تبیان، دستیار زندگی
چیزهایی وجود دارند که برای انجام دادنشان به علاقه بیشتری نیاز است. اگر چه شما ساختار بازیتان را به طور ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش گام به گام تنیس (12)

آموزش گام به گام تنیس 12

والی عملی برای اجرا

چیزهایی وجود دارند که برای انجام دادنشان به علاقه بیشتری نیاز است. اگر چه شما ساختار بازیتان را به طور پایه‌ای با فورهند ، بک‌هند و سرویس شروع می‌کند ، اگر شما شخصیت تهاجمی دارید والی اجازه ابراز آن را می‌دهد. والی فرصتی را برای اجرای بازی از منطقه‌ای در زمین برای تحت فشار گذاشتن حریفتان و حرکات سریعی برای نقاط انتهایی زمین عرضه می‌کند.

والی ضربه‌ای را در ذهن تداعی می کند که برای مهارت یافتن است. شما ضربه فورهند یا بک‌هند را بعد از برخورد به زمین انجام دهید اما در چنین مواقعی نباید از ضربه والی استفاده کنید. ضربه والی یک انتخاب است که شما درصدد  به‌دست آوردن یک موقعیت در جلوی زمین (که امتیاز موقعیت و عملی برای اجرا است) می‌توانید داشته باشید. حرکت والی در بیس‌لاین اجرا نمی‌شود اما برای بازیکنان تهاجمی والی بخش مهمی از طرح بازی تهاجمی و تدافعی موفق است. شما در جریان بازی باید تصمیم بگیرید که چطور امتیاز را در موقعیتها به‌دست آورید تا اجازه دهد که شما به تور برسید. به شروع بازی نگاه کنید وقتی حریف ضربه کوتاهی به جلوی زمین با همان سرعت می‌زند آماده باشید ضربه دورخیز را بزنید و به نقطه والی برگردید ، ضربه دورخیز ضربه زمینی است که در مقابل برگشت ضعیف است. در بیشتر مواقع این ضربه به پایین خط ، کم و بیش‌ موازی به نزدیک ‌ترین خط موقعیتتان زده  می‌شود. زدن ضربه دورخیز به انتهای این خط ، حریف را وادار می‌کند به گوشه برود تا شما والی امتیاز‌آوری را بزنید. حریفانی که به راحتی به بیس‌لاین می‌رسند، گاهی یک ضربه دورخیز به پایین قسمت فراموش نکنید که زدن ضربه دورخیز به پایین قسمت میانی یک امتیاز سرعتی را برای بازیکن بیس‌لاین کسب می‌کند و زاویه برگشت او را کاهش می‌دهد.

موقعیت در زمین از جایی که والی زده می‌شود و همچنین سطح بازی حریفتان به سرعت و موقعیت دقیق بودن ضربه‌تان نیاز دارد. یک والی ضعیف باعث می‌شود که امتیازی را در ضربه بعدی از دست دهید و یک ضربه سخت و محکم به حریفتان اعلام می‌کند که وی با فردی روبه‌رو است که بر کل زمین احاطه دارد.

والی همچنین در بازیهای دوبل مهم‌تر است که بیشتر امتیازات از منطقه تور به دست می‌آیند و از دست می‌روند. تیمهای دوبل خوب به گونه‌ای هستند که در حد امکان با هم به تور می‌رسند وتیمهایی که خوب کنار تور بازی نمی‌کنند امتیاز را از دست می‌دهند. توانایی اجرای والی اغلب مجزا ‌کننده سطح بازیکنان مبتدی از متوسط و متوسط از حرفه‌ای است.

