سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
، در راستای ترویج معارف و مفاهیم قرآن كریم، بحمد الله سومین دوره مسابقات سراسری سنجش معلومات قرآنی «نورالمبین» را برگزار نمود. در این مرحله از مسابقات 11525 نفر شركت نمودند كه 286 نفر به همه سؤالات پاسخ صحیح داده بودند. اسامی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بسمه تعالی

سازمان دارالقرآن الكریم، در راستای ترویج معارف و مفاهیم قرآن كریم، بحمد الله سومین دوره مسابقات سراسری سنجش معلومات قرآنی «نورالمبین» را برگزار نمود. در این مرحله از مسابقات 11525 نفر شركت نمودند كه 286 نفر به همه سؤالات پاسخ صحیح داده بودند. اسامی 114 نفر كه به قید قرعه از این تعداد انتخاب شدند، در روزنامه كیهان مورخ 29/6/83 درج گردیده است. سؤالات این مسابقه، سئوالات پاسخهای صحیح) و پاسخ تشریحی سئوالهای 5، 11، 20 و 27 جهت اطلاع علاقمندان به شرح ذیل می باشد:

الف- سؤالات:

1) بر اساس آیات (82) تا (86) سوره مباركه «مائده» مسیحیانی كه در صدر اسلام به مسلمانان محبت داشتند و خداوند به آنها وعده بهشت عنایت فرموده، چه ویژگیهایی داشتند؟

الف) دانشمند و پارسا بودند  و نسبت به حكم خداوند تكبر و گردنكشی نمی كردند.

ب) هنگامی كه آیات قرآن را استماع می كردند اشك از چشمانشان جاری می شد.

ج) امید آن داشتند كه در قیامت خداوند آنان رادر زمره نیكوكاران قرار دهد.

د) همه موارد صحیح است.

2) مطابق آیات (90) تا (93) سوره مباركه «مائده» عبارت ذیل با كدام گزینه تكمیل می شود؟

«شیطان به وسیله شراب و قمار»:

الف ) میان انسان ها كینه و عداوت بوجود می آورد.

ب) انسان را از انجام اعمال صالح باز می دارد.

ج) انسان را از یاد خدا و نماز باز می دارد.

د) الف و ج صحیح است.

3) بر اساس آیات (101) تا (105) سوره مباركه «مائده» در چه صورتی گمراهی گمراهان هیچ ضرر و زیانی به مؤمنین وارد نمی سازد؟

الف ) هنگامی كه مؤمنین با هم متحد باشند.

ب) هنگامی كه مؤمنین از تعصبات قومی بر حذر باشند.

ج) هنگامی كه مؤمنین هدایت یافت باشند.

د) هیچكدام.

4)  طبق آیات پایانی سوره مباركه «مائده» در روز قیامت چه گروهی و به خاطر داشتن چه صفتی وارد بهشت می شوند؟

الف ) رزمندگان به دلیل مقاومت و پایداریشان.

ب) راستگویان به دلیل راستی و صدقشان.

ج) عابدان به دلیل كثرت عبادتشان.

د) دانشمندان به دلیل فهم و دانش شان.

5) بر اساس آیات (6) تا (8) سوره مباركه «انعام» به چه دلیل اقوامی كه در روی زمین قدرت و تمكن داشتند و از نعمتهای خداوند بهره مند بودند، به عذاب الهی دچار و هلاك شدند؟

الف ) رو گرداندن از آیات الهی.

ب) تكذیب حق.

ج) آلوده شدن به گناهان.

د) همه موارد صحیح است.

6) با مطالعه آیات (12) تا (18) سوره مباركه «انعام» مشخص نمایید پیامبر اكرم(ص) مأمور به انجام چه كارهایی است؟

الف ) مأمور به هدایت مردم است.

ب) مأمور است كه اولین شخص باشد كه تسلیم حكم خداوند می گردد.

ج) مأمور است كه از مشركین نباشد.

د) (ب) و (ج) صحیح است.

7) در آیات (31) تا (35) سوره مباركه «انعام» به كدام مفهوم ذیل اشاره نشده است؟

الف ) زندگی دنیا جز بازی و هوسرانی هیچ نیست.

ب) سرای آخرت برای اهل تقوا نیكوتر است.

ج) زندگی دنیا همه رنج و عذاب و سرای آخرت همه رحمت و غفران است.

د) به تحقیق كسانی كه ملاقات خد را دروغ شمارند، زیان كرده اند.

8) طبق آیات (51) تا (55) سوره مباركه «انعام» در چه صورتی غفران الهی شامل حال زشتكاران می گردد؟

الف ) عمل زشت ایشان از روی نادانی و جهل باشد.

ب) بلافاصله توبه نمایند.

