تبیان، دستیار زندگی
نقطه آغازین، شناخت كاستى‏هاست. تعریف ما از كاستى‏ها، امرى است كه بر سر راه كاركرد برتر، مانع ایجاد مى‏كند. این تعریف، ساده به نظر مى‏رسد؛ ولى با تعریف و برداشتى كه از كاستى‏ها داریم، متفاوت است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاستی های زندگی را مدیریت کن!

مدیریت

منظور ما از توانمندى، عملكردى پیوسته و نزدیك به كامل، در یك فعالیت است. شاخصه اول یك فعالیت توانمندانه ، آن است كه بتوانید آن را پیوسته انجام دهید. ممكن است شما گاهى بتوانید ضربه‏اى افتخارآفرین همانند «پله» به توپ بزنید. اما این، یك توانمندى به حساب نمى‏آید ، مگر این كه بارها و بارها آن را تكرار كنید.

فعالیتى توانمندانه است كه همواره بتوانید خود را با احساس خوشبختى و پیروزمندى، آماده انجام آن كنید و با بیشترین توانمندى‏ها - و نه با برطرف كردن كاستى‏ها - به برترى برسید . البته منظور این نیست كه كاستى‏ها را به فراموشى بسپاریم بلكه شما باید یاد بگیرید كه با كاستى‏هاى خود بسازید و با رهاشدن از این بند ، توانمندى‏هاى خود را بیشتر كنید. شما باید بر روى توانمندى‏هایتان سرمایه‏گذارى كنید و كاستى‏هایتان را مدیریت نمایید.

برای موفقیت بهترین راه سرمایه گذاری بر توانائی ها و مدیریت کاستی هاست.

براى ساختن یك زندگى نیرومند دو ابزار نیاز است . نخستین ابزار این است كه چگونه مى‏توان به كمك چیزهایى كه مى‏آموزید ، هوشمندى خود را بالا ببرید.

پرسش این است كه آیا مى‏توان در همه ی زمینه‏ها بهتر شد؟ البته كه در هر زمینه‏اى مى‏توانید بهتر شوید. پرسش این است كه آیا تنها با تمرین، مى‏توان به جایى رسید كه فعالیتى را پیوسته و در حد نزدیك به كمال انجام داد؟

پاسخ به این پرسش، منفى است، زیرا « با تمرین، همواره نمى‏توان كامل شد.» و توانمندى در هر فعالیت، نیازمند به برخوردارى از گونه‏اى هوشمندى طبیعى هم هست .

دومین ابزار ، نظام مناسب براى تشخیص هوشمندى برتر است. یك راه مطمئن، براى شناسایى بزرگ‏ترین توانمندى نهفته در هر فرد وجود دارد . یك گام به عقب برگردید و بیندیشید كه چه فعالیتى را با شتاب و بى‏دردسر انجام داده‏اید و گام‏هاى آن را بدون آموزش پیشین، به آسانى برداشته‏اید.

به خاطر آورید كه آیا چنان غرق در آن فعالیت شده بودید كه زمان را فراموش كنید؟ اگر چنین فعالیتى را به خاطر دارید، تكرار آن یا نمونه‏هاى آن در ماه‏هاى بعد را پى‏گیرى كنید. در این صورت، در گذر زمان، به هوشمندى برتر خود آگاه مى‏شوید و مى‏توانید به پالایش آن به سوى یك توانمندى شایسته و نیرومند ، اقدام كنید.

چگونه مى‏توان هوشمندى‏هاى خود را شناخت؟

توانمندى‏هاى فردى را مى‏توان از واكنش‏هاى ناگهانى و بى‏واسطه از مغز به رخدادها، شناخت. این گونه واكنش‏ها، بهترین سر نخ را از هوشمندى‏هاى شما به دست مى‏دهند. آنها جایگاه ارتباط هاى نیرومند مغزى را آشكار مى‏سازند. برخى از پیروزى دیگران در كار ، خشنود مى‏شوند. چیزى كه از دید اغلب ما پنهان مى‏ماند. گروهى دوست دارند كه سردرگمى‏ها را به سامان بیاورند. برخى از میهماندارى لذت مى‏برند. پاره‏اى از پاكیزه كردن مكان‏ها خوشحال مى‏شوند. گروهى عاشق اندیشه‏هاى نو هستند و گروهى نیز به حقیقت‏یابى و تجزیه و تحلیل، علاقه‏مند هستند. براى برخى از مردم، تنها یادگیرى، معنا و مفهوم دارد. براى برخى، كمك به دیگران، اقدامى مثبت به حساب مى‏آید و... .

