تبیان، دستیار زندگی
تختی همواره به کشتی می اندیشید اما از اینکه روزی قهرمان شود، دچار خجلت می شد. «بعد از یکسال تمرین کوچکترین.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مبارزه با نا امیدی(ویدئو)

جهان پهلوان تختی

تختی همواره به کشتی می اندیشید اما از اینکه روزی قهرمان شود، دچار خجلت می شد. «بعد از یکسال تمرین کوچکترین موفقیتی بدست نیاوردم و گل نکردم. همه می گفتند خودتو بی خودی سختی می دهی و برو دنبال کارت.»

دانلود