تبیان، دستیار زندگی
این محور هر گاه در مجموع مورد بررسى قرار گیرد و در زندگى فردى تحقق و تجسم بیابد، در پیشگاه عقل و منطق ، شرافت و فضیلت و امامت وى پذیرفته خواهد بود و انكار امامت او جز بر اساس هوى و هوس و تعصب و جهالت استوار نمى باشد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دلایل امامت على بن الحسین (علیه السلام )

کتاب

دلایل امامت امامان (علیه السلام ) به محور عمده باز مى گردد:

الف ) شایستگی هاى علمى و عملى و فضیلت هاى اخلاقى و معنوى برتر آن .

ب ) نصوص معتبر و تصریح از سوى پیامبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) و امام پیشین به امامت ایشان .

این محورها هر گاه در مجموع مورد بررسى قرار گیرد و در زندگى فردى تحقق و تجسم بیابد، در پیشگاه عقل و منطق ، شرافت و فضیلت و امامت وى پذیرفته خواهد بود و انكار امامت او جز بر اساس هوى و هوس و تعصب و جهالت استوار نمى باشد.

تصریح پیامبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم )

جابربن عبدالله انصارى روایت كرده است :

من در حضور رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) بودم در حالى كه حسین بن على (علیه السلام ) در دامان آن حضرت نشسته بود و پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) او را نوازش مى داد. در این میان پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) رو به جانب من كرد و فرمود:

اى جابر فرزندم حسین (علیه السلام ) در آینده پسرى خواهد داشت كه نامش را على مى نهند و چون روز قیامت شود منادى حق از عرش ندا دهد: سیدالعابدین بپاخیزد! در این هنگام على بن الحسین وارد محشر مى شود.

این روایت نیز از پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) نقل شده است كه فرمود:

اذا مضى الحسین قام بالامر بعده على ابنه (علیه السلام ) و هو الحجة و الامام ...

یعنى : پس از دوران امامت حسین (علیه السلام ) فرزندش على بن الحسین زمام امور امامت را عهده دار خواهد بود و او حجت و امام است .

دلایل امامت امامان (علیه السلام ) به محور عمده باز مى گردد:

الف ) شایستگی هاى علمى و عملى و فضیلت هاى اخلاقى و معنوى برتر آن .

ب ) نصوص معتبر و تصریح از سوى پیامبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) و امام پیشین به امامت ایشان .

حدیث لوح

حدیث دیگرى نیز توسط جابربن عبدالله نقل شده است كه به عنوان حدیث لوح مشهور مى باشد. مضمون آن حدیث چنین است :

امام صادق (علیه السلام ) مى فرماید: پدرم باقرالعلوم به جابربن عبدالله فرمود با تو كارى دارم و دوستدارم در جایى كه غریبه اى نباشد با تو سخن بگویم .

در پى این سخن ملاقاتى میان جابر و پدرم صورت گرفت .

پدرم - امام باقر (علیه السلام ) - به جابر فرمود: مى خواهم چیزى درباره لوح بدانم ؛ آن لوحى كه در دست مادرم فاطمه (سلام الله علیها) دیده اى .

جابر گفت : به خدا سوگند خدمت فاطمه دختر رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) رسیدم تا تولد فرزندش (حسین (علیه السلام )) را به وى تهنیت گویم ، در این هنگام لوحى سبز، روشن و خوشبو در دست آن گرامى مشاهده كردم . پرسیدم اى دختر رسول خدا! آنچه در دست دارید چیست ؟

فاطمه (سلام الله علیها) فرمود: این لوحى است كه از جانب خداوند به پدرم هدیه شده است و در آن ، نام پدر، شوهر و نام فرزندانم كه اوصیاى ایشانند یاد شده است .

من از آن بانوى بزرگوار خواستم تا لوح را به من بسپارد تا از آن نسخه اى بردارم و ایشان در خواست مرا پذیرفت و من هم نسخه اى از آن برداشتم .

