تبیان، دستیار زندگی
نام‌هاى روز غدیر، از اسرار و ابعاد این روز پرده برمى‏دارند هر نامى از این نام‌ها درى تازه از قلعه بلند غدیر بر ما مى‏گشاید چه آن كه اسلام بر برگزیدن نامى براى زمان یا مكان و یا هر چیز دیگر، خصوصیات مسمى را...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهری هدهدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

50 نام برای روز غدیر

عید غدیر

نام‌ها به سهولت در اذهان‌ جاى مى‏گیرند و به راحتى معانى بلند را منتقل مى‏كنند به همین دلیل و دلایل دیگر، نامگذارى روزها و یا هفته‏ها یكى از شیوه‏هاى تبلیغاتى مثبت و منفى شده است و مطرح شدن و رواج پیدا كردن ارزش‌ها یا ضد ارزش‌ها را در پى دارد.

اسلام علاوه بر این كه براى برخى از روزها اسم‌هاى خاصى مانند عید قربان، عید فطر، روز عرفه و ... برگزیده بر همه این روزها نام ایام الله نهاده است تا عظمت و قداست این روزها هر چه بیشتر در ذهن و دل مؤمنان، نقش بسته و موجب تذكر و تنبه آنان گردد.

یكى از روزهایى كه در اسلام براى تعظیم آن، از شیوه نامگذارى بهره گرفته شده غدیر است ویژگى غدیر این است كه نام‌هاى گوناگونى براى آن قرار داده شده و این خود عظمت این روز را نسبت به روزهاى دیگر نشان مى‏دهد.

نام‌هاى روز غدیر، از اسرار و ابعاد این روز پرده برمى‏دارند هر نامى از این نام‌ها درى تازه از قلعه بلند غدیر بر ما مى‏گشاید چه آن كه اسلام بر برگزیدن نامى براى زمان یا مكان و یا هر چیز دیگر، خصوصیات مسمى را در نظر داشته و به جنبه‏ها و زوایاى آن توجه كرده است. از این روى شناختن و شناساندن نام‌هاى روز غدیر یك ضرورت است. با این كار تصویرى روشن از این روز در ذهن و دل نقش بسته و بیش از پیش این روز بزرگ را مى‏شناساند.

شایسته است نام‌هاى غدیر را با بهترین شكل و زیباترین خط بنویسیم و محافل جشن و سرور عید غدیر را با آن، معنى و روحى تازه ببخشیم.

آنچه در زیر مى‏آید پنجاه نام و یا صفت براى روز غدیر است كه از روایات برگرفته‏ایم:

1ـ بزرگترین عید خدا؛ (عیدالله الاكبر) (1)

2ـ روز گشایش؛ (یوم وقوع الفرج) (2)

3ـ روز خشنودى پروردگار؛ (یوم مرضاة الرحمن) (3)

4 ـ روز زبونى شیطان؛ (یوم مرغمة الشیطان) (4)

5ـ روز مشعل فروزان دین؛ (یوم منار الدین) (5)

6 ـ روز بپا خاستن؛ (یوم القیام) (6)

7 ـ روز شادمانى؛ (یوم السرور) (7)

8 ـ روز لبخند؛ (یوم التبسم) (8)

9ـ روز راهنمایى؛ (یوم الارشاد) (9)

10ـ روز بلندى گرفتن منزلت شایستگان؛ (یوم رفع الدرج) (10)

11ـ روز روشن شدن دلایل خدا؛ (یوم وضوح الحجج) (11)

12ـ روز آزمایش بندگان؛ (یوم محنة العباد) (12)

13ـ روز راندن شیطان؛ (یوم دحر الشیطان) (13)

14ـ روز آشكار كردن حقیقت؛ (یوم الایضاح) (14)

15ـ روز بیان كردن حقایق ایمان؛ (یوم البیان عن حقایق الایمان) (15)

16ـ روز ولایت؛ (یوم الولایة) (16)

17ـ روز كرامت؛ (یوم الكرامة) (17)

18ـ روز كمال دین؛ (یوم كمال الدین) (18)

