تبیان، دستیار زندگی
یران درالمپیك؛ خوشحالی 1/81 درصد مردم از قهرمانی رضازاده باخت حیدری و دبیر تلخ ترین وقایع بر اساس یك نظرسنجی، 7/58 درصد شهروندان تهرانی از نتایج به دست آمده توسط كاروان ورزشی ایران در بازی های المپیك 2004 آتن ابراز رضایت كردن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دیدگاه شهروندان تهرانی در مورد عملكرد كاروان ایران درالمپیك؛

خوشحالی 1/81 درصد مردم از قهرمانی رضازاده

باخت حیدری و دبیر تلخ ترین وقایع


بر اساس یك نظرسنجی، 7/58 درصد شهروندان تهرانی از نتایج به دست آمده توسط كاروان ورزشی ایران در بازی های المپیك 2004 آتن ابراز رضایت كردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا)، در این نظرسنجی كه توسط مركز افكارسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی با موضوع" بررسی دیدگاه شهروندان تهرانی در خصوص المپیك آتن" با حجم نمونه ای به میزان 792 نفر در میان تمامی شهروندان تهرانی بالای 15 سال از طریق مصاحبه تلفنی انجام شده است، 7/40 درصد شهروندان از عملكرد تیم های ورزشی مان ناراضی بودند. این در حالی است كه بر اساس داده های این نظرسنجی 3/33 درصد پاسخگویان عملكرد تیم ورزشی كشورمان را متناسب با شان و موقعیت كشورمان ندانسته و 3/41 درصد شهروندان نیز عملكرد این تیم را متناسب با شان و موقعیت كشورمان ارزیابی كرده اند.

1/81 درصد شهروندان تهرانی گفته اند كه كسب مدال طلا توسط حسین رضازاده بیش از همه آنان را خوشحال كرده است؛ همچنین 9/29 درصد پاسخگویان باخت علیرضا حیدری و 2/26 درصد باخت علیرضا دبیر را تلخ ترین وقایع این بازی ها دانسته اند كه بیش از همه آنان را ناراحت كرده است.

بر اساس این نظرسنجی، 33 درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند كه اخبار و مسایل رقابت های المپیك اخیر را به صورت جدی و به میزان زیاد پیگیری كرده اند. همچنین 9/31 درصد از شهروندان اخبار و مسایل المپیك را در حد متوسطی پیگیری كرده اند كه در مجموع می توان گفت 9/64 درصد شهروندان تهرانی اخبار و مسایل المپیك را پیگیری می كردند. این در حالی است كه 3/28 درصد این اخبار را در حد كم و 7/6 درصد نیز اصلا این اخبار را دنبال نمی كردند.

به گزارش ایسنا، 2/57 درصد شهروندان تهرانی از نتایج به دست آمده توسط كاروان ورزشكاران ایرانی كاملا مطلع بودند، همچنین 6/25 درصد شهروندان اطلاع كمی از این نتایج داشتند و 2/17 درصد اصلا اطلاعی از این موضوع نداشتند.

بر اساس این نظرسنجی، پاسخگویانی كه عملكرد كاروان ورزشی كشورمان را در این مسابقات ضعیف ارزیابی كرده اند، مهم ترین عامل این امر را كمبود امكانات(5/43 درصد) و عدم مدیریت و برنامه ریزی مناسب(5/35 درصد) می دانند.

همچنین در پاسخ به این سوال كه بهترین عملكرد در كاروان ورزشی ایران مربوط به كدام یك از ورزشكاران است؟ بیشترین تعداد یعنی 9/63 درصد به حسین رضازاده اشاره كرده اند و در پاسخ به این سوال كه بدترین عملكرد مربوط به كدام ورزشكار بوده است؟ بیشترین تعداد یعنی 6/27 درصد به علیرضا دبیر اشاره كرده اند.

در پایان، این نظرسنجی خاطر نشان می كند، 4/34 درصد شهروندان تهرانی عملكرد مدیران(سازمان تربیت بدنی و كمیته ملی المپیك) را خوب و 6/27 درصد بد ارزیابی كرده اند. در عین حال 23 درصد شهروندان تهرانی عملكرد مدیران را متوسط ارزیابی نموده اند.