تبیان، دستیار زندگی
سفیران ورزش و بهداشت انجمن های تخصصی تبیان چهارشنبه 20 آذرماه به مناسبت جشنواره ی کودک ورزش و سلامت که از تاریخ 18 لغایت 22 آذر برگزار شد در مدرسه ی ابتدای زینبیه برنامه ای برگزار کرده و در آن به آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی پرداختند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سفیران ورزش و بهداشت انجمن ها

طبق معمول فعالان انجمن های تخصصی تبیان گل کاشتند!

سفیران ورزش و بهداشت انجمن های تخصصی تبیان چهارشنبه 20 آذرماه به مناسبت جشنواره ی کودک ورزش و سلامت که از تاریخ 18 لغایت 22 آذر برگزار شد در مدرسه ی ابتدای زینبیه برنامه ای برگزار کرده و در آن به آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی پرداختند.

در این مراسم در فضایی شاد با شعر و موسیقی حرکات نرمشی و ورزشی جهت آمادگی جسمی کودکان به همراه پیامهای بهداشتی گوناگون در قالب نمایش های کوتاه به دانش آموزان آموزش داده شد.

خدمت این بزرگواران خسته نباشید و دست مریزاد گفته و امیدواریم که حرکاتی این چنین باعث پررنگ تر شدن نقش ورزش در شادی و سلامت دانش آموزان و همه ی کودکان این مرز و بوم و نزدیک تر شدن به اهداف متعالی این دوستان شود.

گزارش مندرج در انجمن ورزش از چگونگی اجرای این برنامه

 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت
 • جشنواره ورزش کودک و سلامت
  جشنواره ورزش کودک و سلامت