ج) عمل زشت خود را اصلاح نمایند.

د) همه موارد صحیح است.

9) طبق آیات (61) تا (65) سوره مباركه «انعام» برداشت می شود؟

الف ) همه انسانها طعم مرگ را خواهند چشید.

ب) انسانها در گرفتاریها  و شدائد به خدا پناه می برند و از او كمك می جویند ولی پس از نجات به او شرك می ورزند.

ج) فرشتگان الهی مأمور ثبت اعمل انسانها می باشند.

د) بعضی از انسانها در گرفتاریها و شدائد به خدا پناه می برند و از او كمك می جویند و پس از نجات، از خداوند شاكر و سپاسگزارند.

10) طبق آیات (83) تا (90) سوره مباركه «انعام» گروهی كه خداوند آنها را هدایت نموده و ما نیز باید از آنها پیروی نماییم چه كسانی هستند و دارای چه ویژگیهایی می باشند؟

الف ) پیامبران الهی كه همه از نیكوكاران هستند – بر تمام جهانیان برتری دارند – از برگزیدگان و هدایت شدگان هستند.

ب) صالحان كه دیگران را به انجام كارهای شایسته ترغیب می كنند.

ج) نیكوكاران كه همیشه به دنبال خدمت به خلق خدا هستند.

د) همه موارد صحیح است.

11) طبق آیات (111) تا (116) سوره مباركه «انعام» كدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف ) قرآن كتابی است كه در آن همه چیز بیان شده است.

ب) یهود و نصاری می دانستند كه قرآن از سوی خداوند به حق بر پیامبر(ص) نازل شده است.

ج) در زمان همه پیامبران شیاطینی از جن و انس وجود داشتند.

د) كلام خدا از روی راستی و عدالت به حد كمال رسیده است.

12) طبق آیات (150) تا (155) سوره مباركه «انعام» كدام گزینه شامل سفارش و وصیت خداوند به انسان می باشد؟

الف ) احسان به پدر و مادر – نفی شرك – عدالت در كسب و در گفتار – اقامه نماز جماعت – پیروی از راه راست.

ب) نفی شرك – احسان به پدر و مادر – پرهیز از كارهای زشت در پنهان و آشكار – عدم تجاوز به اموال یتیمان – عدالت در كسب و گفتار – وفای به عهد.

ج) نفی شرك – امر به معروف و نهی از منكر – عدالت در كسب و گفتار – وفای به عهد – احسان به پدر و مادر.

د) احسان به پدر و مادر – وحدت – وفای به عهد – پرهیز از كارهای زشت آشكار و پنهان – جهاد.

13) طبق آیات پایانی سوره مباركه «انعام» مشخص نمایید كدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف ) اختلاف رتبه و درجه انسانها به دلیل آزمایش الهی است.

ب) در روز قیامت هیچ كس بار گناه دیگری را بر دوش نمی گیرد.

ج) در محضر الهی كار نیكو ده برابر پاداش و كار زشت به همان میزان عمل مجازات دارد.

د) ایجاد تفرقه در دین بالاترین گناه می باشد.

14) طبق آیات (1) تا (10) سوره مباركه «اعراف»  به ترتیب چه كسانی رستگار و چه كسانی زیانكار و ستمكارند؟

الف ) شاكرین – مسرفین.

ب) ساجدین – فاسقین.

ج) كسانی كه كارهای نیكشان سنگین است – كسانی كه اعمالش خفیف و سبك وزن است.

د) كسانی كه امر به معروف و نهی از منكر می كنند – كسانی كه مردم را به فساد دعوت می كنند.

15) طبق آیات (11) تا (33) سوره مباركه «اعراف» كه سرگذشت حضرت آدم(ع) می باشد، مشخص كنید كدام آیات نتیجه گیری از این سرگذشت است؟

الف ) 26 و 27

ب) 27 و 28

ج) 28 و 29

د) 31 و 32

16) طبق آیات (45) تا (51) سوره مباركه «اعراف» چرا اصحاب جهنم در روز قیامت از آب و آنچه خداوند به بهشتیان روزی كرده محروم اند؟ زیرا:

الف ) دین خدا را به بازیچه گرفتند.

ب) حیات دنیا آنها را غافل و مغرور كرد.

ج) استكبار می ورزیدند.

د) الف و ب صحیح است.

17) بر اساس كدامیك از آیات ذیل از سوره مباركه «اعراف» می توان برداشت نمود كه ثمره و حاصل خانواده پاك فرزندان نیكو و صالح است و حاصل خانواده ناپاك اندك و كم ثمر است؟

الف ) 50 تا 52

ب) 54

ج) 56 و 57

د) 58

18) با توجه به آیات (62) تا (68)  و (79) سوره مباركه «اعراف» در مورد «تبلیغ رسالت انبیاء» و آیات بعدی آنها «توجه و پیروی از نصایح و اندرزهای پیامبران چه نتایج و ثمراتی را به همراه خواهد داشت؟

الف ) پرهیزكاری – لطف و رحمت الهی – نجات از عذاب الهی.

