تبیان، دستیار زندگی
مردان بزرگ، چون دیگران بر زمین می‌افتند؛ آنان دستان پرتوان خود را بر زانو زده و بر می‌خیزند در حالی که مردان کوچک، همواره از دلهره‌ی زمین خوردن، فرو می‌ریزند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشخصات یک بزرگ مرد...

مرد

- مردان بزرگ، چون دیگران بر زمین می‌افتند اما آنان دستان پرتوان خود را بر زانو زده ( یا علی می گویند ) و بر می‌خیزند در حالی که مردان کوچک، همواره از دلهره‌ی زمین خوردن، فرو می‌ریزند.

- مردان بزرگ، کامیابی و خوشبختی دیگران را نیز بخشی از موفقیت خود تلقی می‌کنند در حالی که مردان کوچک، حتی کامیابی و خوشبختی خود را سخت به خاطر می‌سپارند.

- مردان بزرگ، قلبی به وسعت دریا دارند که در آن جز شفافیت، زلالی ، صفا و ماندگاری نیست در حالی که مردان کوچک، در سینه قلبی چنان کوچک دارند که گنجشکان را نیز به تعقیب وا می‌دارند.

مردان بزرگ، در سراندیشه‌هایی شکوفا و بالنده می‌پرورانند و در مسیر تحقیق آنها، سبک‌بال گام برمی‌دارند در حالی که مردان کوچک، تنها به شکست و عواقب آن می‌اندیشند و شاید هراس از مضحکه شدن دارند.

- مردان بزرگ، از روابط فردی و اجتماعی خود لذت می‌برند و آموختنی‌های خود را در این روابط جست‌وجو می‌کنند در حالی که مردان کوچک همواره در زندان کوچک خود محصورند.

- مردان بزرگ، آن‌گونه زندگی می‌کنند که شرمسار خود نباشند و آنگونه می‌میرند که مرگ را شرمسار خود سازند در حالی که مردان کوچک، تنها می‌میرند و شرمندگی را فریاد می‌کنند.

- مردان بزرگ، بزرگی را نه از پس تحقیر و سرزنش دیگران بلکه با بازبینی و اصلاح عمل خود کسب می کنند در حالی که مردان کوچک، آموخته‌ای جز تحقیر و نکوهش هر آنچه پیرامون‌شان است، ندارند.

- مردان بزرگ، به دیگران پیش از هر قضاوت عجولانه‌ای اعتماد می‌کنند و آنان را در عرصه‌ی زندگی محک می‌زنند در حالی که مردان کوچک، حتی به خود نیز اعتماد ندارند.

دوست تبیانی عزیز:  امید وارم در زندگی همیشه بزرگ مرد باشی با روحی بزرگ و قلبی آکنده از عشق. تکیه گاهت خدا باشد و نگاهت به دور دست ها ، آنجا که دیر یا زود میعاد گاه همه مان است ، خیره باشد و بدین صورت نه خوشی های دنیا سر مستت کند و نه غم هایش نا امیدت سازد.

منبع : شادکامی- با تغییر و تلخیص

مقالات مرتبط :

زندگی بدون حسرت

اگر دوباره متولد می شدم

زندگی تان را هدایت کنید!

شباهت آدم ها و آب!

کدام راه را انتخاب می کنی؟