والی فورهند و بک‌هند

ضربه والی یک حرکت معمولی نیست. اولین تفاوت با والی در بک سوئینگ است:

وقتی شما نزدیک تور قرار دارید هیچ فرصتی برای برگرداندن سریع راکت به عقب وجود ندارد. بک سوئینگ در هر حالتی روی والی باید حرکتی کوتاه و مختصر باشد. وقتی شما توپی را که به سمتتان می‌آید می‌بینید، راکتتان را تا نقطه‌ای به عقب ببرید که بیشتر از خط فرضی پشتتان و موازی تور نباشد. اگر یک ناظر در طرف مخالف دست راکتتان بایستد، او نباید راکتتان را که در حال انجام حرکت بک‌ سوئینگ هستید ببیند (شکل1 -12)

(شکل1 -12)

آموزش گام به گام تنیس 12

والی‌های کوتاه ،عریض و بلند

زاویه راکت در والی کوتاه (شکل 2 -12) باز می‌شود چون زانوهایتان به جای مچ تان خم می‌شود. اگر والی کوتاه را بیشتر کج کنید توپ را به هوا خواهید زد. وقتی والی را بالا بزنید، اجازه می‌دهید حریفتان در موقعیت ضربه برگشت امتیاز کسب کند. اگر چه تکنیک کاملی را به کار می‌برید اما والی کوتاه اساسا یک ضربه تدافعی است و به دست آوردن امتیاز این ضربه مشکل است.

هدف والی‌های کوتاه، بیس‌لاین و عقب یا خط میانی است. وقتی نزدیک تور می‌شوید، برای تمرین از چرخش پایینی برای ضربه زدن به یک دراپ والی یا ضربه بدون چرخش برای یک جاخالی استفاده کنید. با خم کردن زانوها به پایین بیایید و برای ایجاد مرکز ثقل پایین و برای اینکه تعاد‌تان را به خوبی حفظ کنید پاهایتان را از هم باز کنید.

والی بلند، ضربه‌ای نزدیک تور است که هر والی زننده‌ای خواهان آن است. این نوع والی روشی است به طرف نقاط انتهایی با ضربات زاویه‌دار و پیچی. اگر شما در محوطه سرویس باشید و حریفتان ضربه‌ای بزند بهترین کار این است که به آن حمله کنید. ابتدا کمربند نشانه‌ای‌تان را بچرخانید و به سرعت پاهایتان را حرکت دهید و به طرف توپ بروید. مناسب‌تر است که از یک سوئینگ کوتاه و ادامه حرکت کوتاه استفاده کنید. برای به دست آوردن امتیاز به گوشه‌ خالی زمین بروید و به سرعت برای پیش‌بینی ضربه بعدی حریفتان برگردید.

(شکل 2 -12)

آموزش گام به گام تنیس 12

تنها روش برای زدن والی عریض مناسب این است که سریع حرکت کرده و تا حد امکان مسیر توپ را پیش‌بینی کنیم یا مسیر آمدن توپ را ببینیم. اگر موازی تور حرکت کنید، به دلیل اینکه وزنتان به طرفین منتقل شده نه به جلو، تولید نیرو مشکل است. در بیشتر موارد بازویتان برای جبران عدم حرکت بدن به جلو کار بیشتری را انجام می‌دهد. از کمربند شانه‌ای برای یک ضربه محکم استفاده کنید و به جای مچ، سر راکت را به بالا هدایت کنید.

برای پیش‌بینی مسیر ضربه حریفتان به سطح راکت‌اش نگاه کنید. تا حد امکان سعی کنید از گوشه‌ای به سمت تور حرکت کنید. همانطور که پیش می‌روید از کمربند شانه‌ایتان برای حرکت راکت به جلو استفاده کنید. توجه کنید یک والی مورب به طرف مخالف از جایی که شما ضربه را زده‌اید برگشت داده خواهد شد. پایتان را ثابت کنید و سریعاً برای حمایت زمینی که ترک کرده‌اید برگردید.

تمرین والی (والی‌های متوالی)

توپ را در بازی با 10 ضربه والی در یک سری در مقابل حریفی که ضربات برخوردکننده به زمین را از بیس‌لاین بازی می‌کند ادامه دهید. این تمرین می‌تواند مشکل باشد اما هنوز جالب است. والی‌های متوالی را تمرین کنید تا شما را در استفاده از رد و بدلهای سریع کمک کند. اگر حریفتان یک بازیکن حرفه‌ای یا متوسط باشد تمرین تاثیر بیشتری خواهد داشت. زدن والی‌ها را به انتها و عقب زمین تمرین کنید.