ب) نعمت های متنوع – پرهیزكاری – لطف و رحمت الهی.

ج) نعمت های متنوع – پرهیزكاری – ایمان به خدا.

د) پرهیزكاری – ایمان به خدا – صبر و پایداری نجات از عذاب الهی.

19) مفهوم كدام آیه از آیات ذیل نشانگر این است كه «عبادت خداوند»، «اقتصاد سالم» و «پرهیز از فساد» در كنار هم موجب خیر و موفقیت جامعه می شود؟

الف ) آیه 79

ب) آیات 82 و 83

ج) آیه 85

د) آیات 86 و 87

20) با بررسی آخر آیات جزء هشتم بیان كنید، ظالمین چه سرانجامی خواهند داشت؟

الف ) رستگار نمی شوند – هدایت نمی شوند – لعنت می شوند – به آتش جهنم دچار می شوند.

ب) رستگار نمی شوند – لعنت می شوند – در دینا و آخرت عذاب می شوند.

ج) در دنیا عذاب می شوند – رستگار نمی شوند – لعنت می شوند – به آتش جهنم دچار می شوند.

د) الف و ب صحیح است.

21) كدام گزینه زیر با مفهوم آیه (94) سوره مباركه «اعراف» تناسب بیشتری دارد؟

الف) پیامبران الهی(ع) پیوسته در سرزمین هایی مبعوث می شدند كه اهالی آنها دچار مشكلات فراوانی بوده اند.

ب)ارسال انبیاء(ع) پیوسته با شدائد، سختی و ابتلاء جامعه همراه بوده است تا شاید مردم به درگاه خدا توبه و تضرع نمایند.

ج) هیچ پیامبری در هیچ سرزمینی فرستاد نشد مگر آنكه از سوی اهالی آن سرزمین دچار شدائد، سختی و اذیت قرار گرفت.

د) در طول تاریخ سختی ها و شدائد هیچ گاه مانعی برای ارسال پیامبران الهی (ع) نبوده اند.

22) مطابق آیات (95) الی (100) سوره مباركه «اعراف» نزول بركات الهی از آسمان و زمین نتیجه كدام گزینه زیر است؟

الف) ایمان و تقوا.

ب) جهاد در راه خدا.

ج) مقدرات الهی.

د) دعا و نیایش.

23) آیات (123) الی (124) سوره مباركه «اعراف» بیانگر كدام ترفند و سیاست فرعون ( و همه مستكبران تاریخ) در مواجهه با دعوت انبیاء الهی می باشد؟

الف) تطمیع پیروان.

ب) تزویر مردم.

ج) تهدید گروندگان.

د) تكفیر مخالفان.

24) طبق آیات (145) الی (148) سوره مباركه «اعراف»  (حَبْط اعمال) به چه معناست و چه دلیلی دارد؟

الف) حسابرسی اعمال – به دلیل فرارسیدن آخرت.

ب) عذاب الهی – به دلیل تكذیب آیات الهی و آخرت.

ج) برملا شدن اعمال – به دلیل فرارسیدن آخرت.

د) تباه و نابود شدن اعمال – به دلیل تكذیب آیات الهی و آخرت.

25) كدام یك از آیات ذیل حاكی از «رسالت جهانی» پیامبر اسلام(ص) است؟

الف) آیه 156 سوره «اعراف».

ب) آیه 157 سوره «اعراف».

ج) آیه 158سوره «اعراف».

د) هیچكدام.

26) طبق آیات (148) الی (152) سوره مباركه «اعراف» علت ناراحتی و غضب حضرت موسی(ع) از قومش پس از بازگشت از «میقات الهی» چه بود؟

الف) شرك و گوساله پرستی.

ب) رقابت بر سر تصاحب قدرت اجتماعی.

ج) روابط ناسالم اقتصادی.

د) جنگ داخلی.

27) كدام نتیجه گیری از آیات (162) الی (170) سوره مباركه «اعراف» ( در مورد داستان اصحاب سَبْت) صحیح است؟

الف) پند و اندرز به كسانی كه به آن اهمیتی نمی دهند، بی نتیجه بوده و اساساً ضرورتی ندارد.

ب) خداوند اصحاب «سبت» را به خاطر تمرّد از دستور «عدم صید ماهی» عذاب نمود.

ج) «نهی از منكر» در شرایطی كه عذاب الهی فرا می رسد، نجاتبخش خواهد بود.

