تبیان، دستیار زندگی
نکند، دماغم روز به روز بزرگ‌تر بشود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نکنه دماغم بزرگتر بشه !

نگرانی

نکند، دماغم روز به روز بزرگ‌تر بشود

نکند معلم ادبیات از من درس بپرسد

می‌توانم تمام روز گرگم به هوا بازی کنم و همیشه من گرگ باشم

نکند دوست قد درازم که قدش 5 متر است، بخواهد با من دعوا کند

نکند مادر و پدرم، مثل مادر و پدر دوستم،

بخواهند از هم جدا بشوند

نکند معلم جغرافی درباره مساحت کشورها از من سوال کند

ممکن است کسی من را مجبور کند که سوار اسب بشوم

نکند مادرم از من بخواهد بیشتر ویتامین بخورم

نکند پدرم از من بخواهد کمتر تلویزیون نگاه کنم

نکند از دست‌خط من ایراد بگیرند

نکند مریم نخواهد با من دوست بشود

نکند دوشنبه دنیا زیر و رو بشود

نکند سقف روی سرم خراب شود

نکند همه نگرانی‌هایم تمام بشوند

آن وقت باید بنشینم، تکالیفم را بنویسم و درسم را بخوانم.

برگرفته از: مجله سروش کودکان

***************************************

مطالب مرتبط

باغ گلابی

اشک تمساح ( داستان )

هتل زرّافه بفرمایین!

عجب اشتباهی

آرزوهای خورشید

گوهر گرانبها

پادشاه و دلقک

قاصدک

خیلی ضعیفمم

درس خوب

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.