تبیان، دستیار زندگی
یاد خدا دلهای ما را آرامش می دهد و دل آرام و مطمئن، انرژی روحی و روانی فراوانی جهت حل و فصل مسائل زندگی را برای ما فراهم می آورد 2) برای رسیدن به هدفهای زندگی باید همواره از خطا و خطرکردن در زندگی خود نهراسید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خودتان باشید

خود باوری

1) یاد خدا دلهای ما را آرامش می دهد و دل آرام و مطمئن، انرژی روحی و روانی فراوانی جهت حل و فصل مسائل زندگی را برای ما فراهم می آورد.

2) برای رسیدن به هدفهای زندگی باید همواره از خطا و خطرکردن در زندگی خود نهراسید واز موقعیت های ایجاد شده به عنوان تجربه استفاده کنید. تجربه آن چیزی نیست که برای انسان روی می دهد بلکه واکنشی است که وی در برابر آن رویداد از خود نشان می دهد.

3) وقتی ترس را رها کنیم، فقط علاقه مندی و امید است که برجا می ماند در این زمان باورهایی در فرد به وجود می آید که او می تواند به جای آشفتگی، آرامش و به جای ترس، شجاعت، عشق و امید به فردای زندگی را با اختیار خود برگزیند.

4) اگر می خواهید تصویر و نگاه خوبی از خویشتن داشته باشید باید دست از مقایسه خود با دیگران بردارید. چون شما منحصر به فرد هستید و شخصیت شما وابسته به خودتان می باشد. هیچکس دیگر در این جهان بزرگ نمی تواند خود شما باشد. او نبوده و نخواهد آمد.

حملات مهاجمان درونی و  بیرونی را با نیروی خودباوری خنثی کنید و پیوسته کاری را انجام دهید که موجبات خرسندی وجدانتان را فراهم سازد.

5) ما همان گونه زندگی می کنیم که به خویشتن نگاه می کنیم.

6) نگرش در انسان حرکت ایجاد می کند. اگر نگرش مثبت باشد حرکت سازنده و نتیجه مطلوب و اگر نگرش منفی باشد حرکت تخریبی و نتیجه اش ناخوشایند.

7) اندیشمندان همیشه می گویندکه اگر می خواهید انسان بزرگی شوید باید نسبت به همه چیز و همه کس نظر مناسب و نگاه خوبی داشته باشید و برای رسیدن به خود واقعی و کسب باورهای ارزشمند، خویشتن را دوست داشته باشید.

خود باوری

8) با توجه به توانائیهای خود به کاری که انجام می دهید ایمان داشته و باور درونی داشته باشید. در این صورت موفقیت قطعی خواهد بود.

9) به دنبال رخدادهای جذاب بوده و زندگی عاشقانه و آگاهانه را از خود انتظار داشته باشید.

10) انسان تا زمانی که خود را باور نداشته باشد، آرامش ندارد.

11) اگر تمایل به انجام کاری نداری به راحتی به خود و دیگران نه بگوئید.

12) همیشه سعی کنید احساس خوبی از بودن خود داشته باشید، به شاد زیستن و شادکامی زندگی خود فکرکنید.

13) این حقیقت را بپذیرید که از آنچه که فکر می کنید بهتر هستید.

14) هیچ وقت خود را دست کم نگیرید.

15) به جای آنچه هستید به آنچه که می توانید باشید توجه کنید.

16) بدانید برای تغییرکردن هیچ وقت دیرنیست.

17) در جریان خودباوری، انسان باید از آنچه انجام می دهد لذت ببرد و به نیروی برتر خود ایمان داشته باشد.

18) هیچ گاه نیروی عظیم اراده را در جسم کوچک خود زندانی نکنید.

19) به تقویت روحیه و اعتقادات خود بپردازید و دلگرم و مقاوم به زندگی ادامه دهید.

اگر می خواهید تصویر و نگاه خوبی از خویشتن داشته باشید باید دست از مقایسه خود با دیگران بردارید. چون شما منحصر به فرد هستید

20) همواره برنامه ها  و مسیرهای خود را بازشناسی کنید تا در زندگی دچار وقفه نشوید.

21) اگر به پیروزی خود معتقد باشید، مطمئنا پیروز و برنده خواهید شد. و نیل به  خواسته های زندگی برای شما سهل و آسان می گردد.

22) هیچ وقت نخواهید کسی یا کسانی که به جای شما تصمیم بگیرند و یا به جای شما زندگی کنند، باید باور کنید وقتی که چیزی را بخواهید مطمئنا آن را بدست خواهید آورد.

منبع: بازیاب

مقالات مرتبط

آدمی باش با کارهای معمولی

بشنوید ندای تشنگی او را

"OK" چگونه شکل گرفت

بدانیم که چه می خواهیم

کاستی های زندگی را مدیریت کن

عشق به خود کلید گنجی دیگر

لذت ببر یک دستور است

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.