19ـ روز جداسازى حق از باطل؛ (یوم الفصل) (19)

20 ـ روز برهان؛ (یوم البرهان) (20)

21ـ روز منصوب شدن امیرمؤمنان؛ (یوم نصب امیرالمؤمنین(علیه السلام) (21)

22ـ روز گواهى و گواهان؛ (یوم الشاهد و المشهود) (22)

23ـ روز پیمان؛ (یوم العهد المعهود) (23)

24ـ روز میثاق؛ (یوم المیثاق المأخوذ) (24)

25ـ روز آراستن؛ (یوم الزینة) (25)

26ـ روز قبولى اعمال شیعیان؛ (یوم قبول اعمال الشیعة) (26)

27ـ روز رهنمونى به رهنمایان؛ (یوم الدلیل على الرواد) (27)

28ـ روز امن و امان؛ (یوم الامن المأمون) (28)

29ـ روز آشكار كردن امور پنهان؛ (یوم ابلاء السرائر) (29)

30ـ عید اهل بیت(علیهم السلام)؛ (عید اهل البیت(علیهم السلام) (30)

31ـ عید شیعیان؛ (عید الشیعة) (31)

32ـ روز عبادت؛ (یوم العبادة) (32)

33ـ روز اتمام نعمت؛ (یوم تمام النعمة) (33)

34ـ روز اظهار گوهر مصون؛ (یوم اظهار المصون من المكنون) (34)

35ـ روز بر ملا كردن مقاصد پوشیده؛ (یوم ابلاء خفایا الصدور) (35)

36ـ روز تصریح به برگزیدگان؛ (یوم النصوص على اهل الخصوص) (36)

37ـ روز محمد و آل محمد(صلی الله علیه و آله)؛ (یوم محمد(ص) و آل محمد(ص)) (37)

38ـ روز نماز؛ (یوم الصلاة) (38) عید غدیر

39ـ روز شكرگزارى؛ (یوم الشكر) (39)

40ـ روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ (یوم الدوح) (40)

41ـ روز غدیر؛ (یوم الغدیر) (41)

42ـ روز روزه‏دارى؛ (یوم الصیام) (42)

43 ـ روز اطعام؛ (یوم اطعام الطعام) (43)

44 ـ روز جشن؛ (یوم العید) (44)

45ـ روز عالم بالا؛ (یوم الملأ الاعلى) (45)

46ـ روز كامل كردن دین؛ (یوم اكمال الدین) (46)

47ـ روز شادابى؛ (یوم الفرح) (47)

48ـ روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ (یوم الافصاح عن المقام الصراح) (48)

49ـ روز افشاى پیوند میان كفر و نفاق؛ (یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود.) (49)

50 ـ روز گردهمایى و تعهد حاضران؛ (یوم الجمع المسؤول) (50)

پى‏نوشت‌ها:

1ـ امام رضا(علیه السلام) مى‏فرماید: و هو عید الله الاكبر (عید غدیر، برترین عید خداوند است)، الغدیر، ج 1، ص .286

2ـ امام على (علیه السلام): هذا یوم فیه وقع الفرج (این، روزى است كه گشایش در آن مى‏رسد)، مصباح المتهجد، ص‏ 700 .

3ـ امام صادق(علیه السلام): و فیه مرضاة الرحمن (در این روز، رضایت خداوند نهفته است)، بحارالانوار، ج 98، ص 323.

4ـ امام رضا(علیه السلام): انه یوم مرغمة الشیطان (روز غدیر، روز اندوه شیطان است) بحارالانوار، ج 98، ص 323.

5ـ امام صادق(علیه السلام): یوم منار الدین أشرف منهما (روز مشعل فروزان دین، از دو عید فطر و قربان گرامى‏تر است.

6ـ امام صادق(علیه السلام): ذلك یوم القیام (روز غدیر، روز بپاخاستن است) بحارالانوار،ج 98، ص323.

7ـ امام صادق(علیه السلام): انه یوم السرور (روز غدیر، روز شادمانى است) الغدیر، ج 1، ص 286.