امام باقر (علیه السلام ) به جابر فرمود:

آیا حاضرى نسخه ات را با لوحى كه من در اختیار دارم مقابله كنى و تطبیق نمایى ؟

جابر، اظهار آمادگى كرد و به خانه رفت و آن نسخه را به همراه آورد. امام باقر (علیه السلام ) مى خواند و او را از روى نوشته خودش خط مى برد. مطالب نوشته شده در آن لوح ، چنین بود:

((به نام خداوند رحمان و رحیم ، این كتابى است از خداوند عزیز و آگاه كه به وسیله جبرئیل بر محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) - خاتم پیامبران - نازل شده است ... اى محمد! من تو را بر همه انبیا برترین بخشیدم و اوصیاى تو را بر همه اوصیا فضیلت دادم ، حسن را پس از سپرى شدن دوران پدرش - على بن ابى طالب - مخزن علم خویش قرار دادم و حسین بهترین اولاد نسلهاى نخستین و آخرین است و امامت در خاندان اوست . و پس از وى على ، زین العابدین خواهد بود و...

در این حدیث نام یكایك ائمه تا حضرت مهدى (علیه السلام ) مورد تصریح قرار گرفته است .

شیخ مفید دلائل متعددى بر امامت سیدالساجدین (علیه السلام ) اقامه كرده است و على بن عیسى اربلى درباره ادله مفید گفته است : اگر او - مفید (ره ) - ابتدا حدیث پیامبر را نقل مى كرد، نیازى به سایر ادله نبود و در این باب سخن پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) كافى بود.

تصریح على بن ابى طالب (علیه السلام )

جابربن عبدالله انصارى نیز مى گوید:

هنگامى كه دختر فرمانرواى ساسانى - شهربانو - به همسرى حسین بن على (علیه السلام ) در آمد، امیرالمؤ منین (علیه السلام ) به فرزندش حسین (علیه السلام ) فرمود:

از این بانو، فرزندى نصیب تو خواهد شد كه همانندش بر پهنه زمین نخواهد بود. آن گاه على بن الحسین (علیه السلام ) از آن بانو تولد یافت .

تصریح حسین بن على (علیه السلام )

امام باقر (علیه السلام ) مى فرماید:

زمانى كه حسین بن على (علیه السلام ) در كوران مسائل عاشورا قرار گرفت ، دختر بزرگ خویش - فاطمه - را فراخواند و نوشته پیچیده شده اى را به وى سپرد به گونه اى كه دیگران شاهد آن صحنه بودند - در این ساعت على بن الحسین آن چنان بیمار بود كه همگان او را محتضر مى پنداشتند - فاطمه پس از آن وقایع ، وصایاى پدر را به على بن الحسین (علیه السلام ) رسانید. و آن نوشته اكنون نزد ماست .

راوى حدیث مى گوید: من از امام باقر (علیه السلام ) پرسیدم در آن كتاب چه چیزى نوشته است ؟

امام باقر (علیه السلام ) فرمود: آنچه به آن نیازمندند، سوگند به خدا در آن كتاب همه حدود و قوانین ثبت است ، حتى جریمه خراش وارد ساختن به دیگران !

لازم به یادآورى است كه چنین كتابى با چنین جامعیتى از چیزهایى است كه تنها نزد امامان وجود داشته است .

در روایتى دیگر چنین آمده است :

امام صادق (علیه السلام ) فرمود: وقتى كه حسین بن على (علیه السلام ) عازم عراق گردید، كتاب ها و وصیت هاى خویش را به ام سلمه سپرد و زمانى كه على بن الحسین (علیه السلام ) بازگشت ، كتاب ها وصایا را به آن حضرت برگردانید.

البته میان این روایت و روایت پیشین تنافى نیست ، زیرا آنچه به ام سلمه داده شده است مى توان غیر از نوشته كتابى باشد كه به فاطمه بنت الحسین سپرده شده تا به امام سجاد (علیه السلام ) برساند.

منبع: امام سجاد(ع)- احمد ترابی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.