تبیان، دستیار زندگی
رهبر شوروی بعد از استماع دقیق و درك منظور امام (قدس سره) با تأنی كامل، كه كشف از تدبر در پاسخگویی می كرد، شروع به جواب كرد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پاسخهای گورباچف به ابلاغ نامه امام
امام خمینی و گورباچف

امام خمینی(ره) در 13دی 1367 با ارسال نامه ای به گورباچف رهبرجماهیر شوروی، نسبت به دین اسلام و بیان عملکرد دولتمردان روشنگری کرده و او را به دین اسلام دعوت نمودند.

آیت الله جوادی آملی که بعنوان نماینده امام در ابلاغ نامه به گورباچف اینگونه بیان می کنند که: ((هیأت اعزامی از طرف امام خمینی (قدس سره) روز سیزدهم دی ماه 1367، تهران را به مقصد مسكو ترك و در روز چهاردهم به تهران برگشت و مدت توقف این سفر تاریخی در مسكو بیست و سه ساعت بود و در فرودگاه بین المللی با استقبال نماینده ویژه صدر هیأت رییسه شوروی و برخی از مسؤولان بلند پایه سیاسی و امام جمعه مسكو و نیز با شركت سفیر محترم وقت ایران در شوروی و تنی چند از برادران محترم سفارت ایران در مراسم استقبال روبرو شد.))

رهبر شوروی بعد از استماع دقیق و درك منظور امام (قدس سره) با تأنی كامل، كه كشف از تدبر در پاسخگویی می كرد، شروع به جواب كرد و مدتی كه برای سخنان جناب گورباچف و دریافت پاسخ نهایی از طرف هیأت اعزامی صرف شد، جمعاً در حدود یك ساعت بود.

مضمون نامه امام، دعوت به توحید و پرهیز از الحاد است

آیت الله جوادی آملی خلاصه جوابهای گورباچف را چنین ذکر می کنند:

از فرستادن نامه امام خمینی تشکر می کنم.

در فرصت مناسب جواب آن را خواهم داد.

مضمون آن را به علمای شوروی اعلام می داریم.

ما قانون آزادی ایمان را در دست تصویب داریم.

من قبلا گفتم با داشتن ایدئولوژی های مختلف، می توان با حسن همجواری در کنار هم زندگی کرد.

امام خمینی ما را به دین اسلام دعوت نموده؛ آیا ما هم ایشان را به مکتب خودمان دعوت کنیم؟

( در اینجا لبخند زد و گفت: این یک شوخی است )

این دعوت یک نحوه دخالت در شؤون کشور دیگر محسوب می شود؛ زیرا هر کشوری در انتخاب مکتب آزاد و مستقل می باشد.

مهمترین بند پاسخ گورباچف یعنی بند هفتم، نشانه برخورد سیاسی او با نامه امام بود که در پاسخ آن حضرت آیت الله جوادی آملی فرمودند: شما از عمق خاک وسیع روسیه تا اوج فضای آسمان آن آزادانه فعالیت دارید و هیچکس حق دخالت در امور داخلی کشور اجنبی ندارد.

لیکن محتوای این پیام، مانند پیام های رهبران الهی دیگر، نه کاری به زیرزمین و نه برخوردی با روی زمین و نه ارتباطی با آسمان روسیه دارد، بلکه فقط با جان شما مرتبط می باشد ... و مضمون نامه امام، دعوت به توحید و پرهیز از الحاد است که راجع به جان شماست نه درباره کشور شما.

این برخورد سیاسی و عدم توجه رهبر شوروی سابق به محتوای عمیق پیام حضرت امام باعث شد که در مدت کوتاهی طومار کمونیسم شوروی در هم پیچیده شود و همانگونه که حضرت امام نیز پیش بینی کرده بودند از آن پس کمونیسم را در موزه های تاریخ سیاسی جهان باید جستجو کرد.

متن کامل نامه امام به گورباچف را در اینجا بخوانید.

گروه جامعه و سیاست