تبیان، دستیار زندگی
مهر و محبت مورد نیاز نسل در دیگ جهل و غفلت والدین و اطرافیان سوخته و بسیاری از فرزندان ما دچار گرسنگی شدید عاطفی شده اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بشنوید ندای تشنگی او را

محبت

همه آدم ها چه کوچک و چه بزرگ دوستدار محبت اند و گریزان از بی مهری، طالب تایید و تشویق اند و دل نگران از تکذیب و تنبیه، دل گرم از دوستی ها هستند و دل غمین از دشمن. همه انسان ها سالم و صالح، دخترها و پسرها، زن ها و مردها، پیرها و جوانها; شیفته صداقتند و ناخرسند از دروغ ها و دغل ها، رهرو حقیقت اند و ناخشنود از فریب ها و پلیدی ها، دل شاد از عدالتند و دلگیر از خودکامگی ها، تبعیض ها، دل آرام از صلح و صفایند و دل تنگ از جنگ و جفا، دوستدار زیبایی هایند و رویگردان از زشتی ها . برای رسیدن به این اهداف باید منتظر بود، انتظار امام موعود، . این انتظار، زیباترین و باشکوه ترین جلوه تحقق صداقت و عدالت در اندیشه و رفتار منتظران است. این انتظار معنا بخشیدن به نیات خیرخواهانه، اندیشه های عدالت جویانه و رفتارهای صادقانه و متعالی مومنان بلند همت و متقیان خداپرست و پاسخگوی پرسش آخرین انسانهاست.

رسول خدا(ص) می فرمود: شما هرگز نمی توانید با مال و ثروت مردم را به سوی خود جلب کنید، بلکه با گشاده رویی و حسن خلق، آنان را مجذوب خود گردانید.

نظام هستی براساس مهر و محبت پروردگار به انسان پدید آمده است. اگر عشق و محبت نبود; نه طلوعی بود و نه غروبی، نه بهاری بود و شکفتن گل ها و نه نغمه های شورانگیز بلبلان شنیده می شد. دفتر زندگی با عشق و محبت آغاز شد و جلوه های گوناگون جمال و کمال در کل هستی پدید آمد. انسان ها هم جزیی از نظام کل هستی هستند با عشق متولد می شوند، با دلدادگی چون حباب ها به اقیانوس  هستی و ابدیت می پیوندند. پس آغاز و سرانجام زندگی و هستی از مهر و محبت آکنده است و آنان که از عشق و دلدادگی خبر ندارند نامشان در دفتر و جریده انسان ها ثبت نمی شود.

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق                                          ثبت است در جریده عالم دوام ما

محبت

بنابراین اگر کانون خانواده از مهر و محبت لبریز باشد و زندگی مفهوم واقعی خود را از دست ندهد. افرادی که در این خانواده ها بزرگ می شوند و وارد جامعه می شوند خودشان به وجود آورنده عدالت می شوند و جامعه ای سالم و شاداب می سازند که به دور از هرگونه بی عدالتی و بی نظمی است.

گرچه استفاده از قدرت، می تواند ما رابه هدف برساند، ولی بهره گیری از «محبت» و «عشق» و ایجاد جاذبه و کشش قلبی، اهرمی قوی تر است و انگیزه های ماندگارتری ایجاد می کند. در روایات نیز آمده است: «محبت و دوست داشتن برتر از ترس و بیم است.» «و اشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم» دلت را با مهربانی و محبت و لطف و احسان نسبت به مردم بپوشان. این روایت کنایه از این است که رحمت و محبت و لطف تو نسبت به مردم ظاهری و براساس منافع و مصالح نباشد بلکه باید قلبی باشد و همه جان تو آکنده از مهربانی و محبت و لطف نسبت به آنها باشد و نگذاری در دل تو ذره ای خشونت، بغض یا بی لطفی نسبت به آنها وجود داشته باشد.

امام کاظم علیه السلام می فرماید: مهرورزی و دوستی با مردم، نصف عقل است.

معنای محبت و مهرورزی چیست؟ از چه کسانی باید آموخت و چه کسانی راه را به ما نشان می دهند. معنای واقعی مهرورزی و محبت ،خود را برای محبوبت فدا کردن و از خود گذشت کردن است. خداوند کانون مرکزی همه رحمت ها، محبت ها و مهرورزی هاست و آفرینش، ریشه در رحمت و مهرورزی خدا دارد. او هم بهترین حبیب است و هم بهترین محبوب; هم رحیم است و هم رحمان و این دو صفت، در صدر تمام سوره های قرآن، علاوه بر متن بسیاری از آیات، تکرار شده اند. شاید یکی از امید بخش ترین  آیات قرآن، آیه 12 سوره انعام باشد که در آن خداوند نوید می دهد که مهرورزی را بر خویشتن حتمی کرده است . خداوند در قرآن کریم می فرماید: ادفع بالتی هی احسن، یعنی بدی ها را با نیکی و محبت جبران نمایید.  زیرا با محبت می توان دشمنی های دیرینه را از بین برد. تندی و تیزی علاوه بر اینکه کارساز نیست، بلکه بر میزان خصومت ها و دشمنی ها می افزاید.

مساله نسل امروز ما

مهر و محبت مورد نیاز نسل در دیگ جهل و غفلت والدین و اطرافیان سوخته و بسیاری از فرزندان ما دچار گرسنگی شدید عاطفی شده اند. آنها گرسنه محبت اند و کسی نیست که به رفع آن اقدام کند. تشنه مهر پدر و مادرند ولی به ندای العطش آنها کسی پاسخی نمی گوید. فرزندان ما پدر دارند ولی از ارتباط سالم با او محرومند. مادر دارند ولی او از شدت خستگی و فرسودگی نمی تواند به فرزند خود مهرورزی کند. پدر و مادری توانمند دارند که در حرکت و تلاش اند، ولی نسلشان دچار یتیمی عاطفی است.

پدران و مادران تبیانی فرصت را غنیمت شمارید و فرزندان و جوانان خویش را از این نعمت پر ثمر بی بهره نگذارید چرا که هر گونه انتقال مفاهیم و ارزش های مثبت و تداوم تربیت نسلی پاک دامن و نو اندیش از بستر خانواده ای با محبت و مهربان بر می خیزد.

و... جوانان پاک و با صداقت تبیانی محبت و حمایت خود را ازاسوه های صبر و متانت و الگوهای راستی صفا که پدران زحمتکش و مادران دلسوز شما هستند دریغ نکنید تا دعای خیر آنها همواره بدرقه مسیر پر فراز و نشیب زندگی شما باشد.

تهیه کننده: کهتری

 مردم سالاری

مقالات مرتبط

شمعی روشن برای تو

رمز محبوبیت

عشق به خود

هر چی آرزوی خوبه مال تو

عشق یعنی کوچه ای ...

زنده ماندن دل

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.