تبیان، دستیار زندگی
در این ضرب‌المثل مخاطب را از «شاخ گربه» می‌ترسانن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آسه برو، آسه بیا!

شاخ گربه

آسه برو، آسه بیا که گربه شاخت نزنه

- توضیح:

این مثل، از یک بازی کودکانه قدیمی گرفته شده است، با این آغاز: موش موشک، آسه برو،... در این ضرب‌المثل مخاطب را از «شاخ گربه» می‌ترسانند در حالی که گربه شاخ ندارد.

- کاربرد:

1- این مثل برای سفارش به احتیاط زیاد و نهایت دقت و مراقبت از نتایج عمل یا موردی یا کسی به کار می‌رود.

2- اگر بخواهیم به کسی بگوییم که کار خودت را بکن و با دیگران کاری نداشته باش و در بحث‌ها و درگیری‌های اجتماعی شرکت نکن تا آسیب نبینی، این مثل را به کار می‌بریم.

- معنای لغت:

- آسه: آهسته

- آسیا باش، درشت بگیر و نرم پس بده.

- توضیح:

این مثل داستانی دارد؛ می گویند روزی شیخ ابوسعید ابوالخیر با یاران خودش از کنار آسیایی می‌گذشت. ناگهان ایستاد و بدون اینکه حرفی به یارانش بزند، ساعتی به صدای گردش سنگ‌های آسیا و کار کردن آن، گوش کرد. پس از آن، رو به اطرافیانش کرد و گفت: «می‌شنوید؟ می‌دانید که این آسیا چه می‌گوید؟» اطرافیانش که چیزی جز صدای کار کردن آسیا نمی‌شنیدند، با تعجب گفتند: «نه، ما چیز خاصی نمی‌شنویم.» ابوسعید گفت: «این آسیا می گوید که من از شما بهترم، زیرا درشت می‌ستانم و نرم باز می‌دهم.»

- کاربرد:

وقتی در دعوایی بخواهیم کسی را وادار کنیم که در مقابل حرف‌های درشت و تند و تیز طرف مقابلش، خویشتنداری کند، می‌گوییم: «آسیا باش، درشت بگیر و نرم پس بده.»

برگرفته از کتاب: فوت کوزه‌گری

نوشته: مصطفی رحماندوست

****************************

مطالب مرتبط

فوت کوزه گری

آب حیات نوشیده است

آب شد و به زمین فرو رفت

آب و گاوشان یکی است

آب قیمتی ندارد، آبرو مثقالی هزار تومان است

آب و روغن قاطی کرده

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.