تبیان، دستیار زندگی
استفاده از بازی در آموزش و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش مهارت های پایه حرکتی از طریق بازی

آموزش مهارت های پایه حرکتی از طریق بازی
بازی های ورزشی

مقدمه

مهارت های حرکتی پایه مثل دویدن، پریدن، پرتاب کردن و گرفتن شی مهارت هایی هستند که کودکان را برای ورزش و بازی کردن آماده می سازد. اما چون کودکان نمی توانند خود به خود مهارت های حرکتی را در خود پرورش دهند، لازم است که به شیوه های گوناگون فرصت کافی در اختیار آن ها قرار گیرد تا بتوانند مهارت های خود را تمرین کنند. در ادامه به چند نمونه بازی که هدف اصلی از اجرای آن ها تمرین مهارت های پایه حرکتی است، اشاره می شود.

1- برای هر یک از دانش آموزان یک خط مستقیم به طول تقریبی 10 متر به وسیله گچ روی زمین رسم کنید. از آن ها بخواهید که مانند یک بندباز روی خطوط قرار بگیرد و به شکل های متفاوت حرکت کنند. مثلاً به جلو راه بروند، عقب عقب و یا به پهلو حرکت کنند.

2- بازی شماره 1 را به شرط این که طول خط را با حداقل گام برداری طی کنند، اجرا کنید ( مثلاً با 6 گام.)

3- به وسیله گچ دایره بزرگی وسط فضای بازی رسم کنید. دانش آموزان باید در فضای خارج از این دایره، با گام های بلند قدم بردارند و مراقب باشند که با یکدیگر برخورد نکنند. زمانی که معلم اعلام می کند:" کنار هم "، دانش آموزان با نوک پنجه و پاورچین به سوی داخل دایره حرکت می کنند. آن ها باید سعی کنند، هنگام ورورد به فضای داخلی دایره با یکدیگر برخورد نکنند. وقتی که معلم اعلام می کند:" قدم های بلند "، دانش آموزان باید به فضای خارج از دایره بروند.

4- معلم به وسیله نشانه ای ( مثلاً یک مخروط یا پرچم ) یک ایستگاه قطار درست می کند. هر کودک با همبازی خود در این فعالیت شرکت می کند. او دست همبازی خود را می گیرد و هر دو در حالی که راه می روند، اطراف ایستگاه حرکت می کنند. آن ها باید مراقب باشند که به گروه های دیگر برخورد نکنند. زمانی که معلم اعلام می کند: " قطار وارد ایستگاه می شود ..."، کودکان باید به ایستگاه قطار باز گردند، روی دو پا بنشینند و کف دست های خود را بین پاها روی زمین قرار دهند. معلم می تواند به جای گفتن عبارت بالا، از پرچم های رنگین استفاده کند.

پرچم قرمز نشانه ورود قطار به ایستگاه و پرچم سبز نشانه خروج قطار است. قطار می تواند به صورت دیگری نیز درست شود. یکی از کودکان پشت سر همبازی خود قرار می گیرد و در حالی که کمر او را با دست گرفته است، شروع به حرکت می کند. معلم می تواند هر یک از بخش های فضای بازی را به وسیله نشانه های رنگی علامت گذاری کند. مثلاً رنگ های زرد، سبز، آبی و قرمز. او با اعلام رنگ مورد نظر خود، از کودکان ( قطارها ) می خواهد که به سمت ایستگاه مورد نظر حرکت کنند. به طور مثال، وقتی که معلم می گوید: " ایستگاه زرد "، بچه ها به سوی بخشی از فضای بازی که با رنگ زرد مشخص شده است، حرکت می کنند.

5- معلم دو عدد طناب را در کنار یکدیگر، روی زمین قرار می دهد؛ به شکلی که دو سر طناب ها از یک طرف نزدیک به هم و از طرف دیگر با یکدیگر فاصله داشته باشند. به این ترتیب، روی زمین یک " رودخانه " ایجاد شده است. کودکان باید از روی این رودخانه، یک بار از طرف باریک و بار دیگر از طرف پهن بپرند. در صورت لزوم می توانید در فضای بین دو طناب ( رودخانه ) یک نشانه قرار دهید ( مانند سنگی که در بستر رودخانه قرار دارد). کودکان می توانند روی نشانه بپرند و با پرشی دیگر از عرض رودخانه عبور کنند.

6- مانند بازی قبل، معلم 2 عدد طناب بازی را در کنار یکدیگر با فاصله کم تری نسبت به بازی شماره 4 ( یعنی به صورت موازی ) روی زمین قرار می دهد. کودکان باید پاهای خود را باز کنند و خارج از فضای بین دو طناب بایستند، سپس پاهای خود را جفت کنند و به فضای داخل بین دو طناب و پرش با پاهای بسته در داخل فضای بین دو طناب را ادامه می دهند.

7- معلم به کمک یک طناب بازی، دایره ای روی زمین می سازد، یا این که از نشانه های مخصوص کمک می گیرد. کودکان دور تا دور این دایره لی لی می کنند. وقتی که یک دور تمام شد، پای خود را عوض می کنند و با پای دیگر دور تا دور دایره لی لی می کنند.

منبع :

مجموعه کتاب های " sport for all " از مجموعه تولیدات انتشارات مدرسه/ ترجمه جواد آزمون و ماندانا آجودان.

مجله رشد آموزش ابتدایی ، شماره 5