در این تمرین به امتیاز اهمیتی ندهید و فقط بر این پایه‌ استوار باشید که نه تنها نزدیک تور می‌توانید بازی کنید، بلکه می‌توانید توپ را جایی که می‌خواهید بزنید بفرستید. سپس، والی‌ها را سریع، عمیق و هدفمند شروع کنید.

افزایش درجه سختی تمرین:

* والی‌های متناوب را به طرفین مخالف یکدیگر در بیس‌لاین بزنید.

* بازیکن بیس‌‌لاین به داخل خط سرویس حرکت کند و والی‌های متوالی را رد و بلد کنید در این میان هر 2 بازیکن والی می‌زنند مانند (شکل 3 -12)

(شکل 3 -12)

آموزش گام به گام تنیس 12

بررسی موفقیت:

* در لحظه برخورد به سطح راکت حریفتان نگاه کنید.

* روی پایتان سبک بایستید.

* بعد از هر ضربه سریعاً به حالت اول برگردید.

کاهش درجه سختی تمرین:

* یک یا 2 قدم به عقب حرکت کنید تا فرصت بیشتری برای عکس‌العملی داشته باشید.

* به حریفتان تنها فورهند یا بک‌هند بزنید برای اینکه مجبور نباشید طرز گرفتنها را تغییر بدهید.

امتیازدهی به موفقیتتان:

یک تا 3 والی متوالی 3 امتیاز

4 تا 7 والی متوالی 5 امتیاز

8 تا 10 والی متوالی 7 امتیاز

جمع امتیازات شما در این قسمت: .........

هدف‌گیری والی‌ها

تمرین هدف‌گیری والی‌ها برای این طراحی شده است که به شما در هدایت والی‌ها به منطقه مشخصی از زمین حریفتان کمک کند. از جعبه‌های مقوایی یا سبدهای توپی به عنوان یک هدف استفاده کنید، با جعبه‌ای در گوشه فورهند عقب بک کرت شروع کنید، سپس در گوشه بک‌هند عقب، سپس به سمت راست کوتاه و عریض و سرانجام به سمت چپ باز هم کوتاه و عریض بزنید. (شکل 4- 12) حریفتان 10 توپ را بیاندازد برای اینکه شما زدن ضربات والی را به طرف هر جعبه هدف شروع کنید.

(شکل 4- 12)

آموزش گام به گام تنیس 12

افزایش درجه سختی تمرین:

* والی‌های فورهند و بک‌هند را به طور متوالی بدون تغییر طرز گرفتنها بزنید.

* هدف‌ها برای مناطق مختلف تغییر دهید.

کاهش درجه سختی تمرین:

* به حریفتان فقط ضربات فورهند یا بک‌هند بزنید.

* از جاهای مختلف زمین به عنوان هدفها به جای جعبه‌ها استفاده کنید.

بررسی موفقیت:

* دست و راکت را با هم به جلو حرکت دهید.

* کمی  سطح راکت را باز کنید.

* محدوده‌ای را در نظر داشته باشید و ضربه را به محلهای مشخص شده بزنید.

امتیازدهی به موفقیتتان:

یک تا 3 ضربه به هدفها 5 امتیاز

4 تا 7 ضربه به هدفها 10 امتیاز

8 تا 10 ضربه به هدفها 15 امتیاز

جمع‌ امتیازات شما در این قسمت: ..........

دفاع از زمین

در 8 تا 10 قدمی تور در زمین سرویس بایستید و از محوطه بین کنار زمین انفرادی و خط مرکزی سرویس دفاع کنید.

(شکل 5 -12) حریفتان 10 توپ برای بازی می‌اندازد و شما هر بار یک ضربه برگشت به زمین انفرادی حریفتان می‌زنید تا یک امتیاز بگیرید.

(شکل 5 -12)

آموزش گام به گام تنیس 12

افزایش درجه سختی تمرین:

* از منطقه بین خط کناری زمین دوبل و خط مرکزی سرویس دفاع کنید.

بررسی موفقیت:

* برای حرکت به هر طرفی آماه باشید.

* برگشت سریع به حالت والیه.

کاهش درجه سختی تمرین:

*حریفتان توپها را تنها باید به طرف فورهند یا تنها به بک‌هند‌تان بیاندازد.