د) ماهی گیری یا هر نوع صیدی اگر با نام خدا همراه نباشد، «حرمت شرعی» دارد.

28)  آیه (189) سوره مباركه «اعراف» به كدام گزینه زیر در مورد «فلسفه ازدواج» اشاره دارد؟

الف) بقای نسل.

ب) ارضای غرایز.

ج) آرامش و سكینت.

د) تحكیم روابط اجتماعی.

29) مطابق آیات نخستین سوره مباركه «انفال»  مؤمنین حقیقی چه ویژگیهایی دارند؟

الف) نماز را اقامه می كنند و از آنچه به آنها روزی داده شده انفاق می كنند.

ب) در عین حال كه با همدیگر مهربانند ولی در برابر دشمنان سخت و با جذبه هستند.

ج) پیوسته به آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند.

د) هر سه مورد.

30) در آیه (29) سوره مباركه «انفال»  به كدام گزینه زیر به عنوان نتیجه «تقوا» اشاره نشده است؟

الف) پوشش گناهان.

ب) آمرزش الهی.

ج) ازدیاد روزی.

د) تشخیص حق از باطل.

ب- پاسخنامه (كلید سؤالات):

ردیف

الف

ب

ج

د

ردیف

الف

ب

ج

د

ردیف

الف

ب

ج

د

1

11

21

2

12

22

3

13

23

4

14

24

5

15

25

6

16

26

7

17

27

8

18

28

9

19

29

10

20

30

ج) پاسخهای تشریحی:

پاسخ سؤال 5: در آیه 6 سوره مباركه انعام دلیل هلاكت اقوام متمكن روی زمین را «آلوده شدن به گناهان» عنوان می كند: «فاهلكناهم بذنوبهم» لذا پاسخ صحیح گزینه (ج) می باشد.

پاسخ سؤال 11: در این سؤال، گزینه های (الف) ، (ب) و (د) عیناً در ترجمه قرآن آمده است، اما گزینه (ج) چنین نیست. زیرا در ترجمه قرآن آمده: «و همچنین ما هر پیغمبری را از شیطانهای انس و جن، دشمنی در مقابل برانگیختم» اما آنچه در گزینه (ج) آمده، تنها از وجود شیطانهای جن و انس در زمان انبیاء سخن گفته و به دشمنی آنها با پیامبران اشاره ای نكرده است. پس گزینه مورد نظر سؤال (ج) می باشد.

پاسخ سؤال 20: برای پاسخ به این سؤال باید به بررسی جملات پایان جزء بیستم پرداخت. سرانجام ظالمین (ستمكاران) در این آیات چنین توصیف شده است:

آیه 135 سوره مباركه انعام «انّه لا یفلح الظّالمون»: البته ستمكاران را رستگاری نیست»

آیه 144 سوره مباركه انعام «انّ الله لا یهدی القّوم الظّالیمن»: البته خدا ستمكاران را هدایت نخواهد كرد»آیه آیه 44 سوره مباركه اعراف: «... ان لعنة الله علی الظّالمین...» ... كه لعنت خدا بر ستمكاران باد.

آیه 41 سوره مباركه اعراف: «لهم من جهنّم مهادٌ... و كذلك نجزی الظّالمین» : برای آنان از آتش دوزخ بسترها گسترده ... و ستمكاران را چنین مجازات سخت خواهیم كرد»

پس پاسخ این سؤال گزینه (الف) می باشد.

پاسخ سؤال 27: در آیات 163 تا 166 سوره مباركه اعراف، داستان «اصحاب السبت» به صورت اجمالی آمده و سپس به بررسی آن پرداخته است. خداوند به بنی اسرائیل حكم نمود  كه در روز شنبه از صید ماهی خودداری نمایند. این حكم موقتی و تنها برای آزمایش آنان بود. بنی اسرائیل از این حكم تجاوز كرده و در روز شنبه به صید ماهی پرداختند. اهل ایمان بنا به وظیفه خود و برای اتمام حجت – كه شاید پند و اندرز نتیجه ای در برداشته باشد – به آنان تذكر دادند و چون ثمری نداد خداوند آنان را عذاب نمود.

گزینه (الف) با بررسی آیه 164 منتفی می شود. گزینه (ج) نیز به سبب آنكه در شرایط فرارسیدن عذاب الهی «نهی از منكر» و متعاقب آن «توبه» فایده ای ندارد و اساساً بازگشت به درگاه الهی پس از بروز نشانه های عذاب هیچگونه ارزشی در بر ندارد، پاسخ مورد نظر سؤال نمی باشد. گزینه (د) نیز در این آیات مورد اشاره قرار نگرفته است. پاسخ این سؤال گزینه (ب) می باشد.

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین