تبیان، دستیار زندگی
پسرم مردم را رها كن كه آنان بسیار عاجزند و تو بهتر است كه به خدای خود بپردازی كه توانای قادر است. مردم دلت را خوش می‌كنند و در روز وفا، عهدشان را می‌شكنند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برنامه سلوك در سفارش‌نامه علامه، سید بن طاووس

امید

سفارشهای آیت حق، رضی الدین، سید بن طاووس، به فرزند گرامی‌اش

  1.  پرهیز از مخالطت زیاد با مردم
  2.  عجز مردم از وفای به عهد خود
  3.  برخی از زیانهای كثرت معاشرت

عجز مردم از وفای به عهد خود

از جمله زیانهای معاشرت بسیار با مردم این است كه بسا كه چنین پیش آید كه به عهد و پیمان مردم بیش از اطمینانی كه به وعده‌های مولای خود داری، اطمینان كنی، و تو می‌دانی كه ممكن است آنان پیش از انجام دادن وعده خود بمیرند، و شاید از قول خود تخلف ورزند، و به عهد خود وفا نكنند، و بسا كه میان تو و سودی كه از پیمان آنان باید ببری مانعی ایجاد شود، و حوادثی روی دهد، و گرفتاریهایی ترا مشغول دارد كه از انجام عهدشان استفاده نكنی .

پس شخص خردمند و فاضل چگونه راضی می‌گردد كه وعده مملوكی را كه جنایت و خیانت و نپائیدن عهد و پیمان و امانت، خوی اوست، به وعده قادر بالذات و كریم بالذات، كه بین او و سایر مقدورات او حایلی موجود نیست، ترجیح دهد؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.