تبیان، دستیار زندگی
دوستی باید حد و اندازه داشته باشد کما اینکه دشمنی نیز همچنین است چه بسا دوستی که در آتیه دشمن گردد و دشمنی که در آینده دوست شود پس در دوستی و دشمنی اندازه نگه دار که پشیمان نشوی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سه راز از رازهای زندگی

چند لحظه ای با تو (2)

خوشبختی

برای مطالعه ی قسمت قبل اینجا کلیک کنید.

چه بسا دوستی که در آتیه دشمن گردد و دشمنی که در آینده دوست شود پس در دوستی و دشمنی اندازه نگه دار که پشیمان نشوی .

دوستی های بی اندازه و دشمنی های افراطی

در راه که می آمدم دفعتاً به خود آمدم که امروز در جلسه از من می خواهند که روایت بخوانم. در ذهن خود مرور کردم و به این روایت برخوردم امام علی علیه السلام می فرمایند: «احبب حببک هوناً ما عسی ان یکون بغضیک یوماًما و ابغض بغیضک هوناًما عسی ان یکون حبیبک یوماماً»  یعنی دوستی باید حد و اندازه داشته باشد کما اینکه دشمنی نیز همچنین است . چه بسا دوستی که در آتیه دشمن گردد و دشمنی که در آینده دوست شود پس در دوستی و دشمنی اندازه نگه دار که پشیمان نشوی .

بسیار دیده شده است که انسان در زمان دوستی و رفاقت افراط نموده و اسرار زندگی خویش بر ملا ساخته و آن دوستی به سبب های گوناگون به دشمنی تبدیل گردیده و آن دوست سابق و دشمن لاحق سر هر سفره ای دایره ای پهن کرده و آبروی تو را می برد و تو در این حال چه می توانی بگویی جز اینکه بگویی:« خود کرده را تدبیر نیست» و همچنین دشمنی نیز باید غیر منطقی نباشد و سرریز نگردد. چرا که بسیاری از دشمنی های ما پایان می پذیرد و چه بسا در زمان کدورت، کاری کنیم که جز روسیاهی  چیزی در چنته نداشته باشیم   .

ریا آن است که خویش را به دیگران بنمایانی با عبادتی که ظاهری خدایی دارد و باطنی شرک آلود و سمعه آن است که بخواهی آوازه خدا خواهی تو به گوش دیگران رسد و این هر دو از زذائل اخلاقی است.

خود نمایی (ریا و سمعه)

در لابلای مرکب های آهنین در خیابان ها و کوچه ها سرگردان و متحیر بودم تا بلکه هیاهوی امروز نیز رو به سردی نهد که ناخواسته دستم رادیوی اتومبیل را روشن کرد : مجری می گفت به مناسبت عیدهای پیش رو، هفته آینده برنامه نداریم. اما بحث امروزما همراه با کارشناس خوب برنامه «قرآن و زندگی»

استاد بفرمائید: بله: ریا و سمعه در حقیقت یک رذیله اخلاقی هستند که گریبان گیر نوع انسان شده و لاجرم انسان را به سوی شرک می برند . ریا آن است که خویش را به دیگران بنمایانی با عبادتی که ظاهری خدایی دارد و باطنی شرک آلود و سمعه آن است که بخواهی آوازه خدا خواهی تو به گوش دیگران رسد و این هر دو از زذائل اخلاقی است قرآن نیز می فرماید «ویل للمصلین الذین عن صلاتهم ساهون و الذین هم یراوون - سوره ماعون(107)» وای بر نمازگزارانی که نماز را سهل می انگارند و ریاکارانه نماز می گذارند. و اگر خوب به آثار این رذیله اخلاقی نظر بیفکنیم خواهیم دید که انسان ریاکار همواره مضطرب است ، چرا که همیشه مراقب است تا ظاهر خویش  رابیاراید، لیکن اهتمامی به باطن خویش ندارد و در حقیقت این همان نفاق است که مردم از آن بیزارند ، چرا که  طبع مردم از دورویی متنفر است و مضافا عبادتی که در آن عبادت برای خدا شریک قرار دهیم ، هیچ ارزشی ندارد و بقول آن ظریف که : خدا شریک خوبی است و همه حق الشراکة را به شریک دیگر می بخشد .    

از موارد ستم و ظلم به دیگران این است که سواره بر پیاده بانگ برآورد راه را باز کن راه را باز کن.

اخلاق ترافیک در احادیث اهل بیت(ع)

خلاصه به  پایان راه  نزدیک شدم و در حال دور زدن به داخل خیابان استاد نجات اللهی بودم که پیرمردی را هراسان در میان خیابان یافتم که با اشارات غلیظی به رانندگی من اعتراض می کرد. منم شرمنده بودم. چرا که حواسم به آن پیرمرد نبود، البته ترس بی اندازه او هم شاید بی جا بود ، جالب است که پس از گذر از این ماجرا یاد روایتی از امام صادق علیه السلام افتادم که پیرامون بوق زدن گفته شده است و آن روایت این است «من الجور ان یقول الراکب للمرکوب الطریق الطریق» - یعنی «از موارد ستم و ظلم به دیگران این است که سواره بر پیاده بانگ برآورد راه را باز کن راه را باز کن» درست مثل بوق زدن، پس بحث اخلاق اسلامی در ترافیک نیز فصلی است پرطمطراق اما دریغ که ما نسبت به حقوق دیگران بی تفاوتیم و مناسب است رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که به بررسی حقوق افراد نسبت به یکدیگر و حقوق انسان نسبت به خدا و انسان نسبت به اعضا و جوارح خویش و... پرداخته است  ، را دقیق مطالعه کنیم . گر چه کتابهای حدیث ما پر است از احادیثی که جزء جزء روابط ما را با یکدیگر آموزش داده و ما را به بهترین راه ها هدایت می نماید.

بدرود تا تفسیر لحظه ای دیگر ...

تبیان- آقا میری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.