تبیان، دستیار زندگی
وقتت را تلف ماتم گرفتن برای اشتباهات گذشته نکن ، از آنها درس بگیر و بگذر. هرگز گره ای را که می شود باز کرد، نبر هنگام مواجهه با کار سخت ، طوری عمل کن که انگار شکست غیر ممکن است. مردم دار باش ، هرگز کسی را از خود نرنجان.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بدون شرح

امید

هرگزتسلیم نشو، هر روز معجزه تازه ای اتفاق می افتد.

دیگران را ملامت نکن ، مسئولیت های زندگیت را خود بپذیر.

گوش کردن را یاد بگیر ، فرصت ها گاه با صدای آهسته در می زنند.

راهی برای تغییر را پیدا کن و با تمام تلاش آن را دنبال نما.

هیچ فرصتی را برای ابراز محبت از دست نده.

هرگز امید را از کسی سلب نکن، شاید این تنها چیزی باشد که دارد.

مسائل را از دریچه ای متفاوت نگاه کن.

وقتت را تلف ماتم گرفتن برای اشتباهات گذشته نکن ، از آنها درس بگیر و بگذر.

هرگز گره ای را که می شود باز کرد، نبر .

هنگام مواجهه با کار سخت طوری عمل کن که انگار شکست غیر ممکن است.

مردم دار باش ، هرگز کسی را از خود نرنجان.

خود را با معیار های خودت بسنج ، نه با معیار های دیگران .

وقتت را تلف ماتم گرفتن برای اشتباهات گذشته نکن ، از آنها درس بگیر و بگذر.

هر لحظه شکر گذار داشته هایت باش.

فراوان بخند ، شوخ طبعی درمان تقریبا همه دردهای زندگی است.

از زمان یا کلمات با بی توجهی استفاده نکن ، هیچکدام قابل بازگشت نیستند.

نگو وقت نداری ، تو دقیقا همان تعداد ساعت در روز را در اختیار داری که موفق ترین انسان ها داشته اند.

مدیریت زمان

حال و هوای بچگی را فراموش نکن .

خود را به "خود بهسازی" دائم متعهد کن.

به افکار بزرگ فکر کن ، اما از شادی های کوچک لذت ببر.

برای کسانی که از دست رنج خود ارتزاق می کنند- هر قدر هم کارشان پیش پا افتاده باشد- احترام قائل باش.

هیچ فرصتی را برای ابراز محبت از دست نده.

گوش کردن را یاد بگیر ، فرصت ها گاه با صدای آهسته در می زنند.

مثبت بیاندیشید تا کلید گنج را در دست بگیرید.

صبح را با پیامی خوش به خود آغاز کن .

شریک زندگیت را با دقت انتخاب کن ، نود و پنج درصد خوشبختی ها و بدبختی های زندگی ات از همین یک تصمیم خواهد بود.

برای پاسخ به سئوال به مقاله فوت و فن مدیریت مراجعه کنید.

تدوین: فهیمه کهتری

مقالات مرتبط

رازی برای رسیدن به خواسته ها

عشق به خود

قدرتمند می شوی اگر

سه راز برای زندگی بهتر

هر چی ارزوی خوبه مال تو

با دزدان اطراف آشنا شوید

راهنمای خود شناسی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.