تبیان، دستیار زندگی
در اسلام به همان مقدار كه از فساد انتقاد و با آن مقابله شده ، نسبت به اصلاح سفارش و تأكید شده است . قرآن تنها به ایمان و تقوای درونی اكتفا نمی كند، بلكه اصلاح را لازمه ی ایمان و تقوی می شمارد. (آمن و اصلح ) (1) و (فمن اتّقی و اصلح ) (2) .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اهداف امام حسین (ع) و قرآن

یا شهید کربلا

در اسلام به همان مقدار كه از فساد انتقاد و با آن مقابله شده ، نسبت به اصلاح سفارش و تأكید شده است . قرآن تنها به ایمان و تقوای درونی اكتفا نمی كند، بلكه اصلاح را لازمه ی ایمان و تقوی می شمارد. (آمن و اصلح ) (1) و (فمن اتّقی و اصلح ) (2) .

خداوند خود اوّل مصلح است ; (و اصلح بالهم ) (3) و لذا از مردم نیز خواسته تا اوّل عیب های خود را اصلاح كنند; (تابوا و اصلحوا...) (4) و سپس به اصلاح جامعه بپردازند. (فاتّقوا اللّه و اصلحوا ذات بینكم ) (5) اصلاح گر هرگز به دنبال فتنه انگیزان نمی رود، (و اصلح و لا تتّبع سبیل المفسدین ) (6) البتّه اصلاحات باید بر معیار عدل و قانون باشد (فاصلحوا بینهما بالعدل و القسط) (7) .

كسی كه راههای صلاح و اصلاح را به روی خود ببندد، نابود خواهد شد هر چند فرزند پیامبر باشد;(انّنه لیس من اهلك انّه عمل غیر صالح ) (8) (ای نوح !) او از خاندان تو نیست ، براستی كه عمل او غیر صالح است . اولیای الهی از خدا درخواست می كردند كه به صالحان ملحق شوند. (الحقنی بالصالحین ) (9) .

قرآن معمولا ایمان را همراه عمل صالح بیان كرده است ; (الذین آمنوا و عملواالصالحات ) اثر بخشی عمل صالح محدود به زمان و مكان نیست و حتّی نسل های بعدی از اعمال پدران صالح خود خیر و بهره می برند. (و كان ابوهما صالحا) (10) .

قرآن هدف از كامیابی از نعمت ها را انجام عمل صالح می داند، (یا ایّها الرّسول كلوا من الطیبات و اعملوا صالحا) (11) یعنی بهره گیری و كامیابی شما از نعمت ها باید برای انجام كار نیك و عمل صالح باشد.

خداوند متعال حكومت آینده ی زمین را نصیب بندگان صالح خود خواهد كرد. (ان ّ الارض یرثها عبادی الصالحون ) (12) .

انسان بعد از اصلاح خود، باید به اصلاح دیگران بپردازد و تمام توان خود را در این راه بكار گیرد (ان ارید الا الاصلاح ما استطعت ) (13) چیزی جز اصلاح تا سر حد توانم نمی خواهم .

البتّه خداوند متعال اصلاح طلبان واقعی را از كسانی كه شعار اصلاح می دهند، جدا می كند و چهره ی مدّعیان دروغین را افشا می كند; (قالوا انّما نحن مصلحون ألا انّهم هم المفسدون و لكن لایشعرون ) (14) آنها می گویند: فقط ما اصلاح طلبیم ، آگاه باشید آنها خود فساد كنندگانند، ولی نمی فهمند.

آری ، خداوند مصلحین واقعی را می شناسد. (و اللّه یعلم المفسد من المصلح ) (15) .

خداوند به مصلحان واقعی را وعده ی پاداش داده است . (انّا لانضیع اجر المصلحین ) (16) .

نكته قابل توجه آنكه هر چه میزان فساد بالا برود، تلاش مصلحانه ی بیشتری را طلب می كند. (آری هر چه هوا گرم تر شود، نیاز به آب زیادتر می شود) و هر چه مفسدان خطرناكتر شوند، مصلحان بزرگتری می طلبد. در برابر نمرود جز ابراهیم و در برابر فرعون جز موسی و در برابر یزید جز حسین (ع) چه كسانی می توانند مقابله كنند

.!? بدیهی است برنامه ی اصلاحات همیشه با نامه و گفت وگو و تذكّر پیش نمی رود، بلكه شرایطی پیش می آید كه باید به استقبال خطر رفت . امام حسین (ع) اوّلین مصلح اسلامی است كه به استقبال سخت ترین شداید رفت و جان خود را تسلیم حق ّ نموده و به شهادت رسید.

پی نوشت ها:

1- انعام/48

2- اعراف/35

3- محمد/2

4- نساء/146

5- انفال/1

6- اعراف/142

7- حجرات/9

8- هود/46

9- شعرا/83

10- کهف/82

11- مؤمنون/51

12- انبیاء/105

13- هود/88

14- بقره/11و12

15- بقره/220

16- اعراف/170

حجت الاسلام والمسلمین قرائتی