• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/06/18
  • تاريخ :

 در ركاب امام

عن الرّضا علیه السلام فی كتابه الی المامون :

الجهاد واجب مع امام عادل و من قاتل فقتل دون ماله و رحله و نفسه فهو شهید.

امام رضا علیه السلام در نامه خود به مامون نوشت :

جهاد همراه امام عادل واجب است و هر كس پیكار كند و در راه دفاع از مال و ره توشه و جان خویش كشته شود شهید است.

وسائل الشیعه، ج11، ص35، حدیث10، تحف العقول، ص102

UserName