تبیان، دستیار زندگی
هر چه سختتر و قالبیتر باشید فهم دیگران برایتان مشکلتر و در نتیجه احتمال بزرگتر شدنتان نیز کاهش مییابد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سنگ یا آب

قطره

سؤال: دو قطره آب اگر کنار هم قرار بگیرند چه می کنند؟

جواب: آنها تصویر قطره دیگر را در خود دیده و به هم می پیوندند و یک قطره بزرگ تشکیل می دهند.

سنگ

سؤال:اگر چند سنگ به هم نزدیک شوند چه می شود؟

جواب: آنها هیچگاه با هم یکی نمی شوند. شاید تصویر سنگ دیگر را تا حدودی در خود ببینند!

سنگ پشت اولین مانع جدی می ایستد

ولی آب راه خود را به سمت دریا می باید

هر چه سخت تر و قالبی تر باشید فهم دیگران برایتان مشکل تر و در نتیجه احتمال بزرگ تر شدنتان نیز کاهش می یابد.

مهارت هایی که شما را در جهت آرامش، بزرگوارتر و اجتماعی تر شدن کمک خواهد کرد را به یاد داشته باشید:

نرمی، بخشش، مدارا، پشتکار

حال چه چیز سخت تر و مقاوم تر است. آب یا سنگ؟

مانع

اگر سنگی از کوه سرازیر شود و به مانعی برخورد کند چه می کند؟

چند حالت پیش می آید:

1- اگر مانع کوچک باشد از روی آن عبور می کند.

2- اگر متوسط باشد آن را در هم می شکند.

3- اگر بزرگ تر باشد پشت آن می ایستد تا تقدیر بعدی چه باشد.

اما آب چه می کند؟

ابتدا سعی می کند مانع را با خود همراه کند. اگر نتوانست آنگاه بدون دردسر به دنبال فرار از کوچک ترین روزنه می گردد و

سنگ یا آب

اگر نتوانست، صبر می کند تا به اندازه ی کافی قوی شود. آنگاه یا از روی مانع عبور می کند و یا مانع را در هم می شکند.

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ به مراتب سخت تر و در رسیدن به هدف خود لجوج تر و مصمم تر است.

سنگ پشت اولین مانع جدی می ایستد.

ولی آب راه خود را به سمت دریا می باید.

مهارت هایی که شما را در جهت آرامش، بزرگوارتر و اجتماعی تر شدن کمک خواهد کرد را به یاد داشته باشید:

نرمی، بخشش، مدارا، پشتکار

در زندگی باید معنای واقعی سر سختی و استواری و مصمم بودن را در دل نرمی و گذشت جستجو کرد.

افق

گاهی لازم است کوتاه بیایی

گاهی نگاهت را به سمت دیگری بدوزی

برگرفته از: مجله نوجوان شاهد

*******************************

مطالب مرتبط

بازم ضایع شدم!

سلامی بهتر، درودی کامل‌تر

تا حالا با خودت مسابقه داده‌ای؟

شوت‌بازی سبد خرید!

تا حالا با خودت مسابقه داده‌ای؟

بوی کباب

ماهی ها حوضشان خالی است ......

زباله ها را بردارید تا زمین را پیدا کنیم!

بابا باور کن خوشگلی

جامه و قافله

یک تلنگر کوچک

طعم شیرین رشد

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.