تبیان، دستیار زندگی
بین موقعیت بیس‌لاین و خط سرویس قرار بگیرید. توپ در بازی با 10 ضربه متوالی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش گام به گام تنیس (16)

آموزش گام به گام تنیس 16

تمرین ضربات هاف والی (والی منطقه‌ای بین خط سرویس و بیس‌لاین)

بین موقعیت بیس‌لاین و خط سرویس قرار بگیرید (شکل1-16) توپ در بازی با 10 ضربه متوالی کنترل در مقابل یک حریف در همان موقعیت در جهت مخالف تور ادامه دارد، در کل 20 ضربه بین شما و حریفتان رد و بدل می‌شود. باید به طور کنترلی منظم روی این ضربان کار شود تا شما مجبور به زدن ضربات هاف‌والی شوید. البته منطقه بین خط سرویس و بیس‌لاین یک موقعیت خوب برای بازی مسابقه‌ای نیست اما شما را مجبور به تمرین ضرباتی که ممکن است در مسابقات آینده بعدی داشته باشید، می‌کند.

(شکل1-16)

آموزش گام به گام تنیس 16

در اینجا این تکنیک نسبت به چابکی اهمیت کمتری دارد. یک نوع خوب رالی منطقه‌ای بین خط سرویس و بیس‌لاین رالی با زمان سریع است. روی موقعیت بیس‌لاین قرار بگیرید و توپ 10 بار در مقابل یک حریف بسیار نزدیک تور قرار گیرد. در این میان ضربات حریفتان را حتی تندتر از والی منطقه‌ای بین خطوط سرویس و بیس‌لاین برگردانید. ممکن است برخی ضربات شما به جای هاف‌والی، والی باشد. ضربه بعدی حریفتان را پیش‌بینی کنید که کجا خواهد آمد. به علاوه فراموش نکنید که تکنیک نسبت به چابکی اهمیت کمتری دارد.

افزایش درجه سختی تمرین:

* حریفتان از بیس‌لاین ضربه بزند.

* حریفتان از موقعیت نزدیک به تور ضربه بزند.

بررسی موفقیت:

* نسبت به کمر در زانوی تان بیشتر خم شوید.

* ضربه‌ای که به توپ می‌زنید را از بین زه‌های راکتتان ببینید.

کاهش درجه سختی تمرین:

* پشت‌تر بیایستید، نزدیک بیس‌لاین

امتیازدهی به موفقیتتان:

یک الی 3 ضربه متوالی بدون اشتباهی 3 امتیاز

4 الی 7 ضربه متوالی بدون اشتباهی 5 امتیاز

8 الی 10 ضربه متوالی بدون اشتباهی 7 امتیاز

جمع امتیازات شما در این قسمت : ...

تمرین ضربات هاف والی (برگشت سرویس هاف والی)

وقتی که شما تمرین می‌کنید حریف 10 بار سرویس را بر می‌گرداند به صورتی که یک گام پشت خط سرویس قرار دارد. (شکل 2-16) سرویسها باید داخل زمین زده شوند و در این میان عملکردها را بعد از هر دور سرویس تغییر دهید. این تمری هاف والی، برگرداندن سرویس و چابکی شما را بهبود می‌بخشد.

(شکل 2-16)

آموزش گام به گام تنیس 16

افزایش درجه سختی تمرین:

- نزدیک‌تر شدن به خط سرویس.

- حریف‌تان از موقعیتی درون بیس‌لاین سرویس بزند.

بررسی موفقیت:

- چرخش سریع کمربند شانه‌ای.

- ایجاد برخورد در قسمت جلویی.

کاهش درجه سختی تمرین:

- دو گام یا بیشتر پشت خط سرویس باشید.

امتیازدهی به موفقیتتان:

یک الی 3 برگرداندن موفق 5 امتیاز

4الی 7 برگرداندن موفق 7 امتیاز

8 الی 10 برگرداندن موفق 9 امتیاز

جمع امتیازات شما در این قسمت : ...

تمرین ضربات هاف والی (موقعیت سخت)

یک گام پشت خط سرویس بایستید (A) با یک بازیکن در بیس‌لاین (F) پشت شما برای حمایت توپها. (شکل 5-7)

(شکل 5-7)

آموزش گام به گام تنیس 16

2 بازیکن در تور مقابل شما می‌ایستند. بازیکن بیس‌لاین والی‌های (B وC) را ایجاد می‌کند، که ضربات به طور مستقیم به شما زده می‌شوند. ضربات زیادی ایجاد کنید به اندازه‌ای که بتوانید والی‌ها و هاف‌والی‌ها را بزنید.

افزایش درجه سختی تمرین:

* روی خط سرویس بایستید.

بررسی موفقیت:

* در موقعیت دولا شدن قرار گیرید.

* دستها و راکت را در جلو نگه دارید.

کاهش درجه سختی تمرین:

* 2 یا 3 گام پشت خط سرویس بایستید.

امتیازدهی به موفقیتتان:

یک الی 3 برگردان موفق 5 امتیاز

4 الی 7 برگردان موفق 7 امتیاز

8 الی 10 برگردان موفق 9 امتیاز

جمع امتیازات شما در این قسمت : ...

خلاصه موفقیت

تست تکنیک هاف‌والی‌تان اینگونه است که بتوانید توپ را از بالای تور برگردانید. ضربه را زیاد نباید نگاه کنید وفقط آن را انجام دهید. چشمانتان را به اطراف باز نگه دارید، سریع به سمت خودتان چرخیده و توپ را بلوک کنید. راکت را محکم نگه داشته و سر راکت را تا حد امکان پایین نگه دارید تا توپ خارج از زمین را بزنید. تکان دادن سرراکت در این ضربه چیزی بدی نیست. تست واکنش و نیروی اراده هاف والی شما بیشتر از مهارت شماست. در ادامه امتیازاتتان را برای هر تمرینی در این مرحله جمع ببندید و اگر جمع آن از عدد 30 بالاتر بود بدانید که این مهارت را به خوبی فرا گرفته اید.

منبع : کتاب گامی به سوی موفقیت (تنیس)