تبیان، دستیار زندگی
بدنبال انتخاب اعضای جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال یک داور زن نیز به جمع اعضای این کمیته اضافه خواهد شد.......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یک زن در کمیته داوران فوتبال

داوران تهدید به کناره گیری کردند

بدنبال انتخاب اعضای جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال یک داور زن نیز به جمع اعضای این کمیته اضافه خواهد شد.

به نقل از مهر، مطابق اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال اعضای کمیته داوران از 5 عضو شامل؛ یک رئیس، یک نایب رئیس و سه عضو تشکیل می شود که از سوی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تاکنون 3 عضو جدید به این کمیته اضافه شده اند و پنجمین عضو کمیته از میان داوران زن انتخاب خواهد شد.

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در نشست روز گذشته 3 عضو جدید شامل نایب رئیس (غلامرضا بهروان) و دوعضو(حمید خوشخوان و منوچهر نظری) به عنوان اعضای کمیته داوران معرفی شدند تا تصمیمات این کمیته از این پس براساس خرد جمعی و به صورت گروهی اتخاذ شود و قرار است پنجمین عضو کمیته داوران از بین داوران زن که ازمدارج و سوابق داوری برخوردار است، انتخاب شود.

ریاست کمیته داوران فدراسیون فوتبال از حدود دو سال گذشته را مسعود عنایت ناظر بین المللی کشورمان برعهده دارد.

قرار است گزینه مورد نظر به پیشنهاد کمیته بانوان و تایید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب و درجلسات کمیته داوران شرکت کند.

مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال، انتخاب داوران مسابقات داخلی و یا معرفی به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا و نظارت برعملکرد داوران ازوظایف کمیته داوران به شمار می رود.