تبیان، دستیار زندگی
بسیاری از مردم انعطاف پذیر نیستند زیرا در دام گرفتاری های روزمره می افتند. اگر شما هم در این تله افتاده اید این عبارت را بنویسید و جایی بگذارید که هر روز آن را ببینید:مسئله این نیست که چرا انجام نمی شود، این است که چگونه باید انجام شود. هر وقت با مسئله ا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شما هم تیمی خوبی هستید؟

گروه

در این سلسله مقالات قصد داریم اصولی که لازم است رعایت کنید تا در یک کار تیمی موفق شوید را برایتان باز گو کنیم . اشتباه نکنید ، کار تیمی فقط شرکت در یک مسابقه فوتبال و ... نیست. اولین تیمی که هه ی ما در آن عضو هستیم خانواده است . و البته در صورت شاغل بودن ، در محل کار هم یک تیم هستیم . در مدرسه و دانشگاه هم در تیم های مختلف کار می کنیم . در حقیقت انسان ها به دلیل تعاملی که با هم دیگر دارند ، دائما در حال ایفای نقش در تیم های مختلف اند پس این مقالات را بخوانید و بسته به نوع زندگی تان  به کار بندید.

اولین اصل کسانی که در کار تیمی موفق اند این است که: سازگار و انعطاف پذیرند

اگر خود در راه مصالح تیم تغییر ندهید ، چه بسا که تیم شما را تغییر دهد.

انعطاف ناپذیری بلای جان آدمی است. جلو خشونت خویش را می توان گرفت، بر ترس می توان چیره شد و تنبلی را با حربه انضباط از خود دور کرد ، اما انعطف ناپذیری بسیار سخت درمان می شود.

کار تیمی با خشکی و انعطاف نا پذیری سازگار نیست. اگر بخواهید با دیگران کار کنید و در تیم عضوی موثر باشید باید با اعضای تیم ضمن حفظ موجودیت خود ، منعطف باشید.

1- آموختن را دوست دارند.

"به هر دری می زنم اگر ببینم که کوششی سطح دانش مرا بالاتر می برد رنج و ناراحتی گذرا را هیچ می شمارم. ناشناخته ها برایم جاذبه دارند و یگانه راه ورود به قلمرو هر ناشناخته ای شکستن سدها و برداشتن مانع ها از سر راه است." ابن جمله معرف خوبی است از انسانی که انعطاف پذیر است.

آدم های انعطاف پذیر و سازگار برای گام نهادن در راهی که هیچ کس نپیموده باشد اولویت قائلند. این نوع آدم ها بسیار آموزش پذیرند.

آدم های انعطاف نا پذیر در گیرودار تغییر دچار مشکل می شوند و نمی توانند با شرایط تغییر سازگار گردند.

2- احساس امنیت می کنند.

ویژگی دیگر اشخاص سازگار احساس امنیّت آن هاست. کسانی که احساس امنیّت نمی کنند تقریباً هر چیزی را چالش یا تهدیدی علیه خود می دانند. این نوع آدم ها ورود هر آدم با استعداد دیگری را به تیم، هر نوع تغییر در سمت و مقام خود، یا هر نوع تغییر در روال انجام کارها را با بی انعطافی و بدگمانی می نگرند اما آدمی که احساس امنیّت می کند از تغییر باکی ندارد. چنین آدمی موقعیّت جدید یا تغییر مسئولیت های خود را بر پایه واقعیّت های موجود ارزیابی می کند.

3- خلاق هستند.

یکی دیگر از ویژگی های آدم های سازگار خلاقیّت است. وقتی که روزگار دشوار می شود راهی می یابند.

بزرگی می گوید:

"سنّ هر کس را می توان از میزان ناراحتی او هنگام تماس با ایده های نو تعیین کرد. این رنج قابل مشاهده است. کسی که از تغییر و پذیرفتن فکر نو می هراسد دست بر پیشانی می نهد. فکر انجام کاری به شیوه ای دیگر را دردناک می بیند. کسانی که دچار هراس نمی شوند آدم هایی خلّاق از آب در می آیند. با خود می گویند "خوب، فکر نو را می آزماییم. گامی نو برمی داریم حتی اگر از پس آن بر نیاییم."

خلاقیّت سازگاری را تقویت می کند.

4- خدمت به مردم را دوست دارند.

کسی که همیشه به فکر خویش است بعید است که تحولی به نفع تیم ایجاد کند. این کار بیشتر از کسی برمی آید که به فکر همگان باشد. یکی از اساتید رشته ی تعلیم و تربیت چنین می گوید: " کاری نکردن برای دیگران تباه کردن خویش است." اگر هدف ما خدمت به تیم باشد( البته جزء هر تیمی که بود ید باید حواستان به نوع فعالیت و هدف آن باشد که آیا صحیح است یا خیر) ، سازگار ساختن خویش با این هدف دشوار نیست.

حال بیندیشید:

میزان سازگاری و انعطاف پذیری تان چقدر است؟ اگر پیشرفت تیم ایجاب نماید که راه و روش خود را تغییر دهید ، چه واکنشی نشان می دهید؟ آیا مشوّق تغییر هستید یا دو دستی به راه ها و روش های رایج قدیمی چسبیده اید؟ اگر کسی که تخصّص و تجربه او در کاری که می کنید بیشتر از شما بود به تیم پیوست، کار خود را با کاری دیگر عوض می کنید؟ یا اگر کسی که در زمینه ای دیگر کاری مؤثّر بر عهده دارد دچار مشکل شد، برای حلّ مشکل جای خود را با او عوض می کنید؟ نخستین گام در راه ایفای نقش در تیم ها میل به سازگاری با تیم است- نه اینکه انتظار داشته باشید تیم خود را با شما سازگار سازد!

برای سازگارتر و انعطاف پذیرتر شدن:

* خود را به آموختن عادت دهید.

"سالهای سال همیشه کارت را به ابعاد 5×3 سانتیمتر در جیب داشتم. روزی که چیزی تازه یاد می گرفتم آن را روی همان کارت یادداشت می کردم. در پایان روز، ایده جدید را با دوستی یا همکاری در میان می گذاشتم و سپس کارت را بایگانی می کردم تا در آینده از آن استفاده شود. این کار مرا عادت داد تا در جستجوی چیزی باشم که بیاموزم. شما هم هفته ای آن را بیازمایید و ببینید چه اتفاقی می افتد."

* نقش خود را از نو ارزیابی کنید.

وقتی بگذارید که نقش کنونی خویش را در تیم خود باز بنگرید. سپس ببینید که آیا نقشی دیگر هست که آن را به همین خوبی یا بهتر از این ایفا کنید. این امر ممکن است باعث شود که نقش خود را عوض کنید، اما اگر اینطور هم نشود تمرینی ذهنی است که بر انعطاف پذیری تان می افزاید.

*فراتر را ببینید.

بسیاری از مردم انعطاف پذیر نیستند زیرا در دام گرفتاری های روزمره می افتند. اگر شما هم در این تله افتاده اید این عبارت را بنویسید و جایی بگذارید که هر روز آن را ببینید:"مسئله این نیست که چرا انجام نمی شود ، این است که چگونه باید انجام شود." هر وقت با مسئله ای رو به رو می شوید دنبال راه حلّ های تازه و نامتعارف بگردید. اگر به این کار ادامه دهید خواهید دید که چقدر خلّاق شده اید.

منبع:

کتاب «17 اصل مهم در کار تیمی»- با تغییر و تلخیص

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.