تبیان، دستیار زندگی
عشق به وطن ، احترام ، مردم داری و اخلاق نیکو از تختی پهلوانی ماندگار .......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پهلوان مردم ایران

جهان پهلوان تختی

عشق به وطن ، احترام ، مردم داری و اخلاق نیکو از تختی پهلوانی ماندگار برای مردم ایران به جا بماند. وی توانست با اخلاق مناسب و رفتار خوب خاطرات بسیاری را برای مردم ایران به جا بگذارد.

دانلود