تبیان، دستیار زندگی
در این محیط تعاملی می توانید انواع مختلف سهمی ها را بسازید و با مفهوم سهمی آشنا شوید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توابع درجه دو

توابع درجه دو

توضیح:

در شکل زیر نمودار یک تابع درجه دو را می بینید، که می توان با حرکت دادن نقاط سبز a و b و c در آن تغییر ایجاد کرد.

فعالیت:

نقطه ی آبی روی نمودار را جا به جا کنید، به مختصات نقاط توّجه کنید.

1. چه رابطه ای میان مؤلفه های نقاط و فرمول قرمز رنگی که در کنار سهمی نمایان شده، وجود دارد؟

از نقاط متغیر، برای تغییر دادن مقدار پارامترهای a , b , c استفاده کنید. سپس تغییرات به وجود آمده را بررسی کنید.

2.  نمودارهایی با معادله ی؛ f(x)=a.(x-b)2+c چه تفاوت ها و چه شباهت هایی دارند؟

3. علامت a، چگونه روی نمودار تاثیر می گذارد؟

4. چه رابطه ای میان مقدارهای a , b, c و مختصات رأس سهمی وجود دارد؟

5. معادله ی محور سهمی چیست؟

یک سهمی با رأس (2- و 5) که محور طول ها را در (3 و 0) قطع می کند، نشان دهید.

دریافت پاسخ