تبیان، دستیار زندگی
صداها پایانه‌های عصبی داخل گوش شما را تحریک می‌کنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه می‌شنوید؟

گوش

صداها پایانه‌های عصبی داخل گوش شما را تحریک می‌کنند.

گوش بیرونی شما شبیه طرف گشاد قیف است. این قسمت صداها را جمع می‌کند.

ارتعاش‌ها به گوش داخلی، که در آن نوعی مایع و پایانه‌های عصبی تار مانند قرار دارند، می‌رسند. مایع حرکت می‌کند و به تارها فشار می‌آورد

صداها از لوله‌ای که به آن مجرای گوش می‌گویند، عبور می‌کنند و در انتهای این مجرا به یک پوست نازک به نام پرده گوش برخورد می‌کنند و آن را بهارتعاش در می‌آورند.

هنگامی کهپرده گوش به ارتعاش در می‌آید، سه استخوان کوچک را حرکت می‌دهد. این استخوان‌ها ارتعاش‌ها را به گوش داخلی منتقل می‌کنند.

صداها از لوله‌ای که به آن مجرای گوش می‌گویند، عبور می‌کنند و در انتهای این مجرا به یک پوست نازک به نام پرده گوش برخورد می‌کنند و آن را بهارتعاش در می‌آورند.

ارتعاش‌ها به گوش داخلی، که در آن نوعی مایع و پایانه‌های عصبی تار مانند قرار دارند، می‌رسند. مایع حرکت می‌کند و به تارها فشار می‌آورد.

عصب‌ها پیام صداها را به مغز می‌فرستند و شما قادر بهشنیدن اصوات می شوید.

برگرفته از کتاب: دانستنی‌های علمی برای کودکان

*************************

مطالب مرتبط

غذاها کجا می‌روند؟

مرواریدهای سفیدی به نام دندان

بدن شما چه کارهایی انجام می‌دهد؟

آیا می دانستی؟

آیا می دانید بیماری چیست؟

باکتریها

میکروبها را می شناسی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.