تبیان، دستیار زندگی
آ آر موروگادوس (گاجینی)، عباس تیروالا(جان تو یا جان من) ،آبیشك كاپور(!Rock on)، آشوتوش گوواریكار (‌جودا واكبر)‌،نیراج پندی (یك چهارشنبه) ‌و رام گوپال ورما (سركار راج)
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نامزدهای «استار اسكرین» بالیوود

شاهرخ خان

مراسم جوایز «استار اسكرین» هند ، نامزدهای امسال خود را معرفی كرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، فیلم‌ها و هنرمندانی كه امسال نامزد دریافت جوایز پانزدهمین دوره مراسم شده‌اند، به شرح زیر هستند:

فیلم:

«یك چهارشنبه»، «گاجینی» ،«جان تو یا جان من» ،«‌جودا و اكبر» ،« سركار راج» و !Rock on

كارگردان:

آ آر موروگادوس (گاجینی)، عباس تیروالا(جان تو یا جان من) ،آبیشك كاپور(!Rock on)، آشوتوش گوواریكار (‌جودا واكبر)‌،نیراج پندی (یك چهارشنبه) ‌و رام گوپال ورما (سركار راج)

بازیگر مرد:

عامرخان (گاجینی)،آبیشك باچان (دوستانا)، ‌آكشی كومار(سینگ شاه است)، آمیتاب باچان(سركار راج)، هریتیك روشن(جودا واكبر)‌، نصیرالدین شاه (یك چهارشنبه)، رابنیر كاپور(بچناهه هسینا)‌و شاهرخ خان (رب نه بنادی جودی)

بازیگر زن:

آیشواریا رای باچان (جودا واكبر)‌، آسین توتوكال (گاجینی)‌، جنلیا د سوزا (جان تو یا جان من)، كاجول (تو، من و ما)، پریانكا چوپرا (فشن)‌

بازیگر مرد نقش مكمل:

آبیشك باچان (سركار راج)،‌آنوپامكر (یك چهارشنبه)،‌آرجون رامپال (!Rock on) ، جیمی شرگیل (یك چهارشنبه)‌، عرفان خان (بمبئی جان من) ‌و پانكاج كاپور (حالا بگو)

بازیگر زن نقش مكمل:

بیپاشا باسو (بچناهه هسینا)،‌كانگانا رانوت (فشن)، لیا آرون(‌به ساجانپور خوش آمدید)، موگدا گودسه (فشن)‌، شابانا گوسوامی (!Rock on ) و راتنا پاتك شاه (جان تو یا جان من)

نقش منفی:

آكشی كانا (مسابقه)، آنیل كاپور (فشن)، لیا آرون (جودا واكبر)، آشوینی كالسكار (پونك) و دیلیپ پراباوالكار (سركار راج)

نقش كمدی:

آشوینی كالسكار (گولمال برمی‌گردد)، مالیكا شراوت (مان‌گیا مغول اعظم)، راجیال یادف (‌دیوانه4)‌، شریاس تالپاده(به ساجانپور خوش آمدید) و توشار كاپور ( گولمال بر می‌گردد)‌