تبیان، دستیار زندگی
مغز شما کنترل قسمت‌های دیگر بدنتان را در دست دارد و کاری می‌کند که همه آنها با هم هماهنگ کار کنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرمانده بدن من

مغز

مغز شما کنترل قسمت‌های دیگر بدنتان را در دست دارد و کاری می‌کند که همه آنها با هم هماهنگ کار کنند

مغز به شما کمک می‌کند تا یاد بگیرید. مغز تمام پیام‌هایی را که دریافت می‌کند و می‌فرستد را مرتب می‌کند و ذخیره می‌سازد. شما با به خاطر آوردن پیام‌های قبلی معنای پیام‌های جدید را می‌فهمید

مغز و اعصاب

مغز به وسیله عصب‌ها با همه قسمت‌های بدنتان ارتباط دارد. این عصب‌ها تا حدودی مثل کابل‌های تلفن هستند. پیام‌ها از راه این عصب‌ها از مغز خارج یا به مغز وارد می‌شوند.

به کمک مغزتان چیزهایی را که اتفاق می‌افتد حس می‌کنید. با مغزتان می‌توانید فکر کنید، یاد بگیرید و احساس کنید.

مغز شما حتی زمانی که خواب هستید نیز به کار خود ادامه می‌دهد. مغز با این کار ضربان قلبتان را تنظیم می‌کند، تنفستان را کنترل می‌کند و هضم غذاها را ادامه می‌دهد

مغز
الکتریسیته بدن

پیام‌هایی که در عصب‌های شما منتقل می‌شوند، الکتریکی هستند. به این جریان‌های الکتریکی تکانه عصبی می‌گویند.

عصب آرنج شما خیلی نزدیک به سطح پوست قرار دارد. دردی که شما هنگام ضربه خوردن به آرنجتان احساس می‌کنید، یکی تکانه عصبی است.

پیام‌های عصبی به سرعت صاعقه حرکت می‌کنند و معمولا نمی‌توانید آنها را حس کنید.

یادگیری

چشم‌ها میوه را می‌بینند. مغز فکر می‌کند:  من آنها را قبلاً دیده‌ام. خوشمزه‌اند.

مغز به دست پیام می‌دهد: آنها را بردار.

مغز به شما کمک می‌کند تا یاد بگیرید. مغز تمام پیام‌هایی را که دریافت می‌کند و می‌فرستد را مرتب می‌کند و ذخیره می‌سازد. شما با به خاطر آوردن پیام‌های قبلی معنای پیام‌های جدید را می‌فهمید.

مغز به وسیله عصب‌ها با همه قسمت‌های بدنتان ارتباط دارد. این عصب‌ها تا حدودی مثل کابل‌های تلفن هستند. پیام‌ها از راه این عصب‌ها از مغز خارج یا به مغز وارد می‌شوند

قسمت‌های مختلف مغز

هر قسمت از مغز شما، با یک نوع پیام سرو کار دارد. مغز قسمت‌هایی دارد که هنوز کسی چیزی درباره آنها نمی‌داند. احتمالاً این قسمت‌ها مربوط به فکر کردن، به خاطر آوردن و بحث کردن هستند.

خوابیدن

مغز

ممکن است هنگام خواب دیدن دلیل اتفاق‌هایی را که برایتان افتاده است، بفهمید.

مغز شما حتی زمانی که خواب هستید نیز به کار خود ادامه می‌دهد. مغز با این کار ضربان قلبتان را تنظیم می‌کند، تنفستان را کنترل می‌کند و هضم غذاها را ادامه می‌دهد.

دانستنی‌های علمی برای کودکان

*************************

مطالب مرتبط

غذاها کجا می‌روند؟

مرواریدهای سفیدی به نام دندان

بدن شما چه کارهایی انجام می‌دهد؟

آیا می دانستی؟

آیا می دانید بیماری چیست؟

باکتریها

میکروبها را می شناسی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.