تبیان، دستیار زندگی
شاید باور نکنید کودکان هر حرفی، اسم، صفت و هر چیزی را که ممکن است شما به عنوان شوخی به آنها بگوئید به طوری جدی می پذیرند. ضمیر ناخودآگاه آنها نیز آنرا ضبط کرده آنرا به باوری در بزرگسالی تبدیل می کند!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جدی ترین انسان های روی زمین

کودک

دقت در روند زندگی یک کودک این حس را در من تقویت می کند که آنها را جدی ترین انسان های روی زمین بدانم. شاید باور نکنید آنها هر حرفی، اسم، صفت و هر چیزی را که ممکن است شما به عنوان شوخی به آنها بگوئید به طوری جدی می پذیرند.

ضمیر ناخودآگاه آنها نیز آنرا ضبط کرده به باوری در بزرگسالی تبدیل می کند! ممکن است باور این مساله برای تان سخت باشد. اما بین والدینی که کودک خود را کله پوک، فسقلی، دست و پا چلفتی صدا می کنند تا والدینی که اسم آنها را کامل، واضح، با احترام و حتی به همراه پسوند آقا و خانم و جان و عزیزم صدا می کنند تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.

کودکان ، هر حرفی، اسم، صفت و هر چیزی را که ممکن است شما به عنوان شوخی به آنها بگوئید به طوری جدی می پذیرند.

در واقع نوع صدا زدن کودکی که حتی تازه اسم خود را شناخته است روی واکنش های بعدی او تاثیر می گذارد. یک خنده نا به جا به رفتار اشتباه کودک باعث تقویت و تکرار آن اشتباه می شود یا او را خجالت زده و از تکرار و ممارست برای رسیدن به کار درست باز می دارد.

کودک
یک تشویق و توجه به تلاشی که او مثلا در راه رفتن یا دوچرخه راندن می کند و نه نتیجه ی برد و باخت ، می تواند این را به او بیاموزاند که از یکبار شکست سرخورده نشود و در بزرگسالی فردی پی گیر و اهل کوشش و تلاش شود.

در این ارتباط نقش والدین بسیار مهم است. کودک از همان خردسالی که سعی می کند قلت بزند و یا به راه بیفتد به ایده هایی در خصوص خود دست می یابد و به خود پنداره ای می رسد اگر از همان اوان تلاش های او آمیزه ای با احساسات شادمانی و دوست داشته شدن باشد عزت نفس می یابد ، اما اگر مورد بی اعتنایی قرار گیرد یا تمسخر شود یا حتی محیط نسبت به او بی تفاوت بوده، چندان شاد نباشد ، نسبت به توانایی خویش دو دول و دلسرد می شود و تحمل کودک در مقابل شکست کم می شود.

عزت نفس در کودکی مثل بیمه عمر می ماند زیرا کودک در برابر چالش هایی که در آینده ،دنیا در برابرش قرار می دهد حفظ می کند و کودک قادر خواهد بود تعارض ها را آسان تر مهار کند و در مقابل فشارهای منفی پایداری کند.

افکار منفی در ذهن او رشد می کند و در آینده نیز به فردی تبدیل می شود که عزت نفس پایینی داشته ، بیش از اندازه به خود سخت می گیرد ، به راحتی از خود ناامید می شود. دچار بدبینی می شود و از تعامل با دیگران نیز باز می ماند. حال آنکه والدین با ایجاد محیطی امن و پرمهر ، اصلاح باورهای غلط کودک و مراقبت و مواظبت و مهربانی می توانند عزت نفس را در کودک خود ایجاد کنند. عزت نفس در کودکی مثل بیمه عمر می ماند زیرا کودک در برابر چالش هایی که در آینده ،دنیا در برابرش قرار می دهد حفظ می کند و کودک قادر خواهد بود تعارض ها را آسان تر مهار کند و در مقابل فشارهای منفی پایداری کند.

تهیه کننده: داوودی

منبع : ابتکار

مقالات مرتبط :

مامان،بابا مراقب تربیتم باشید!

رهاکن،تربیت کن،همراه باش!

نقشی بر سنگ

"سه پایه ی" تربیتی

قضا وقدر در تربیت کودک

رهبران کوچک

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.