تبیان، دستیار زندگی
این مجموعه از فعالیت ها به دانش آموزان کمک می کند تا با اعداد کار کنند و مجموعه داده ها، نمایش و تحلیل آن ها می باشد. به علاوه دانش آموزان تمرین می کنند تا اعداد بزرگ را بخوانند و بنویسند و تخمین و تقریب بزنند تا به جواب برسند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شمارش در ریاضی

شمارش در ریاضی

این مجموعه از فعالیت ها به دانش آموزان کمک می کند تا با اعداد کار کنند و مجموعه داده ها، نمایش و تحلیل آن ها می باشد. به علاوه دانش آموزان تمرین می کنند تا اعداد بزرگ را بخوانند و بنویسند و تخمین و تقریب بزنند تا به جواب برسند.

فهرست درس ها:

درس اول: «هر نفسی که می کشی»

در این درس دانش آموزان با داده های حقیقی کار می کنند، آن ها را تخمین می زنند و تجربه می کنند. به طور مثال می توانند نفس هایشان را در یک زمان مشخص بشمارند.

درس دوم: «اولین میلیون خود را بساز»

در این فعالیت دانش آموزان تلاش می کنند تا با مفهوم میلیون آشنا شوند،به این صورت که با دسته های کوچک 10 تایی یا 100 تایی کار می کنند و با ضرب ها و جمع های متوالی آن ها به اعداد بزرگ تر مثل میلیون می رسند. و در پایان به الگوهایی برای فهم اعداد خیلی بزرگ دست می یابند.