تبیان، دستیار زندگی
سوگ سروده های فلسطینی....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

غزه یک یا حسین کم دارد
کیست مرا یاری کند؟
من تمام گریه‏های پنهان زمینم!
کودک شهید فلسطین
زیتون و سیب
این جا ماندگاریم
غرب تر از ساخل غربی
از یک دادگاه رسمی
سنگ بردار فلسطین!
بکش ...از خمیازه رهاشان ده
تیرباران شده آواز پرستوهایت
افق رودخانه کشتگان است
ماه باش در رویای عروست
و شماره شناسنامه ام 50000
ای عروسان فلسطین! كه تاجی از سیم خاردار بر سر دارید
کفتارها از شیر می ترسند
برو  آتش به جان دشمن افكن
قایم موشک در قانا