تبیان، دستیار زندگی
ب امام عن الرّضا علیه السلام فی كتابه الی المامون : الجهاد واجب مع امام عادل و من قاتل فقتل دون ماله و رحله و نفسه فهو شهید. امام رضا علیه السلام در نامه خود به مامون نوشت : جهاد همراه امام عادل واجب است و هر كس پیكار كند و ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در ركاب امام

عن الرّضا علیه السلام فی كتابه الی المامون :

الجهاد واجب مع امام عادل و من قاتل فقتل دون ماله و رحله و نفسه فهو شهید.

امام رضا علیه السلام در نامه خود به مامون نوشت :

جهاد همراه امام عادل واجب است و هر كس پیكار كند و در راه دفاع از مال و ره توشه و جان خویش كشته شود شهید است.

وسائل الشیعه، ج11، ص35، حدیث10، تحف العقول، ص102