* والی‌هایی را که در محدوده انفرادی یا دوتا و... بشمارید.

امتیازدهی به موفقیتتان:

یک تا 3 والی موفق 5 امتیاز

4 تا 7 والی موفق 10 امتیاز

11تا 10 والی موفق 15 امتیاز

جمع امتیازات شما در این قسمت: .........

والی‌های برنده

به عنوان قسمت آخر، یک ست را در برابر تکرار حریفتان با استفاده از قوانین استاندارد، بازی کنید با این استثناء که هر بازیکن که یک امتیاز با یک والی برنده دریافت می‌کند برنده گیم است. بدون توجه به نمره، اگر شما یا حریفتان یک امتیاز یا یک والی برنده شوید بازی تمام می‌شود.

توجه: قضاوت درستی داشته باشید، وقتی توپ به تور برخورد می‌کند به یک موقعیت والی پیشروی کنید، به این علت که حریفتان به زحمت بیافتد نه به دلیل اینکه شما یک فرصت خوبی برای برنده شدن در گیم داشته باشیم.

افزایش درجه سختی تمرین:

* همه امتیازاتی که برنده شده‌اید را با والی دوباره بازی کنید.

بررسی موفقیت:

* ضربات برخوردکننده به زمین و ضربات دورخیز.

* توپی به درون زمین مخالف بزنید تا موقعیتهای والی زدن را فراهم کنید.

کاهش درجه سختی تمرین:

* یک ست را به وسیله ضربه‌های والی برنده بازی کنید به گونه‌ای که فقط یک بازیکن برنده گیم داشته باشید.

امتیازدهی به موفقیتتان:

یک گیم برنده شدن با والی‌ها 5 امتیاز

2تا 3 گیم برنده شدن با والی‌ها 10 امتیاز

4 گیم یا بیشتر برنده شدن با والی‌ها 15 امتیاز

جمع‌ امتیازات شما در این قسمت: .............

تمرین بک سوئینگ (پشت به دیوار)

پشت به یک دیوار یا حصار بایستید. حریفتان توپ را به فورهند‌تان پرت کند و شما با یک والی آن را برگردانید. (شکل 6 - 12)

(شکل 6 - 12)

آموزش گام به گام تنیس 12

درباره اینکه چطور راکت را در این موقعیت به دست بگیرید نگران نباشید آن جزییات بعداً شرح داده می‌شود. 10 توپ را به این روش بزنید ، وقتی راکت را به عقب می‌برید سعی کنید به دیوار یا حصار برخورد نکندف ودر ادامه عادت قدم برداشتن به جلو با پای مخالف دست راکت برای ضربه زدن به توپ را تمرین کنید.

افزایش درجه سختی تمرین:

- طوری ضربه والی بزنید که حریف‌تان توپ را بدون حرکت کردن بگیرد.

- فاصله بین خود و حریف‌تان را افزایش دهید.

- حریف‌تان سرعت پرتاب‌ها را افزایش دهد.

بررسی موفقیت:

- ایجاد یک سوئینگ کوتاه و محکم.

- قدم به جلو و دور شدن از حصار.

کاهش درجه سختی تمرین:

- فاصله بین خود و حریف‌تان را کاهش دهید.

- پرتاب‌های حریف‌تان تنها به فورهند یا بک‌هندتان باشد.

امتیازدهی  به موفقیتتان:

- یک تا 3 ضربه موفق به پرتاب‌کننده یک امیتاز

- 4 تا 7 ضربه موفق به پرتاب‌کننده 2 امتیاز

- 8 تا 10 ضربه موفق به پرتاب‌کننده 3 امتیاز

جمع‌امتیازات شما در این مرحله: ............

مبتدی‌ها از گرفتن فورهند شرقی برای ضربات فورهند  و از گرفتن یک هند شرقی برای ضربات بک‌هند استفاده می‌کنند. بازیکنان سطح متوسط باید ضربه زدن با گرفتن اروپایی در فورهند و بک‌هند را یاد بگیرند اما انعطاف مطلوبی برای ایجاد این کار نیاز دارند. (شکل 7-12)

(شکل 7-12)

آموزش گام به گام تنیس 12
آموزش گام به گام تنیس 12