تبیان، دستیار زندگی
اندرزهای دینی ( قسمت سیزدهم ) 1.    بهترین كارها بعد از ایمان به خدا ، دوستی با مردم است . 2.    هر رازی نزد خدا آشكار است . 3.    هر انسانی به كیفر زبان و دستش گ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهترین كارها بعد از ایمان به خدا ...

اندرزهای دینی ( قسمت سیزدهم )

1.    بهترین كارها بعد از ایمان به خدا ، دوستی با مردم است .

2.    هر رازی نزد خدا آشكار است .

3.    هر انسانی به كیفر زبان و دستش گرفتار می شود .

4.    هر رنج و ناراحتی را گشایشی باشد .

5.    از بهترین كارها ، گرسنه را سیر كردن است .

6.    فضیلتِ مرد از سخن او شناخته می شود .

7.    میان افراط و تفریط راهی است و بهترین كارها میانه روی است .

8.    فرمانبرداری خدا ، كلید رستگاری و اصلاح كننده آخرت است .

9.    محبوب ترینِ بندگان نزد خدا كسی است كه مهربان تر باشد .

10.خوشا به حال كسی كه به یاد روز رستاخیز باشد و كردار نیك كند .

11 . در ظاهر، دوست خدا و در باطن، دشمن خدا مباش .

12 . زبانت را به خوشگویی و سلام كردن عادت ده تا علاقه مندانت زیاد شود و دشمنانت كم گردد .

13 . عبادت همراه با خوردن مال حرام مانند بنا كردن خانه روی شن های روان است .

14 . میهن دوستی از  ایمان است .

15 . دلی كه از یاد خدا تهی باشد، مانند دادگاهی است كه از قاضی تهی باشد.

16 . كردار بلندتر از گفتار حرف می زند.

17 . تلخی مرگ به دلیل هراس از آن است .

18 . از همه ی مردم بخیل تر كسی است كه درادای سلام بخل ورزد.

19 . اعتدال و میانه روی، انسان را در وصول به مرحله ی كمال كمك می كند.

20 . مرگ به مثابه ی خواب است . اگر در آن شك داری سعی كن تا آن را از خود دور كنی .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.