8ـ امام رضا(علیه السلام): و هو یوم التبسم (روز غدیر، روز لبخند است) المراقبات، 257.

9ـ امام على(علیه السلام): هذا یوم الارشاد (این، روز راهنمایى كردن است) مصباح المتهجد، ص700.

10ـ امام على(علیه السلام): هذا یوم فیه ... رفعت الدرج؛ (این روزى است كه منزلت شایستگان در آن، بلندى گرفت) مصباح المتهجد، ص 700.

11ـ امام على(علیه السلام): هذا یوم ... فیه ... وضحت الحجج (این روزى است كه دلایل خداوند در آن، روشن گشت.

12ـ امام على(علیه السلام): هذا یوم محنة العباد (این روز آزمایش بندگان است) مصباح المتهجد، ص 700.

13ـ امام على(علیه السلام): و هو ... یوم دحر الشیطان (روز غدیر روز راندن شیطان است) مصباح المتهجد، ص 700.

14ـ امام على(علیه السلام): و هو یوم الایضاح (روز غدیر، روز آشكار كردن حقیقت است) ،مصباح المتهجد، ص 700.

15ـ امام على(علیه السلام): و هو ... یوم البیان عن حقایق الایمان (روز غدیر روز بیان كردن حقایق ایمان است) مصباح المتهجد، ص 700.

16ـ امام رضا(علیه السلام) در حدیثى مفصل، روز غدیر را روز عرضه ولایت به انسانها و مخلوقات معرفى مى‏كند، المراقبات، ص 257.

17ـ امام صادق(علیه السلام): در هنگام ملاقات با برادر ایمانى خود بگو: الحمدالله الذى اكرمنا بهذا الیوم (حمد خداوند را كه ما را در این روز كرامت داد) المرقبات، ص 257.

18ـ امام على(علیه السلام) و هو ...یوم كمال الدین (غدیر، روز كمال دین است)مصباح المتهجد،ص 700.

19ـ امام على(علیه السلام): هذا یوم الفصل الذى كنتم توعدون (این روز جداسازى است كه به آن وعده داده شده‏اید) مصباح المتهجد، ص 700.

20ـ امام على(علیه السلام): و هو ... یوم البرهان (روز غدیر، روز برهان است) مصباح المتهجد، ص 700.

21ـ امام صادق(علیه السلام): الیوم الذى نصب منه رسول الله امیرالمؤمنین(علیه السلام)... (روزى كه پیامبر (ص) در آن امیر مؤمنان را منصوب كرد) الغدیر، ج 1، ص 285.

22ـ امام على(علیه السلام): و هو ... یوم الشاهد و المشهود (غدیر، روز گواهى و گواهان است) مصباح المتهجد، ص 700 .امام صادق(علیه السلام): نام غدیر در زمین روز به گواهى گرفته شدگان (جمع مشهود) است. بحارالانوار، ج 98، ص 231.

23ـ امام على(علیه السلام): و هو ... یوم العهد المعهود (غدیر، روز وعده و پیمان است) مصباح المتهجد، ص .700 امام صادق(علیه السلام): نام غدیر در آسمانها روز پیمان بستن است) بحارالانوار، ج 98، ص 321.

24ـ امام صادق(علیه السلام): نام غدیر در زمین، روز میثاق گرفته شده است، بحارالانوار، ج 98، ص 321.

25ـ امام رضا(علیه السلام): روز غدیر، روز زینت است. المراقبات، ص 257.

26ـ امام رضا(علیه السلام): یوم تقبل اعمال الشیعة (غدیر روزى است كه اعمال شیعه در آن قبول مى‏شود) المراقبات، ص 257.

27ـ امام على(علیه السلام): هذا ... یوم الدلیل على الرواد (این، روز رهنمونى به رهنمایان است) مصباح المتهجد، ص 700.

28ـ امام على(علیه السلام): هذا یوم الامن المأمون (این، روز امن و امان است) مصباح‏المتهجد، ص 700.

29ـ امام على(علیه السلام): هذا یوم ابلاء السرائر (این، روز آشكار كردن امور پنهان است) مصباح المتهجد، ص 700.

