تبیان، دستیار زندگی
سکوت درخت توی جیغ اره برقی سقوط میکند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درخت از نگاه تو ...

درخت

* سرسبز بودن درخت به معنی سبز بودنش نیست. درختهای زرد و نارنجی هم سرسبزند چون هنوز زندهاند... تا بهار...

درخت

*درخت تمام عمر با یک پا روی حرفش ایستاده! سبز میشود، زرد میشود، میریزد و باز از نو! درخت دست میکشد!

* درخت با اصالت با ریشه زندگی میکند و وقتی از بین میرود ریشهاش هنوز توی دست خاک است. درخت بیریشه زود خشک میشود.

* فقط آب و خاک! با همین دو چیز ساده، درخت گل میکند، شکوفه میدهد، میوه میآورد، سایه میدهد و هوای تازه میدهد... درخت چه خوب قدر چیزهایی را که دارد، میداند.

* درخت، توی هر فصل یک برنامه دارد. شکوفه میدهد، میوه میدهد،

درخت

زرد میشود و سفید میشود... بیبرنامگی درختان را خشک میکند. روحشان را اره میکند.

* درختها بزرگ میشوند و بالا میروند و هر جا که بالاتر نتوانستند بروند، میایستند و پرندهها را به بالا پرواز میدهند.

* سکوت درخت توی جیغ اره برقی سقوط میکند.

* میز و نیمکت و مداد و صندلی... دنیا پر است از نامهای مستعار درخت!

* درختها به ما سایه میدهند، میوه هدیه میکنند و ما به آنها اسمهایمان را ... اسمهای ما مثل زخم روی تن درخت یادگاری میماند.

* درخت همیشه یک میوه میدهد، یک جور سبز میشود و خشک میشود. درخت خودش را چه خوب یاد گرفته است.

نوشته: نیلوفر عباسی

****************************

مطالب مرتبط

خاموش و سکوت

عقل چیه ؟

کجا به دنیا آمدم ؟

حمله آهو به موتور سیکلت!

بیا با هم بخندیم!!!

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.