تبیان، دستیار زندگی
راست میگویی خدا. ما آدمها همیشه عجله داریم. همیشه میدویم و همیشه دیرمان شده؛ ولی نمیدانیم برای چه بیتابیم و برای چه عجله میکنیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ناگهان چقدر زود دیر میشود

ناگهان چقدر زود دیر میشود

و آدمی تا بوده، شتابزده بوده است.           اسراء/11

راست میگویی خدا. ما آدمها همیشه عجله داریم. همیشه میدویم و همیشه دیرمان شده؛ ولی نمیدانیم برای چه بیتابیم و برای چه عجله میکنیم.

شاید شیطان است که هولمان میکند. اوست که وادارمان میکند تا عجله کنیم؛ چون با عجله کردن بیشتر اشتباه میکنیم.

مادرم میگوید: آدمها یک عمر میدوند تا برسند به ته زندگی؛ اما یادشان میرود زندگی کنند نمی دانند ته زندگی چیزی نیست. زندگی همین جاست.

خدایا! شاید کمترین چیزی که به ما دادهای صبر است و بیشترین چیزی هم که از ما خواستهای باز هم صبر است. به نظرت کمی بی انصافی نیست؟

البته خودت هم گفتهای: از شکیبایی و نماز یاری بگیرید، و این دو، کارهایی دشوار است، جز برای اهل خشوع.

صبر، شکیبایی و بردباری، اینها چیزهایی هستند که همیشه ما را به آنها دعوت کردهای. تو همیشه به آنها که صبورند. بشارت دادهای. صبر تلخ است؛ اما با خودش شیرینی میآورد.

ناگهان چقدر زود دیر میشود

اما ما آدمها کم حوصلهایم و بیتحمل.

میدانم هیچ دانهای یک شبه درخت نمیشود و هیچ درختی یک شبه میوه نمیدهد. صبر. صبر. صبر.

میدانم ما آدمها همیشه یک عالم توقع بیجا داریم. برای بزرگ شدن، باید صبر کردن را یاد بگیریم.

خدایا! کمکم کن و صبر را یادم بده.

چرا همیشه گفتهاند: عجله کار شیطان است!

آیا برایت پیش آمده که در کاری بیش از حد عجله کرده باشی و بعد پشیمان شده باشی؟ میتوانی ماجرایش را بنویسی؟

برگرفته از کتاب: نامه های خط خطی

نوشته: عرفان نظرآهاری

******************************

مطالب مرتبط

و خدایی که همین نزدیکی است

تو برای همیشه کافی هستی!

با تو سخن می گویم

نامه های خط خطی

تشنه‌ام،خورشید می‌خواهم‌

من هم می‌توانم دوستت باشم؟

با چه نامی تو را بخوانم دوست خوبم؟

برو باهاش حرف بزن بگذار آرومت کنه

لحظه های حضور تو

آنچه در رگهای من می گردد تویی

کاش تو را می دیدم

خدای فوق العاده من

دلیل بودن تو

در حضور ابر و آفتاب و رنگین کمان

دستنوشته هایی از جنس نوجوانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.