تبیان، دستیار زندگی
تو به آرامی آغاز به مردن می‌كنی اگر هنگامی كه با شغلت شاد نیستی، آن را عوض نكنی، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نكنی، اگر ورای رویاها نروی، اگر به خودت اجازه ندهی كه حداقل یك بار در تمام زندگی‏ات ورای مصلحت‌اندیشی بروی . . .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زنده باشید و هرگز نَمی رید!؟

گل

به آرامی آغاز به مردن می‌كنی

اگر سفر نكنی،

اگر كتابی نخوانی،

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،

اگر از خودت قدردانی نكنی.

به آرامی آغاز به مردن می‌كنی

زمانی

كه خودباوری را در خودت بكشی،

وقتی نگذاری دیگران به تو كمك كنند.

به آرامی آغاز به مردن می‌كنی اگر برده‏ی عادات خود شوی.

به آرامی آغاز به مردن می‌كنی

اگر برده‏ی عادات خود شوی،

اگر همیشه از یك راه تكراری بروی …

اگر روزمرّگی را تغییر ندهی

اگر رنگ‏های متفاوت به تن نكنی،

یا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنی.

غروب

تو به آرامی آغاز به مردن می‌كنی

اگر هنگامی كه با شغلت شاد نیستی، آن را عوض نكنی،

اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نكنی،

اگر ورای رویاها نروی،

اگر به خودت اجازه ندهی

كه حداقل یك بار در تمام زندگی‏ات

ورای مصلحت‌اندیشی بروی . . .

به آرامی شروع به مردن می کنی اگر ورای رویاهایت نروی.

امروز زندگی را آغاز كن!

امروز مخاطره كن!

امروز كاری كن!

نگذار كه به آرامی بمیری!

شادی را فراموش نكن

تبیان برای شما زنده بودنی سرشار از زندگی را آرزو مند است.

بر گرفته از سایت ابواب- با تغییر

مقالات مرتبط :

زندگی تان را هدایت کنید!

شباهت آدم ها و آب!

سه راز برای زندگی بهتر

هرچی آرزوی خوب مال تو...

یک دقیقه برای خودتان باشید!

میانبری به خوشبختی!