تبیان، دستیار زندگی
جلدی که متناسب با یک حجم هندسی است و می توان با تا کردن آن، سطح بیرونی آن حجم را به وجود آورد، «گسترده» نامیده می شود. گسترده ها روشی برای نمایش یک چند وجهی در دو بعد هستند. در گروه های دو نفره، کار را ادامه بدهید. به مکعب نگاه کنید. طرحی بزنید که نشا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساختن جلد برای حجم های هندسی

اهداف:

دانش آموزان خواهند توانست:

ویژگی ها و مشخصات اشکال هندسی سه بعدی را تجزیه و تحلیل کنند و درباره ی روابط هندسی به بحث ریاضی بپردازند.

با استفاده از تجسم، استدلال فضایی و حجم سازی هندسی، به حل مسائل بپردازند.

وسایل لازم:

برگه‌ی اورهد جلد حجم‌ها

طرح درس

سوال زیر را برای دانش‌آموزان مطرح كنید:

اگر قصد داشتید برای هر حجم هندسی، جلدی درست کنید که هم اندازه و مطابق با آن باشد، این جلد ها را به چه شکلی درست می کردید؟

1-به این دو جلد نگاه کنید. فکر می کنید آن ها مناسب کدام حجم ها هستند؟

جلد شماره 1

جلد شماره 1

جلد شماره 2

جلد شماره 2

2-جلدی که متناسب با یک حجم هندسی است و می توان با تا کردن آن، سطح بیرونی آن حجم را به وجود آورد، «گسترده» نامیده می شود. گسترده ها روشی برای نمایش یک چند وجهی در دو بعد هستند.

در گروه های دو نفره، کار را ادامه بدهید. به مکعب  نگاه کنید. طرحی بزنید که نشان دهد شما چگونه گسترده ای برای یک مکعب خواهید ساخت.

مكعب

از کاغذ شطرنجی برای رسم گسترده ی خود استفاده کنید و با تا کردن آن، یک مکعب بسازید.

3-گسترده هایی برای بقیه ی حجم ها بسازید.

مترجم: نیوشا حکمی