تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت، شما می توانید در یک محیط پویا به بررسی اتحاد مزدوج بپردازید.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اتّحاد مزدوج ( ضرب مجموع در تفاضل )

اتّحاد مزدوج ( ضرب مجموع در تفاضل )

توضیح:

با جابه جا کردن نقاط a و b، مقادیر آن ها را تغییر دهید.

فعالیت:

1. چه رابطه ای بین ابعاد مستطیل های آبی کنار هم و اعداد a و b، وجود دارد؟

نقطه ی سبز رنگ را جا به جا کنید، ببینید چه اتّفاقی می افتد.

مساحت مستطیل های آبی اوّلیه، با مساحت چه شکل دیگری برابر است؟

2. حاصل اتّحاد مزدوج دو عدد، با چه مساحتی برابر خواهد بود؟

دریافت پاسخ