تبیان، دستیار زندگی
طی جنگ جهانی دوم (1939 تا 1945) برخی از خلبانها گزارش کردند شیئی عجیب و به ظاهر فلزی را مشاهده کردهاند که
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بشقاب پرنده چیست؟

بشقاب پرنده

طی جنگ جهانی دوم (1939 تا 1945) برخی از خلبانها گزارش کردند شیئی عجیب و به ظاهر فلزی را مشاهده کردهاند که مانند وسیلهای برای بررسی و تحقیق، روی هواپیمای آنها سایه انداخته بوده است. در 24 ژوئن 1947اطلاعات بیشتری از این موضوع گزارش شد. در آن زمان، کنت آرنولد، خلبان یک هواپیمای مسافربری، گزارش کرد ناوگانی از نه شییء پرنده گرد را مشاهده کرده است که در خط پرواز وی ظاهر شدهاند.

سرانجام برخی تحقیقات نشان دادند که اشیاء موسوم به بشقاب پرنده، بالونهای هواشناسی یا اجرام شهاب سنگی بودهاند. و اکنون دانشمندان تأکید میکنند که فقط در زمین حیات و موجود زنده یافت میشود

آرنولد در گزارش خود توضیح داده بود این اشیاء شبیه نعلبکیهایی بودهاند که روی آب سُر میخورند و حرکت میکنند. به همین دلیل، از آن پس مردم از این اشیاء ناشناخته با عنوان«بشقاب پرنده» یاد کردند. از سال 1947 به بعد، این اشیاء ناشناخته تقریباً در تمام نقاط جهان مشاهده شدند و حتی برخی ادعا کردند که با سرنشینان آنها ارتباط برقرار کردهاند. البته بسیاری از این گزارشها مبهم و بسیاری از آنها ساختگی بودند. در تحقیقات دقیقتر، اعلام شد که این اشیاء پدیدههای اختر شناختی یا پیامدهای شرایط جوّی خاص بودهاند و بعدها نیروی هوایی آمریکا نیز اعلام کرد که در هر صورت این اشیاء پرنده از فضا به زمین نیامدهاند!

بشقاب پرنده

به هر حال، نشر این گونه گزارشها احتمال وجود موجودات زنده در سیارات دیگر را تقویت کرد. حتی چنین تصور میشد که سرنشینانبشقابهای پرنده تلاشی فوق بشری برای اجرای آزمایشهای علمی دارند. (تنها ادعای مشترکی که در گزارشهای مربوط مشاهده شد. این بود که بشقاب پرندهها سرعت بسیار زیادی دارند. حتی هواپیماهایی که به تعقیب این اشیاء پرنده رفتهاند، توانستهاند از آنها عکس بگیرند.)

آرنولد در گزارش خود توضیح داده بود این اشیاء شبیه نعلبکیهایی بودهاند که روی آب سُر میخورند و حرکت میکنند. به همین دلیل، از آن پس مردم از این اشیاء ناشناخته با عنوان«بشقاب پرنده» یاد کردند

سرانجام برخی تحقیقات نشان دادند که اشیاء موسوم به بشقاب پرنده، بالونهای هواشناسی یا اجرام شهاب سنگی بودهاند. و اکنون دانشمندان تأکید میکنند که فقط در زمین حیات و موجود زنده یافت میشود. زیرا فقط مشخصات زمین به گونهای است که امکان زندگی موجودات زنده در آن فراهم شده است.

پرسش و پاسخ عملی برای بچهها

**************************

مطالب مرتبط

شیشه نشکن چیست؟

لنز بهتر است یا عینک؟

خط اختراع چه کسی است؟

فرودگاه دریایی

پول برای اولین بار چه موقع مورد استفاده قرار گرفت؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.