تبیان، دستیار زندگی
انبار سه شگرد دیگر از جنگ روانی و مصادیق عملیات روانی کاربردی در جنگ ایران و عراق را با هم می خوانیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ذهن شما در دست تغییر است
مغز

در مطالب قبلی به بیان 8 شگرد از 11 شگرد جنگ روانی پرداختیم و در اینجا به 3 شگرد آخر آن اشاره می کنیم.

مطالب قبلی را در اینجا بخوانید:

شگردهای جنگ روانی (1)

شگردهای جنگ روانی (2)

شگرد های جنگ روانی(3)

شگردهای جنگ روانی (4)

-9- شرطی‌سازی

این نظریه در تبلیغات و عملیات روانی بسیار کاربرد دارد نظریه شرطی‌ سازی چنین می‌گوید وقتی که یک محرک شرطی در مقابل یک محرک غیر شرطی قرار بگیرد و این همجواری تداوم پیدا کند و تکرار بشود بجایی می‌رسیم که محرک شرطی پاسخی را می‌گیرد که محرک غیرشرطی می‌گرفت به عنوان مثال: کلمه ترشی یک صوت است از بس که تکرار شده، شنیدن این صوت همراه با خوردن ترشی و در اثر ترشی خوردن بزاق دهانمان ترشح می‌کند به مرحله‌ای رسیده که اگر آن ترشی نباشد و همان صوت را بشنوید بزاق ترشح می‌شود این قاعده شرطی سازی است. در عملیات روانی با مغز مخاطب سر و کار داریم اما در شرطی سازی با مخچه سر و کار داریم و این کاملا غیرارادی است یعنی که شما می‌توانید تغییراتی را به وسیله قاعده شرطی سازی در احساسات مخاطب ایجاد کنید که بدون اینکه مخاطب متوجه بشود که چگونه شما در حال شکل دادن به احساسات وی می‌باشید. کاری بکنید که از چیزهایی خوشش بیاید یا اینکه خودش هم نداند چرا بدش می‌آید و فقط نفرت دارد. فضای تبلیغاتی شرطی زمینه‌ی بسیار مناسبی است برای شکل دادن افکار مخاطبین در صورتی که تمامی قواعد شرطی سازی لحاظ گردد در کارهای تصویری مخصوصا سینما فیلم و سریال عرصه‌های وسیعی برای تبلیغات شرطی با استفاده از روش‌های شرطی احساسات وجود دارد که می‌توانیم با برایند آن روش‌ها احساسات، رفتارها، رویه‌ها و هنجارهای اجتماعی را شکل دهیم.

-10- اصل تکرار

یکی از موثرترین عوامل در تبلیغات وعملیات روانی اصل تکرار است جمله‌ها، کلمه‌ها، نوارها و آهنگ‌های معین یا تصویرها، علائم و نشانه‌هایی که برای نفوذ در عقیده یا فکری انتخاب شده است آنقدر تکرار می‌شود تا چشم و گوش شنونده و بیننده تحت فشار عصبی قرار گیرد و هدف، تحت تاثیر صداها، تصویرها و جمله‌ها به طور ناخود آگاه عکس‌العمل مشروط یابد. و به دلخواه مبلغ عمل کند به عقیده عده‌ای از روانشناسان اجتماعی وقتی فرد موضوعی را از کسی شنید مانند آن است که آن موضوع را یک بار و از یک شخص شنیده است حال اگر همان فرد موضوع را از همان شخص صد بار بشنود مانند آن است که از صد نفر شنیده است. گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی می‌گفت کلیسای کاتولیک از این جهت پایدار مانده که طی 200 سال بطور مرتب یک چیز را تکرار کرده است.

11- دست چین کردن واقعیت‌ها

مجری عملیات روانی از میان واقعیت‌ها، تنها آنچه را که به‌‌دردش می‌خورد انتخاب می‌کند و از دیگر واقعیت‌ها و حقایق چشم می‌پوشد. برای مثال با دست‌چین کردن اخبار و چاپ دوباره آن می‌توان همه چیز را با ظاهری آراسته و به عینیت و بی‌نظیری قلب کرد.

شما می‌توانید تغییراتی را به وسیله قاعده شرطی سازی در احساسات مخاطب ایجاد کنید که بدون اینکه مخاطب متوجه بشود که چگونه شما در حال شکل دادن به احساسات وی می‌باشید

مصادیق عملیات روانی کاربردی در جنگ ایران و عراق

الف- قبل از حمله به ایران

1- معرفی کردن انقلاب اسلامی به عنوان حرکتی آمریکایی

2- متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به رابطه و همکاری با اسرائیل

3- سعی در ایجاد و طرح رخدادهای تاریخی واقعی یا مجهول و متهم کردن ایران به توسعه طلبی

4- پخش فیلم قادسیه در عراق و متهم کردن ایران به سعی در انتقام از شکست قادسیه

5- متهم کردن ایران به سلطه طلبی، وحشی‌گری و کفر

6- تبلیغ مکرر مجوس و آتش‌پرست بودن ایرانیان

7- توهین و تمسخر حضرت امام (ره) و دروغ پردازی‌های مکرر علیه حضرت امام (ره)

8- متهم کردن ایران به سوء‌ قصد به جان طارق عزیز

9- فعال کردن نهاد سیاسی و عملیات روانی ارتش عراق برای تحرک و ذهنیت سازی بدبینانه در ارتش عراق علیه جمهوری اسلامی ایران

ب- جنگ روانی رژیم صدامیان علیه جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا پایان جنگ

جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا پایان جنگ

1- متهم کردن ایران به رفتار غیرانسانی و وحشیانه با اسرای عراقی

2- سعی در ایجاد بدبینی نسبت بهایران در کودکان و نوجوانان عراقی

3- تلاش برای بی‌انگیزه کردن و جدا کردن ارتش از نظام جمهوری اسلامی ایران

4- پخش شایعه رحلت حضرت امام خمینی(ره)

5- تحریک اقوام مختلف ایرانی

6- تشویق و تحرک مردم عراق به اعزام به جبهه‌های جنگ

7- معرفی کردن این جنگ به عنوان یک جنگ عربی اسلامی در مقابل فارس‌ها

8- تبلیغ اجبار‌آمیز بودن اعزام ایرانیان به جنگ به اجبار و زور حاکمیت

9- جنگ طلب معرفی کردن ایران و استفاده حکومت از جنگ برای پیروزی بر رقبای داخلی

10- متهم کردن ایران به رابطه با اسرائیل و حمایت صدام از فلسطین

11- متهم کردن ایران به همکاری با آمریکا

12- سوء‌استفاده از تعصبات مذهبی از خاک ایران

منتظر مطالب بعدی ما در زمینه جنگ روانی در اسلام باشید

گروه جامعه و سیاست