تبیان، دستیار زندگی
جنایت علیه بشریت(Crimes against humanity) برضد شیعیان!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جنایت علیه بشریت

(Crimes against humanity)

برضد شیعیان!

جنایت در پاراچنار

در راستای تکمیل وعده خودمان و نیز وظیفه بخش حقوق و قوانین سایت تبیان در ادامه تحلیل و بررسی مساله  بسیار مهم  پیگیری قضایی جایات علیه شیعیان در ایران کوچک که بخشی از آن طی دو مقاله

1- نسل کشی در ایرا ن کوچک !

و

2- غزه دوم در پاکستان!

ارایه گردید.

اکنون در پاسخ به استقبال خوب شما و جدیت طرح مباحث جدید در حقوق کیفری جهان همچون کیفر زدایی و جرم شناسی پست مدرن ،عدالت ترمیمی وجرایم سازمان یافته و...؛ طی مقالاتی تحلیلی ادامه این بررسی  را به تدریج  تقدیم شما می نماییم ".

دومین جرمی که در کنار نسل کشی برای پی گیری قضایی آن در دیوان کیفری بین المللی( International Criminal Court )قابل طرح است ،جرم "جنایت علیه بشریت " است .

جنایت علیه بشریت برپایه اساس نامه دیوان عبارت است از:

قتل، ریشه کن کردن ، به بردگی گرفتن ، اخراج یا کوچ اجباری جمعیت،محبوس ساختن،ایجاد محرومیت شدید از آزادی ، شکنجه،تجاوز جنسی و جرایم مرتبط با آن ، ناپدید کردن اجباری اشخاص.

بر این اساس این سوال مطرح می شود که آیا جنایات علیه شیعیان در ایران کوچک = پارا چنار پاکستان را می توان با اتهام این جرم در دیوان گفته شده مطرح کرد یا خیر ؟

پاسخ به این مساله بستگی دارد به اینکه شرطهایی را که برای این جنایت در(Icc)مطرح است در این مورد محقق بدانیم یا خیر؟ 

اولین این شروط عبارت است از این که  این جنایات که در بالا اشاره گردید باید در حد گسترده باشد یعنی مشتمل بر قربانان متعدد باشد.

دومین شرط که البته به شکل جایگزین  و نه در عرض شرط نخست مطرح می شود این است  که جنایات  شمرده شده بطور سازمان یافته ارتکاب یافته باشند.

جنایت تا کجا؟!

مقصود از اینکه جنایت علیه بشریت باید به طور سازمان یافته ارتکاب گردند این است که بر اساس  طراحی و نقشه و برنامه ریزی قبلی باشد.

براین پایه یکی از دو شرط کافیست تا به لحاظ موضوعی بتوان دیوان را صالح دانست ؛قابل ذکر است که در هنگام تهیه اساسنامه دیوان، کشورهایی همچون آمریکا بر اینکه بین این دو شرط از واژه "واو" استفاده شود تاکید می کردند حال آنکه در نهایت " یا " استفاده شد و در نتیجه این جرم بزرگ با یکی از دو شرط هم قابل تحقق است.

نکته دیگری که در رابطه با این جرایم باید مد نظر قرار گیرد این است که جرم جنایت علیه بشریت لازم نیست حتماً در جنگ اتفاق بیفتد.

بدین ترتیب به نظر می رسد جنایات علیه شیعیان در پاراچنار پاکستان را بتوان مصداق روشنی از جنایت علیه بشریت تلقی نمود.

اینکه صلاحیت زمانی، مکانی و قابلیت پذیرش دیوان کیفری بین‌المللی تا چه حد اجازه پی‌گیری قضایی این جنایات را می‌دهد  و....موضوعاتی است تفصیل آن در آینده‌‌ای نزدیک تقدیم شما می‌نماییم؛

ادامه دارد...


زهرایی

کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

گروه جامعه و سیاست