تبیان، دستیار زندگی
بسیاری از اوقات بازیکن یک ریباند کامل انجام می‌دهد و بعد بعلت مراقبت ضعیف از توپ، مالکیت خود را از دست می‌دهد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش گام به گام بسکتبال (18)

آموزش گام به گام بسکتبال (18)

توپ را بگیرید و آن را حفظ کنید

بسیاری از اوقات بازیکن یک ریباند کامل انجام می‌دهد و بعد بعلت مراقبت ضعیف از توپ، مالکیت خود را از دست می‌دهد. هنگام آموزش ریباند، به آنها تاکید کنید که تلاش آنها برای کسب مالکیت توپ، کوشش برای هیچ است اگر در حفظ آن در مرحله بعد کوتاهی شود.

(شکل1- 18) نشان می‌دهد چگونه یک بازیکن توپ را می‌گیرد. استفاده از این مهارت و گرفتن توپ با 2 دست، با قدرت و با تعادل، امکان سرخوردن توپ از دستهای بازیکن یا خارج کردن آن بوسیله حریف کاسته خواهد شد. بازیکنان را برای پیشرفت در این مهارت با تأکید بر استفاده آنها از این روش بعد از هر ریباند، یاری دهید. به بازیکنان جوان یادآوری کنید تا زمان گرفتن توپ در ریباند، چشمهای خود را باز کرده و نگاه خود را روی توپ متمرکز کنند.

(شکل1- 18)

آموزش گام به گام بسکتبال (18)

گاهی توپ بعد از برخورد به حلقه در نقطه‌ای پایین می‌آید که بازیکن از گرفتن آن با 2 دست ناتوان است. در چنین مواردی بازیکنان باید سعی کنند کنترل آن را با یک دست، به دست آورند یا با ضربه به توپ آن را به هم تیمی خود برسانند.

حفظ مالکیت توپ ریباند شده، غالباً مشکل‌تر از آن است که ممکن است به نظر برسد. بازیکنان حریف سعی خواهند کرد با ضربه زدن به توپ آن را از دستهای ریباند کننده خارج کنند. بسیاری از اوقات آنها بوسیله 2 یا حتی 3 بازیکن ریباند کننده را در دام خود قرار خواهند داد، با این کارپاس  یا دریبل آن را برای بازیکن ریباند کننده، تقریباً غیرممکن خواهند کرد. بسیار مهم است که بازیکنان طرز مقابله با چنین موقعیتهایی را بیاموزند.

هنگامی که بازیکنان توپ را در مجاورت حریف یا حریفها، ریباند می‌کنند اولین حرکت آنها باید آوردن توپ به زیرچانه با آرنج‌های بازو و2 دست (با انگشتان به سمت بالا) در 2 طرف توپ و گرفتن محکم آن باشد.(شکل2- 18)

(شکل2- 18)

آموزش گام به گام بسکتبال (18)

به بازیکنان بگویید آرنج‌ها را به اطراف یا سمت مدافع پرتاب نکنند زیرا این عمل باعث تخلف یا خطا خواهد شد و در قانون جدید به آن تکنیکال فول یا فول فنی داده می شود. همچنین به آنها بگویید که سر را بالا نگاه دارند و برای یافتن هم تیمی های خود در حال حرکت به پایین زمین (سمت حریف) یا به نقطه‌ای آزاد در نیمه خودی نگاه کنند.

معمولی‌ترین حالتی که ریباند کننده بعد از کسب مالکیت توپ بعد از یک شوت ناموفق با آن رو به رو می‌شود یک حریف تنهاست (اغلب همان کسی که راه او را به سبد سد کرده است) که در نزدیکی او سعی بر ربودن توپ را دارد. به بازیکنان بیاموزید که در جهت دور شدن از مدافع چرخش کنند همانطور که در (شکل3- 18) نشان داده شده است. بازیکن باید در مرحله بعد مسیر آزادی را برای پاس به هم تیمی خود پیدا کند یا بدون خطر ربوده شدن توپ قادر به دریبل کردن آن باشد. به بازیکنان اخطار کنید بلافاصله بعد از ریباند توپ در محیط شلوغ، اقدام به دریبل نکنند. این عمل به حریف موقعیت بسیار خوبی برای ربودن توپ یا ضربه زدن به آن فراهم می‌آورد.

(شکل3- 18)

آموزش گام به گام بسکتبال (18)

هنگامی که ریباند کننده خود را در محاصره 2 یا چند مدافع می‌بیند، اولین چیزی که باید به خاطر داشته باشد، عصبی نشدن است. اگر آنها تربیت شده باشند که آرام بمانند، توپ را در حالت مراقبت  قرار دهند و سرتاسر زمین را نگاه کنند، راه‌های چاره در ذهنشان تداعی خواهد شد. یک حرکت رهایی بخش که شما می‌توانید به آنها آموزش دهید مهارت عبور از بین مدافعـان است که در (شکل4- 18) نشان داده شده است. این مهارت قابل استفاده برای موقعی است که مدافعان ایجاد کننده تله فضای زیاد و کافی برای بازیکن جهت عبور از بین مدافعان باقی گذاشته باشند. گاهی فریب پاس بالای سر باعث خواهد شد مدافعان از زمین بلند شوند و این عمل آنها باعث ایجاد روزنه‌ای شود که بازیکن مهاجم توان عبور از آن را داشته باشد. بازیکنان نباید سعی کنند راه خود را از بین مدافعان با زور باز کنند زیرا این کار احتمال منجر به خطای شارژ (حمله) خواهد شد.

(شکل4- 18)

آموزش گام به گام بسکتبال (18)

یکی دیگر از راه‌های انتخابی برای ریباند کننده‌ای که بوسیله حریف ها محاصره شده پرتاب پاس از بالای سر آنهاست. حتی بازیکنان کوتاه‌تر می‌توانند از این روش استفاده کنند اگر قبل از آن مبادرت به پاس فریبنده کرده باشند. اگر ریباند کننده بوسیله 2  مدافع یا بیشتر محاصره شده باشد، محاسبه ساده نشان می‌دهد که یک هم تیمی او باید آزاد باشد یا بتواند با حرکت آزاد شود تا یک پاس دریافت کند. یک احتمال قوی دیگر در این موقعیت آن است که مدافعی با نزدیک شدن بیش از حد مرتکب خطا بر روی ریباند کننده شود. به بازیکنان بگویید که هنگام قرار گرفتن در تله حریف بعد از ریباند آرامش خود را حفظ کنند و برای فراهم شدن یکی از این راه حل ها صبر را پیشه سازند.

                                                                                                           منبع: کتاب مهارت‌ها و تمرین‌های بسکتبال