تبیان، دستیار زندگی
شاید کمتر کسی باشد که با دیدن عکس های جهان پهلوان تختی یاد جوانمردی ها و از خودگذشتگی ها.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جلوه های ویژه از تختی

کشتی، تختی

شاید کمتر کسی باشد که با دیدن عکس های جهان پهلوان تختی یاد جوانمردی ها و از خود گذشتی های این پهلوان نامدار اکشتی ایران و جهان نیفتد.

به همین دلیل تصاویری به یاد ماندنی از تختی را در غالب کلیپی دیدنی می بینیم که دیدن آن باز هم افسوس از دست دادن تختی را بر دل همه خواهد گذاشت. به امید روزی که تمام ورزشکاران تختی منشی رفتار کنند.

دانلود