تبیان، دستیار زندگی
تیری آنری از بازیكنان فرانسه و هواداران فوتبال این كشور درخواست كرد تا دیگرزیدان را فراموش كنند.  آنری معتقداست فرانسوی‌ها هنوز به زیدان وابسته‌اند. این تیم در دیدار شنبه‌ی پیش برابر رژیماشغالگر قدس نمایش پرانتقادی داشت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آنری: لطفا زیدان را فراموش كنید!


تیری آنری از بازیكنان فرانسه و هواداران فوتبال این كشور درخواست كرد تا دیگرزیدان را فراموش كنند.
 آنری معتقداست فرانسوی‌ها هنوز به زیدان وابسته‌اند. این تیم در دیدار شنبه‌ی پیش برابر رژیماشغالگر قدس نمایش پرانتقادی داشت.
كناره‌گیری بازیكنان بزرگی نظیر زیدان،دسایی، لیزارازو و تورام آهنگ منظم قهرمان اروپا و جهان را به هم ریخته است. آنریدر این باره گفت: « این بازیكنان را از دست داده‌ایم، اما باید بار دیگر از نو شروعكنیم و رو به جلو گام برداریم. عمر یك نسل فوتبال فرانسه به سر رسیده است. مردمباید با این حقیقت كنار بیایند. اكنون جوانانی هستند كه باید از نبردبان پیشرفتبالا بروند. نمی‌توان هر زمان در باره‌ی بازیكنان پیشین فرانسه سخن گفت. اگر اینكار منطقی است بنابراین باید هنوز برای از دست دادن میشل پلاتینی حسرتخورد!»
آنری درباره‌ی شیوه‌ی عملكرد فرانسه گفت:« از نظر تاكتیكی ما برای خوگرفتن با سیستم 2 ـ 5 ـ 3 به زمان بیشتری نیاز داریم. بازیكنان اندكی چنین شیوه‌ایرا در تیم‌های باشگاهی‌اشان تجربه كرده‌اند. مشكل ما نداشتن زمان كافی است، تا همینجا هم دو امتیاز ارزشمند را از دست داده‌ایم.