این فهرست را مى‏توان به شماره انسان‏هاى روى زمین توسعه داد. سرشت ما آن چنان بى‏همتا و ویژه تنیده شده كه هر كدام، خشنودى‏هاى اندك و متفاوتى را تجربه مى‏كنیم. توصیه ما این است كه به وضعیت‏هایى توجه ویژه كنید كه براى شما خشنودى به همراه دارند. اگر توانستید آنها را شناسایى كنید ، در راه صحیح پیروى از هوشمندى‏هاى خود افتاده‏اید. واكنش‏هاى ناگهانى، آرزومندى، یادگیرى با شتاب و خشنودى، به شما كمك مى‏كنند تا پى‏گیر مسیر هوشمندى‏هاى خود باشید. در زندگى روزمره، گاهى بایستید و با دقت به نشانه‏ها و نواها گوش فرا دهید. اینها به شما كمك مى‏كنند تا هوشمندى‏هایتان را بشناسید.

چگونه مى‏توانیم با كاستى‏هایمان كنار بیاییم؟

با كاستى‏هاى خود چه كنیم؟ بسیارى از ما انباشته از كاستى‏هاى فراوان هستیم. هر چند كه به توانمندى‏هاى خود بنازیم و هر چه این توانمندى‏ گاهى آشكار شوند ، اما باز هم احساس مى‏كنیم كه اژدهاى كاستى‏ها همچنان در نهاد ما لانه كرده است. امیدواریم تا كنون قانع شده باشید كه كاستى‏ها زیاد بااهمیت نیستند . بنابراین، نمى‏گویم كه تنها بر توانمندى‏هاى خود تكیه كنید و كاستى‏ها را به دست فراموشى بسپارید بلكه بایستى بر توانمندى‏ها تمركز كرده، كاستى‏ها را با یافتن راه‏هایى، اداره و مهار كنید.

بهترین راه مدیریت كاستى‏ها كدام است؟

نقطه آغازین، شناخت كاستى‏هاست. تعریف ما از كاستى‏ها، امرى است كه بر سر راه كاركرد برتر، مانع ایجاد مى‏كند. این تعریف، ساده به نظر مى‏رسد ولى با تعریف و برداشتى كه از كاستى‏ها داریم، متفاوت است. ما در ذهن خود، منطقه‏هاى ناكارآمد فراوان داریم ولى بسیارى از آنها مهم نیستند . چرا؟ زیرا بر سر راه كاركرد برتر ما قرار نمى‏گیرند و اعتبارى ندارند. از این رو، نیازى به مدیریت آنها نیست و تنها بایستى این گونه كاستى‏ها را فراموش كرد.

براى مثال، ناآگاهى از جدول تناوبى عناصر یا ندانستن كار با طیف‏سنج، براى شما كاستى به حساب نمى‏آید ، زیرا نمى‏خواهید به پژوهش‏هاى علمى در این زمینه‏ها بپردازید.

اینها را باید دانش‏ها و مهارت‏هایى دانست كه به هنگام نیاز، به سویشان مى‏رویم و مى‏آموزیم ، ناهوشمندى در حوزه ارتباط با دیگران، براى یك مدیر روابط عمومى یا یك سخنران دانشگاهى به راستى مشكل‏آفرین و كاستى مى‏باشد.

براى كنار آمدن با كاستى‏ها چه باید كرد؟ نخست باید فهمید كه هر كاستى از كدام دسته است. مهارت، آگاهى یا هوشمندى. اگر كاستى‏ها به حوزه مهارت یا آگاهى مربوط باشند ، حل مسئله ، بسیار آسان است و باید به فراگیرى مهارت‏ها یا دانش‏هاى لازم آن پرداخت.

به موارد زیر فكر كنید و به كشف توانمندى‏هاى خود بپردازید و آنها را مدیریت كنید:

هر توانمندى، تنها یك توانمندى است و ناكامى‏ها، تنها یك فرصت هستند .فرصتى كه با بهره‏گیرى از آن مى‏توان به پیشرفت ادامه داد.

براى رسیدن به برترى، باید بر روى توانمندى‏هاى خود سرمایه‏گذارى كنیم.

اگر خود را به درستى نشناسیم، دیگران را هم نخواهیم شناخت و آن گاه است كه گرفتار دیدگاه‏هایى بر پایه جنسیت، نژاد، مذهب و...، در ارزیابى انسان‏ها مى‏شویم. به كلى‏گرایى در مى‏افتیم و درباره ی دیگران، داورى‏هاى ناشایست انجام مى‏دهیم.

هوشمندى هر كس، بى‏همتا و پذیرفتنى است.

تهیه کننده : داوودی

منابع:

پرسمان

كشف توانمندى‏ها، ترجمه دكتر عبدالرضا رضایى‏نژاد، نشر فرا، تهران، 1384.

مقالات مرتبط :

مشکلات منهای میم

انتخاب کن: برنده یا بازنده؟  

جواهری در قصر زندگی خود باشد

اول قورباغه ی زشت را بخور!

روزی 3 بار بمیرید!!!

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.