تبیان، دستیار زندگی
ت الف " تحلیل محتوا -2 " عناوین : 1- سوال تحقیق 2- فرضیه تحقیق 3- مقولات تحقیق ( بخش توصیفی) 4- جدول الف 1 - سوال تحقیق: گروه تحقیقی تعدد زوجات ، سوال پروژه خود را اینگونه مطرح نموده است: « سریالهائی که به شکل محوری...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

(

سوال ، فرضیه و مقولات تحقیق تعدد زوجات در سریالهای تلویزیونی (قسمت الف

" تحلیل محتوا -2 "

عناوین :

1-سوال تحقیق

2-فرضیه تحقیق

3-مقولات تحقیق ( بخش توصیفی)

4-جدول الف

1- سوال تحقیق:

گروه تحقیقی تعدد زوجات ، سوال پروژه خود را اینگونه مطرح نموده است:

« سریالهائی که به شکل محوری ، و یا به صورت حاشیه ای، به مساله تعدد زوجات پرداخته اند ، حاوی " چه پیامی " برای مخاطبان خود در این زمینه بوده است؟ »

2- فرضیه تحقیق :

در طی تحقیق ، برآنیم تا به سوال فوق پاسخ دهیم. و بدین منظور فرضیه زیر را در نظر گرفته ایم:

« سریالهای مورد بررسی ، با موضوع تعدد زوجات ، با ارائه تدریجی تصویر مثبت از زندگی چند همسری به ترویج فرهنگ تعدد زوجات می پردازد. »

در این مقاله قصد داریم مقولات تحقیق را به شما کاربران عزیز معرفی نمائیم.در اولین قسمت ، کلیت سریال را مورد بررسی قرار داده ایم و بر اساس محتوای سریال ، مقولات را دسته بندی کرده ایم .

3- مقولات تحقیق (بخش توصیفی )

- سریالهایی که برای تحلیل محتوا در نظر گرفته ایم :

مهر خاموش (کد 1)

مسافری از هند ( کد 2)

وارث ( کد3)

بانوئی دیگر ( کد4)

- تعدد زوجات دراین سریالها به صورت حاشیه ای  مطرح شده است یا محوری ؟

کد1) محوری

کد2) حاشیه ای

- تعداد موارد تعدد زوجات قابل مشاهده در سریال :

کد1) یک مورد

کد2 ) دو مورد

کد3) سه مورد

-       خانواده های چند زنی مورد بررسی در یک سریال :

کد1- مورد اول

کد2- مورد دوم

کد3- مورد سوم

- دلیل یا دلایل ازدواج مجدد مرد در سریال :

کد1) بر اساس آداب و رسوم و سنت

کد2) بچه دار نشدن به مدت طولانی

کد3) جدائی عاطفی : از بین رفتن علاقه و مهر و محبت بین زن و شوهر

کد4) مشکلات رفتاری : بداخلاق بودن زن و یا رفتار نادرست با همسر داشتن

کد5) ظاهر زن : نازیبا بودن زن

کد6) تنوع طلبی مرد در امر زناشوئی

کد7) تلفیقی از چند مورد بالا

کد9) غیره *

- سریال در کلیت این دلایل را موجه نشان داده است یا غیر موجه ( رویکرد سریال به دلایل) :

کد1) موجه

کد2) غیر موجه

کد3) بدون نظر ( قضاوت به مخاطب واگذار شده است )

- در هر مورد ازدواج انتهای رابطه چگونه نشان داده شده است. ( رابطه بین همسران چگونه خاتمه می یابد) :

کد1) طلاق همسر اول

کد2) مرگ همسر اول

کد3) طلاق همسر دوم

کد4) زندگی مسالمت آمیز زنان با هم

کد5) ادامه زندگی جدا از هم

کد6) ادامه زندگی با جنجال

کد7) تلفیق چند مورد از موارد بالا

کد9) غیره

- رویکرد کلی سریال نسبت به انتهای رابطه چگونه است :

کد1) مثبت

کد2) منفی

کد3) خنثی

* - در کد گذاری تحلیل محتوا  مواردی که به صورت " غیره " یا "سایر موارد" و یا عناوین دیگر ذکر شده باشد ،در صورت تک رقمی بودن ، با کد شماره 9 ثبت می شود.

5-جدول الف

جدول الف ، با توجه به توضیحاتی که داده شد اینگونه تنظیم شده است ؛ که با دیدن هر قسمت از سریال ، باید موارد مشاهده شده برای تحلیل محتوا کد گذاری شود. نتایج کدگذاری در مراحل بعدی عرضه خواهد شد.

( جدول الف)  :

شماره ردیفکد سریالمحوری یا حاشیه ای بودن موضوعتعداد موارد قابل مشاهدهکد خانوادهدلایل ازدواج مجددرویکرد سریال به دلایلانتهای رابطهرویکرد سریال به انتهای رابطه