را طی می‌كند. به عبارت دیگر، شما به آن اندازه بر افكار و لحظه لحظه زندگی خود مسلط هستید كه انتظار مفهومی ندارد.

مرور افكارمثبت به طور عمیق، دقیقا مانند این است كه در واقع، بذر این نوع افكار را در ذهن بكاریم. به این گونه شما وقتی به موارد مثبت می‌اندیشید، به درستی در حال كاشتن بذرهای پربارمطمئن و نیروبخش در درون خود هستید كه قانون طبیعت و هستی در روند خود، آن‌ها را به باغی سرشار از زندگی، سرسبزی، آرامش و سعادت تبدیل می‌كند.

بنابراین ما می‌توانیم با نوع زندگی و افكاری كه انتخاب می‌كنیم و تا جایی كه از آنها لبریز می‌شویم؛ بهشتی این چنین را در وجودمان متجلی سازیم. موفق باشید ...

همشهری

تنظیم برای تبیان: کهتری

مقالات مرتبط

مردن اما آهسته آهسته

فردای دیروزت را در یاب

آدمی باش با کار های غیر معمولی

okچگونه شکل گرفت؟

طرحی نو در اندازیم

رازی برای رسیدن به خواسته ها

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.