تبیان، دستیار زندگی
با این حساب شیطان در واقع برای تو کار می‌کند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهلت ابلیس!

مهلت ابلیس

و به فرشتگان گفتیم: آدم راسجده کنید.

همه سجده کردند، به جز ابلیس (شیطان) که گفت: آیا برای کسی سجده کنم که او را از گل آفریده‌ای؟

و گفت: به من بگو چرا این را بر من برتری داده‌ای؟ اگر مرا تا روز قیامت مهلت دهی، بر فرزندان او- جز اندکی- مهار زنم.

خدا گفت: برو و جزای تو و هر کس که پیرو تو شود جهنم است که کیفری بزرگ است.

اسراء / 65- 61

پس شیطان با تو مخالفت کرد. مغرور شد و از دایره دوستان تو بیرون افتاد. چه اشتباه بزرگی. واقعاً بعضی وقت‌ها دلم برایش می سوزد. مطمئنم شیطان بدبخت‌ترین موجود روی زمین است. چون تو دوستش نداری. نمی‌خواهم مثل او باشم. نمی‌خواهم کنارم بگذاری.

مهلت ابلیس

خودخواهی،خودخواهی، خودخواهی. شیطان چوب همین خودخواهی‌اش را خورد. شیطان به جای آنکه از تو بخواهد او را ببخشی، از تو مهلت خواست تا بندگانت را فریب بدهد. جالب این است که تو این اجازه را به او دادی. فکرش را که می‌کنم می‌بینم، با این حساب شیطان در واقع برای تو کار می‌کند. چون یک‌جور وسیله امتحان است و همیشه در خدمت تو (خیلی جالب است، مگر نه؟).

شاید اگر شیطان نبود، دنیا چیزی کم داشت.

داستان خلقت آدم و ابلیس را بخوان و از خودت بپرس چرا خدا به ابلیس مهلت داد تا آدم‌ها را بفریبد.

به نظر تو نقش شیطان در این دنیا چیست؟

نوشته: عرفان نظرآهاری

برگرفته از کتاب: نامه‌های خط خطی

***************************

مطالب مرتبط

با چه نامی تو را بخوانم دوست خوبم؟

برو باهاش حرف بزن بگذار آرومت کنه

لحظه های حضور تو

آنچه در رگهای من می گردد تویی

کاش تو را می دیدم

و خدایی که همین نزدیکی است

درختی که گفت من پروردگار تواَم

ایستگاه استجابت دعا

خاطره های تو پر از کلمه های خداست

تو همه دعاها را اجابت می کنی

از ما باز خواست مکن

من کلی دعای مستجاب نشده دارم

دیگر خجالت نمی کشم

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.