تبیان، دستیار زندگی
این بنا در خیابان آیت الله کاشانی واقع شده و شامل ساختمان و باغ زیبایی است که در قرن اخیر ساخته شده است. در این محل آتش که برای زرتشتیان محترم است نگهداری و از آن مراقبت می شود. ساختمان اصلی در وسط حیاط قرار دارد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گالری تصویر آتشکده زرتشتیان (یزد)

 • آتشکده زرتشتیان
  آتشکده زرتشتیان
 • آتشکده زرتشتیان
  آتشکده زرتشتیان
 • آتشکده زرتشتیان
  آتشکده زرتشتیان
 • آتشکده زرتشتیان
  آتشکده زرتشتیان
 • آتشکده زرتشتیان
  آتشکده زرتشتیان
 • آتشکده زرتشتیان
  آتشکده زرتشتیان
 • آتشکده زرتشتیان
  آتشکده زرتشتیان
 • آتشکده زرتشتیان
  آتشکده زرتشتیان
 • آتشکده زرتشتیان
  آتشکده زرتشتیان
 • آتشکده زرتشتیان
  آتشکده زرتشتیان
 • آتشکده زرتشتیان
  آتشکده زرتشتیان
 • آتشکده زرتشتیان
  آتشکده زرتشتیان
 • آتشکده زرتشتیان
  آتشکده زرتشتیان
 • آتشکده زرتشتیان
  آتشکده زرتشتیان
تهیه و تنظیم برای سایت تبیان: زهره پری نوش