30ـ امام صادق(علیه السلام): جعله عیدا لنا (خداوند این روز رابراى ما اهل بیت(علیه السلام) عید قرار داد) بحارالانوار، ج 98، ص 300.

31ـ امام صادق(علیه السلام): جعله عیدا ... لموالینا و شیعتنا (خداوند این روز را براى دوست داران و شیعیان، عید قرار داد) بحارالانوار، ج 98، ص 300.

32ـ امام صادق(علیه السلام): روز غدیر، روز عبادت است. الغدیر، ج 1 ، ص 285.

33ـ امام صادق(علیه السلام): انه الیوم الذى... تمت فیه النعمة (روز غدیر، نعمت در آن، تمام شد) الغدیر، ج 1، ص 285.

34ـ امام على(علیه السلام): هذا یوم اظهار المصون من المكنون (این، روز اظهار گوهر مصون از راز پنهان داشته است)، مصباح المجتهد، ص 700.

35ـ امام على(علیه السلام): هذا یوم ابدى خفایا الصدور و مضمرات الامور (این، روزى است كه مقاصد و نیت‏هاى نهان را برملا كرد) مصباح المتهجد، ص 36700ـ امام على(علیه السلام): هذا یوم النصوص على اهل الخصوص (این، روز تصریح برگزیدگان است). همان.

37ـ امام صادق(علیه السلام):هو الیوم الذى جعله لمحمد(ص) و آله(علیه السلام) (روز غدیر، روزى است كه خداوند آن را براى محمد و آل او قرار داد) المراقبات، ص 257.

38ـ امام صادق(علیه السلام): روز غدیر، روز نماز است. الغدیر، ج 1 ص 285.

39ـ امام صادق(علیه السلام): روز غدیر، روز شكرگزاراى است. الغدیر، ج 1، ص 285.

40ـ امام على(علیه السلام): و انزل على نبیه فى یوم الدرج ما بین له عن ارادته فى خلصائه (و خداوند در روز دوم، اراده خویش را در حق بندگان خاص و گزیدگان خود اظهار داشت) مصباح المتهجد، ص 700 . مقصود ازدرج، درختان پر شاخ و برگى است كه در سرزمین غدیر وجود داشت و حضرت در سایه آنها قرار گرفت و ولایت امیرمؤمنان(علیه السلام) را ابلاغ فرمود.

41ـ این نام، معروفترین نام غدیر است كه از مكان واقعه گرفته شده است.

42ـ امام صادق(علیه السلام): ذلك یوم صیام (روز غدیر، روز روزه‏دارى است) بحارالانوار، ج 98، ص323.

43ـ امام صادق(علیه السلام): روز غدیر، روز اطعام است. بحارالانوار، ج 98، ص 323.

44ـ امام صادق(علیه السلام): انه یوم عید (روز غدیر، روز عید و جشن است) بحارالانوار، ج 98، ص 298.

45ـ امام على(علیه السلام): هذا یوم الملأ الاعلى ... (این روز عالم بالا است...) مصباح المتهجد، ص 700.

46ـ امام رضا(علیه السلام): هو الیوم الذى اكمل الله فیه الدین...(این، روزى است كه خداوند دین را در آن، كامل كرد...) المراقبات، ص 257.

47ـ امام صادق(علیه السلام): انه یوم فرح (غدیر، روز شادابى است) الغدیر، ج 1، ص 286.

48ـ امام على(علیه السلام): و هو ... یوم الایضاح عن المقام الصراح (روز غدیر، روز به صراحت سخن گفتن از مقام ناب است) مصباح المتهجد، ص 700.

49ـ امام على(علیه السلام): و هو یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود (غدیر، روز باز كردن گره پیوند میان كفر و نفاق است) مصباح المتهجد، ص 700.

50ـ امام صادق(علیه السلام): نام غدیر در زمین، روز بازخواست شدگان است. بحار الانوار، ج 98، ص 320.

مأخذ: مجله كوثر شماره 2، زهرا حبیبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.